Doktoraty

Doktoraty z misjologii napisane na ATK/UKSW

 

2008

Lis N., Działalność polskich misjonarzy i misjonarek w Tanzanii, (UKSW) Warszawa 2008. 
Promotor: Różański J.S., ks. dr hab., prof. UKSW

Lendzion G., Formy współpracy misyjnej w okresie II Rzeczpospolitej (na podstawie prasy misyjnej), (UKSW) Warszawa 2008. 
Promotor: Różański J.S., ks. dr hab., prof. UKSW

Piwko A., Recepcja islamu w Polsce (1918 – 2005), (UKSW) Warszawa 2008. 
Promotor: Różański J.S., ks. dr hab., prof. UKSW

Basałaj M., Działalność polskich Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chinach, (UKSW) Warszawa 2008. 
Promotor: Różański J.S., ks. dr hab., prof. UKSW

 

2007

Michalak A., Rola hausańskich przekładów biblijnych w ewangelizacji północnej Nigerii, Warszawa 2007. 
Promotor: Różański J.S., ks. dr hab., prof. UKSW

Zyśk S., Kościelne wspólnoty podstawowe według dokumentów AMECEA (Stowarzyszenia Konferencji Episkopatów Afryki Wschodniej), Warszawa 2007. 
Promotor: Sakowicz E., dr hab., prof UKSW

 

2006

Midura M., Wkład polskich misjonarzy i misjonarek w rozwój Kościoła katolickiego w Senegalu, Warszawa 2006. 
Promotor: Różański J.S., ks. dr hab., prof. UKSW

Szczodrowski R., Misyjny wymiar życia i działalności Matki Marii teresy Linssen i zakonu Communio in Christo, Warszawa 2006. 
Promotor: Różański J.S., ks. dr hab., prof. UKSW

 

2005

Atłas T., Ruch charyzmatyczny w Republice Konga i jego wpływ na kształtowanie życia osobistego i społecznego, Warszawa 2005.Promotor: Różański J.S., ks. dr hab.

 

2003

Marek S., Współpraca polskich sióstr zakonnych z rodakami fideidonistami w Kamerunie (1984-2000), Warszawa 2003.
Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Sokołowski P.A., Feliks Zapłata SVD (1914-1982). Zycie i twórczość, Warszawa 2003.
Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

 

2002

Czuba A., Współczesne problemy inkulturacyjne w Afryce Czarnej, Warszawa 2002. 
Promotor: Kurek A., ks. dr hab., prof. UKSW

Kadłubowska I., Adam Kozłowiecki TJ - życie i dzieło: studium misjologiczne, Warszawa 2002. 
Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Maik B., Rola patriarchy Władysława Michała Zaleskiego w procesie dojrzewania Kościoła w Indiach, Warszawa 2002. 
Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Sędzik J., Le concept Bantu du salut et son impact sur les pratiques chretiennes: pour une inculturation du message du salut dans le milieu Bantu (Bantuska koncepcja zbawienia i jej wpływ na praktyki chrześcijańskie), Warszawa 2002. 
Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

 

2001

Brzozowski J., Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacji misyjnej Indian Guarani na przykładzie redukcji jezuickich w prowincji paragwajskiej w latach 1604-1767, Warszawa 2001. 
Promotor: Kurek A., ks. dr hab., prof. UKSW

Jabłoński F., Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II (1965-1995), Warszawa 2001. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Wojda T., Nurty teologii misji z Münster i Louvain, Rzym 1990.
Promotor: Adam Wolanin, ks. dr (Papieski Uniwersytet Gregorianum w Rzymie), nostryfikacja UKSW

 

2000

Miotk A., Rozumienie misji w historycznym procesie przemian na przykładzie encykliki "Maximum illud", Sankt Augustin 1999.
Promotor: Karl Josef Rivinius, dr hab. (Philosophisch-Theologische Hochschule SVD Sankt Augustin), nostryfikacja UKSW

 

1999

Kluj W., Teologia misji w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1998), Warszawa 1999. 
Promotor: Kurek A., ks. dr hab., prof. UKSW

 

1998

Fąs L., Przestrzeń i czas w wierzeniach Jukateków okresu późnoklasycznego, Warszawa 1998. 
Promotor: Kurek A., ks. dr hab., prof. ATK

Różański J., Dojrzewanie północnokameruńskiej prowincji kościelnej Garua w latach 1946-1996, Warszawa 1998. Promotor: Kurek A., ks. dr hab., prof. ATK

Zielenda K., Wspólnototwórczy wymiar tradycyjnych religii północnokameruńskich ludów kirdyjskich, Warszawa 1998. 
Promotor: Kurek A., ks. dr hab., prof. ATK

 

1997

Piotrowski J., Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w kongijskiej krainie Grand Niari: (druga ewangelizacja 1883-1991), Warszawa 1997. 
Promotor: Kurek A., ks. dr hab., prof. ATK

 

1996

Chmielewski M., Polscy salezjańscy misjonarze. Geneza, rola i fizjonomia ich działalności (rok 1889-1910), Warszawa 1996.
Promotor: Semeraro C.

Chołyk H., Treści misyjne w katechizacji drugiego programu szczegółowego w zakresie klas III-VIII, 
Warszawa 1996. 
Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Czajkowski M., Ewangelizacja misyjna i rozwój w teilhardowskiej wizji rekapitulacji wszystkiego w Chrystusie, Warszawa 1996. 
Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

 

1990

Kruczek Z., Działalność misyjna Kościoła katolickiego w Prowincji Enga w Papui Nowej Gwinei (1947-1987), Warszawa 1991. 
Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

 

1988

Górski J., Teologiczne podstawy działalności misyjnej Kościoła według dokumentów Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1988. 
Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Czajkowski M., Teilhardowska chrystogeneza jako nowe odczytanie misyjnej natury Kościoła w świetle rekapitulacji wszystkiego w Chrystusie, Warszawa 1988. 
Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

 

1987

Bęben W., Religijne aspekty tradycyjnych wierzeń i obrzędów ludu Arapesz w Papui Nowej Gwinei, 
Warszawa 1987. 
Promotor: Rosiński F., o. doc. dr hab.

 

1984

Urban J., Doświadczenie Boga u ludów Bantu w ujęciu teologów Szkoły Kinshaskiej, Warszawa 1984. 
Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

 

1979

Andrzejak A., Wkład ks. biskupa Kazimierza Kowalskiego w ruch misyjny w Polsce, Warszawa 1979. 
Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Kępiński J., Idea misyjna w literaturze polskiej w latach 1585-1800, Warszawa 1979. 
Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Okroy G., Przemiana postaw moralnych pod wpływem procesów migracyjnych, Warszawa 1979.
Promotor: Ozdowski J., doc. dr hab.

Wesoły W.,  Działalność polskich misjonarzy w Czarnej Afryce na podstawie listów pisanych w latach 1966-1976. Analiza dokumentów osobistych, Warszawa 1979.
Promotor: Święcicki A., prof. dr hab.

 

1975

Kapuścik F., Religie Afryki Zachodniej wobec współczesnych przemian, Warszawa 1975. 
Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Kurek A., Idea misyjna w pismach reformatorów oraz teologów okresu ortodoksji reformacyjnej, 
Warszawa 1975. 
Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

 

1973

Kowalak W., Obrzędy afrykańskich kultów synkretycznych: analiza ich komponentów w odniesieniu do działalności misyjnej, Warszawa 1974. 
Promotor: Zapłata F., ks. dr hab.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach