Teksty do pobrania

Teksty do pobrania

W. Cisło, J. Różański (red.), Kapłaństwo w religiach świata  ==>  tutaj

J. Różański (red.), Dzieci głodujące i bez imienia ==> tutaj

J. Różański (red.), Ecclesia in America ==> tutaj

J. Różański, Wokół koncepcji inkulturacji ==> tutaj

T. Szyszka (red.), O. Marian Żelazek ==> tutaj

W. Kluj, J. Różański (red.), Polscy oblaci w słubie polonii kanadyjskiej ==> tutaj

W. Kluj, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim ==> tutaj

L. Nieścior, Misyjny wymiar Kościoła pierwszych wieków ==> tutaj

M. Rostkowski, La cooperazione dei laici all'attivita missionaria della Chiesa ==> tutaj

P. Zając, Spotkania kultur. Katoliccy misjonarze i Ludność Rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX w. ==> tutaj

E.R. Daniel, Franciszkańska koncepcja misji w złotym okresie średniowiecza (tłum. L. Nieścior) ==> tutaj

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach