Prace magisterskie do roku 2000

Prace magisterskie do roku 2000

 

2000

Fyda S., Ewangelizacja misyjna, jako zagadnienie głęboko ludzkie w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2000. Promotor: Czajkowski M., ks. dr

Hajzler H., Działalność misyjna ojców bernardynów na Sachalinie (1932-1948), Warszawa 2000. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Kadłubowska I., Motywacja działalności misyjnej w listach o. Adama Kozłowieckiego SJ, Warszawa 2000. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Karczewska M., Medytacja transcendentalna w świetle Listu Kongregacji Nauki Wiary do Biskupów Kościoła Katolickiego "O niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej", Warszawa 2000. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Krawczyk M., Misjologia Pawłowa na podstawie listów misyjnych do Rzymian, Galatów i Efezjan, Warszawa 2000. Promotor: Kurek A., ks. prof. dr hab.

Leśkiewicz L., "Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna" jako forma nowej ewangelizacji w misji powszechnej Kościoła, Warszawa 2000. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Rzepniewska-Kużel A., Posługa miłości wobec tradycyjnych sposobów lecznictwa, Warszawa 2000. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Szuppe P., Nazistowski mistycyzm w świetle polskojęzycznej literatury przedmiotu, Warszawa 2000. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

 

1999

Kieżel B., Pastoralna problematyka kultu Candomble w Brazylii, Warszawa 1999. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Popyk W., Kościół greckokatolicki na Ukrainie (1939-1969), Warszawa 1999. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

 

1998

Wiktorek W., Misje parafialne głoszone przez redemptorystów w diecezji krakowskiej od 1892 do 1914, Warszawa 1998. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

 

1997

Sudnikiewicz A.D., Działalność ks. Wojciecha Męcińskiego SJ w kontekście misji japońskiej, Warszawa 1997. Promotor: Kurek A., ks. prof. dr hab.

 

1996

Ciołek B., Doktryna "Boskiej Zasady" w Kościele Zjednoczenia Sun Myung Moona, Warszawa 1996. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Matys J.,  Wpływ Pejotu na wierzenia religijne Indian Ameryki Północnej, Warszawa 1996. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Mroczek D.M., Specjalizacja misjologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1969-1994), Warszawa 1996. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Różański J., Założenie misji północnokameruńskiej, Warszawa 1996. Promotor: Kurek A., ks. prof. dr hab.

Welner K.,  Idea inkulturacji misyjnej w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa" Jana Pawła II, Warszawa 1996. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

 

1995

Behrendt F.,  Inkulturacja obrzędów małżeństwa plemienia Ngoni w Zambii i w Malawi, Warszawa 1995. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Bralewska E.,  Misyjne zaangażowanie polskich katolików świeckich, Warszawa 1995. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Bziom K.T., Rola świeckich w dziele ewangelizacji świata w świetle adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” papieża Jana Pawła II, Warszawa 1995. 

Chwistek Z., Wychowanie świadomości misyjnej młodzieży w podręcznikach. Spotkania z Bogiem, Warszawa 1995. Promotor: Marek Z., ks. dr hab.

Hendzel Z., Teologiczne aspekty encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”, Warszawa 1995. Promotor: Bokwa I., ks. dr

Łabędzki B., Ruch Rastafari: nowa religia na Karaibach, Warszawa 1995. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Piegat M.,  Wierzenia i obrzędy ludów południowego Kamerunu w dorobku polskich badaczy, Warszawa 1995. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Pych K., Teologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiego Wschodu, Warszawa 1995. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Sokołowski D.,  Misyjne posłannictwo Kościoła jako zobowiązanie moralne chrześcijanina w świetle encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II, Warszawa 1995. Promotor: Zabielski J., ks. dr

Zięba B.,  Działalność misyjna Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Zambii w latach 1928-1995, Warszawa 1995. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

 

1994

Byczuk P., Dzieło ewangelizacji w świetle nauczania świętego Maksymiliana Marii Kolbe, Warszawa 1994.

Chmiel E., Aktualność charyzmatu Franciszkanek Misjonarek Maryi w świetle Encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”, Warszawa 1994. Promotor: Balter L., ks. prof. dr hab.

Filipowicz R., Udział Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w procesie dojrzewania Kościoła zambijskiego w latach 1980-1992, Warszawa 1994. Promotor: Kurek A., ks. doc. dr hab.

Gawęcka A., Kosmiczny wymiar religii Azteków, Warszawa 1994. Promotor: Dajczer T., ks. doc. dr hab.

Halemba A., Niektóre elementy inkulturacji w misji Mambwe w świetle orędzia „Africae terrarum” Pawła VI, Warszawa 1994. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Kluska S.,  Wybrana problematyka latynoamerykańskiej ewangelizacji wyzwalającej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1994. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Kulas A., Misyjny wymiar Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w pismach świętego Wincentego Pallottiego, Warszawa 1994. Promotor: Balter L., ks. prof. dr hab.

Kupiec D., Rola Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w dziele odnowy misji kongijskiej, Warszawa 1994. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Mendakiewicz P., Problemy inkulturacyjne w ewangelizacji misyjnej Bułgarii, Warszawa 1994. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Petrus D., Wierzenia angolańskich Herero, Warszawa 1994. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Stępniak D., Kosmiczny wymiar religii Majów, Warszawa 1994. Promotor: Dajczer T., ks. doc. dr hab.

Uziębło-Schulta A., Działalność misyjna wobec instytucji izolacji kobiet nad Sepikiem w Papui Nowej Gwinei, Warszawa 1994. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Wiśniewski M., Eklezjalność misji w ujęciu Gustava Warnecka, Warszawa 1994. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

 

1993

Biegała T., Organizacja szkolnictwa misyjnego w Kongo w czasach kolonialnych (1885-1945), Warszawa 1993. Promotor: Kurek A., ks. doc. dr hab.

Husakiewicz B., Duchowość misyjna prawosławia rosyjskiego, Warszawa 1993. Promotor: Kurek A., ks. doc. dr hab.

Jędrzejczyk Z., Rodzina jako podmiot nowej ewangelizacji. Analiza drogi neokatechumenalnej, Warszawa 1993. Promotor: Kurek A., ks. doc. dr hab.

Królik K., Dialog a posłannictwo Kościoła w świetle encyklik „Ecclesiam suam” i „Redemptoris missio”, Warszawa 1993. Promotor: Skowronek A., ks. prof. dr hab.

Kościuczyk A.,  Nowa ewangelizacja zakorzeniona w pierwszej ewangelizacji Kościoła, Warszawa 1993. Promotor: Kurek A., ks. doc. dr hab.

Litwiński L., Problemy inkulturacyjne życia konsekrowanego w Kościele czarno- afrykańskim na przykładzie instrukcji i dyrektyw Episkopatu Zairu, Warszawa 1993. Promotor: Kurek A., ks. doc. dr hab.

Lutka T., Koncepcja uniwersyzmu chińskiego, Warszawa 1993. Promotor: Dajczer T., ks. doc. dr hab.

Perrein O., Wierzenia i obrzędy Basutosów, Warszawa 1993. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Rencz E., Rola wiernych świeckich w świetle dokumentów Kościoła od „Il fermo proposito” do „Redemptoris missio”, Warszawa 1993. Promotor: Marcol A., ks. prof. dr hab.

Wiśniewski S., Protektorat królów polskich nad misjami w Persji w XVII i XVIII w, Warszawa 1993.Promotor: Kurek A., ks. doc. dr hab.

 

1992

Awuku A., Wierzenia i obrzędy ludu Aszanti w południowej Ghanie, Warszawa 1992. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Dąbrowska J., Ewangelizacja integralna we współczesnej rzeczywistości Meksyku w świetle pielgrzymek Jana Pawła II (26-31 I 1979, 6-14 V 1990), Warszawa 1992.

Gembarowska K., Asceza buddyzmu zen w dialogu z chrześcijaństwem w oparciu o Tomasza á Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”, Warszawa 1992. Promotor: Dajczer T., ks. doc. dr hab.

Krystecka M.J., Synkretyzm religijny ruchu New Age, Warszawa 1992. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

Mroczek A., Udział Polaków w chrystianizacji Litwy do I połowy XV w., Warszawa 1992. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Nowak A., Kościół katolicki wobec problemu apartheidu i niepokojów społeczno-politycznych w Republice Południowej Afryki, Warszawa 1992. Promotor: Ozdowski J., prof. dr hab.

Nowińska-Kostrzewa A., Idea misyjna w kolejnych konstytucjach i regułach Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa 1992. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Ołdachowski A., Bartolomé de las Casas jako misjonarz i obrońca praw ludzkich Indian w XVI wieku, Warszawa 1992. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Szade K., Elementy misyjne w katechizmie religii katolickiej w świetle współczesnego rozumienia misji przez Kościół, Warszawa 1992. Promotor: Murawski R., ks. dr hab.

Szopiński A., Formacja misyjna katolików świeckich w świetle posynodalnej adhoratacji apostolskiej Ojca Świętego Jan Pawła II „Christifideles laici”, Warszawa 1992. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Wszołek M., Wolność i wyzwolenie w świetle instrukcji o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia” oraz instrukcji o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Warszawa 1992. Promotor: Kowalak W., ks. prof. dr hab.

 

1991

Bussold P., Dialog chrześcijaństwa z hindusami w ujęciu o. Bede Griffithsa, Warszawa 1991. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Chełminiak M., Specyfika zaangażowania misyjnego katolików świeckich, Warszawa 1991. Promotor: Kurek A., ks. dr

Karczewska-Białas J., Działalność misyjna Służebniczek Śląskich Najświętszej Maryi Panny w Kamerunie północnym w latach 1975-1990, Warszawa 1991. Promotor: Kurek A., ks. dr

Kłak M., Wkład Daniela Comboniego do odrodzenia misji afrykańskiej w XIX wieku, Warszawa 1991. Promotor: Kurek A., ks. dr

Kołtunowicz U., Idea Boga i Jego kult w judaizmie, islamie oraz tradycyjnych religiach afrykańskich a modlitwy asyskie, Warszawa 1991. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Konik A., Kurozumi-kio – nowa religia w Japonii, Warszawa 1991. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Miśkowiec A., Kosmiczny wymiar religii Inków, Warszawa 1991. Promotor: Dajczer T., ks. doc. dr hab.

Pawlica B., Chrystianizacja Łotyszów i Estów do końca XIV wieku, Warszawa 1991. Promotor: Kurek A., ks. dr hab.

Sadowski S.,  Synkretyzm doktrynalny i kultowy w religii voodoo na Haiti, Warszawa 1991. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Wryk E., Instytucja guru w myśli hinduistycznej a koncepcja kierownika duchowego w Kościele katolickim czasów nowożytnych, Warszawa 1991.  Promotor: Dajczer T., ks. doc. dr hab.

Zowada B., Boży plan zbawienia a misyjna działalność Kościoła według Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1991. Promotor: Górski J., ks. dr

 

1990

Bałdysiak E.,Wierzenia i obrzędy religijne Tasmańczyków, Warszawa 1990. Promotor: Rosiński F., o. doc. dr hab.

Klimurczyk J.,  Misja dominikańska w Japonii, Warszawa 1990. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Kędziorek K., Metodyka misyjna Matteo Ricciego w świetle nauki Pawła VI, Warszawa 1990. Promotor: Kurek A., ks. dr

Łozińska-Burgońska J., Podstawy akomodacji misyjnej w przedsoborowych dokumentach papieskich, Warszawa 1990. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Mioduszewska K., Wierzenia i praktyki szamanistyczne u Buriatów, Warszawa 1990. Promotor: Rosiński F., o. doc. dr hab.

Ostasiuk-Brzozowska E., Rissho Kosei-Kai – nowa religia w Japonii, Warszawa 1990. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Szychta K., Misyjna natura sakramentalnego małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II, Łomianki 1990. Promotor: Stefanek S., ks. dr

Wojciechowski Z., Metoda preewangelizacji misyjnej św. Pawła Apostoła w świetle pism Nowego Testamentu, Warszawa 1990. Promotor: Wodecki B., ks. dr

 

1989

Arak M., Idea misyjna w przemówieniach papieża Jana Pawła II wygłoszonych podczas podróży apostolskiej do Oceanii, Warszawa 1989. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Bańdur B., Wkład „Homo Dei” do rozwoju i popularyzacji polskiej misjologii, Warszawa 1989. Promotor: Kurek A., ks. dr

Cozza P., Presenza evangelizzatrice dei Missionari Comboniani in Uganda (1910-1980) – [Działalność misyjna księży kombonianów w Ugandzie (1910-1980)], Warszawa 1989. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Dobrosławska E., Yaliwanizm – kult Cargo w prowincji Sepik Wschodni (Papua Nowa Gwinea), Warszawa 1989. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Gawrylak-Marczewska R., Wolna wola i determinizm w systemach religijnych Indii, Warszawa 1989. Promotor: Dajczer T., ks. doc. dr hab.

Gruszka J., Barang – kult cargo w Irinie Zachodnim (1968-1981), Warszawa 1989. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Jaroć-Korneluk D., Specyfika powołania misyjnego i misyjnej duchowości w oparciu o dekret Soboru Watykańskiego II „Ad gentes”, Warszawa 1989. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Jastrzębski S.,  Domy kultowe Abelamów w Papui Nowej Gwinei, Warszawa 1989. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Łutnik E., Akomodacja melanezyjskiego pojęcia mana w misyjnej katechezie o łasce, Warszawa 1989. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Matyaszczyk H.E., Realizacja powszechnego powołania do ewangelizacji przez rodzinę chrześcijańską w świetle „Evangelii nuntiandi” i „Familiaris consortio”, Warszawa 1989. Promotor: Góralczyk P., ks. dr hab.

Afewu S.,   Duchy w wierzeniach tubylców Nowej Gwinei i w teologii katolickiej, Warszawa 1989. Promotor: Rosiński F., o. doc. dr hab.

Sieczkowska E., Praca misyjna i misjonarska ks. Mariana Batogowskiego (1916-1982), Warszawa 1989. Promotor: Kurek A., ks. dr

Sowula-Waliszewska J., Inkulturacja misyjna na Czarnym Lądzie według „Africae terrarum” Pawła VI, Warszawa 1989. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Śliwińska B., Religijne aspekty ruchu Mau Mau w Kenii, Warszawa 1989. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

 

1988

Góral W.,  Misyjny wymiar działalności Matki Teresy z Kalkuty i jej Zgromadzenia Misjonarek Miłości, Warszawa 1988. Promotor: Kurek A., ks. dr

Głębocki Z., Jardim da Imaculada. Polski Niepokalanów franciszkański w Brazylii (1974-1986), Warszawa 1988. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Łapiński J., Posłannictwo misyjne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego i własnego prawodawstwa zakonnego, Warszawa 1988. Promotor: Kałowski J., ks. doc. dr hab.

Madejski J.,  „Biuletyn Misyjny” – organ Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa w Polsce (1965-1972), Warszawa 1988. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Maliszewska Z., Rola sakralna kobiety w Papui Nowej Gwinei na przykładzie wybranych plemion, Warszawa 1988. Promotor: Rosiński F., o. doc. dr hab.

Osuch I., Pozycja kobiety w hinduizmie, Warszawa 1988.

Zalewski A., Soka Gakkai – nowa religia w Japonii, Warszawa 1988. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

 

1987

Chlasta A.M.,  Wkład misjonarzy i misjonarek zakonnych z Polski w dzieło ewangelizacji w niepodległych Indiach, Warszawa 1987. Promotor: Bednarz J., ks. dr

Czajkowski M.,  Teilhardowska chrystogeneza jako nowe odczytanie misyjnej natury Kościoła w świetle rekapitulacji wszystkiego w Chrystusie, Warszawa 1987. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Górski W., Ewangelizacja misyjna plemienia Bemba, Warszawa 1987. Promotor: Kurek A., ks. dr

Kamińska H., Mistyka Tukarama w perspektywie dialogu Kościoła z hinduizmem, Warszawa 1987. Promotor: Dajczer T., ks. doc. dr hab.

Kochańska D., Stefan Szolc-Rogoziński, świecki inicjator misji kameruńskiej, Warszawa 1987. Promotor: Kurek A., ks. dr

Kosińska M., Udział polskich salwatorianów w ewangelizacji misyjnej diecezji Nachingwea w latach 1969-1986, Warszawa 1987.  Promotor: Kurek A., ks. dr

Kuczera H., Działalność misyjna polskich karmelitów w Burundi w latach 1971-1981, Warszawa 1987. Promotor: Kurek A., ks. dr

Lachowicz E.,  Działalność Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego w Polsce (1857-1985), Warszawa 1987. Promotor: Kurek A., ks. dr

Laksa R., Działalność misyjna ojca Brunona Wolnika TJ prefekta apostolskiego w Broken Hill /1926-1960/, Warszawa, Katowice [WT ATK, Punkt Konsultacyjny w Katowicach] 1987. Promotor: Krętosz J., ks. dr

Mackowicz-Gołkowska A., Działalność misyjna polskich księży fideidonistów diecezji tarnowskiej w Ludowej Republice Konga, Warszawa 1987. Promotor: Kurek A., ks. dr

Majerska J., Ksiądz Alojzy Majewski SAC – pionier misji pallotyńskiej w Kamerunie, Warszawa 1987. Promotor: Kurek A., ks. dr

Ostaszewska A., Nauka Bhagavadgity o wybawieniu w świetle soteriologii chrześcijańskiej, Warszawa 1987. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Paprotna M.,Misja rosyjskiej Cerkwi wśród Tatarów nadwołżańskich do 1826 roku, Warszawa 1987.  Promotor: Kurek A., ks. dr

Radzik J., Udział zgromadzenia Sióstr od Aniołów w dziele misyjnym Kościoła, Warszawa 1987.  Promotor: Kurek A., ks. dr

Waligórski W., Zagadnienie przyczyn upadku Kościoła w Afryce Północnej w literaturze przedmiotu w XIX i XX wieku, Warszawa 1987.  Promotor: Myszor W., ks. doc. dr hab.

Woźniak J., Motywacja misyjna w „De vocatione omnium gentium”, Warszawa 1987.  Promotor: Kurek A., ks. dr

 

1986

Domagała D.,  Działalność polskich jezuitów w misji w Broken Hill (1912-1950), Warszawa 1986. Promotor: Kurek A., ks. dr

Górski J.,  Idea misyjna w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1986. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Mrzygłód-Waligórska E., Dialog ewangelizacyjny w życiu i myśli Karola de Foucauld, Warszawa 1986.  Promotor: Dajczer T., ks. doc. dr hab.

Nowak Kołodziejczak M., Problematyka misyjna ewangelizacji rodzin w afrykańskich homiliach Jana Pawła II, Warszawa 1986. Promotor: Kurek A., ks. dr

Piotrowska W., Tradycyjna rodzina w Zambii na przykładzie plemienia Bemba, Warszawa 1986. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Piotrowski J., Misyjna posługa miłości brata Zenona Żebrowskiego, Warszawa 1986. Promotor: Kurek A., ks. dr

Stanek-Oszek S., Działalność ewangelizacyjna polskich księży pallotynów w Rwandzie w latach 1973-1983, Warszawa 1986. Promotor: Kurek A., ks. dr

Zakrzewska I., Misyjny wymiar Kościoła w świetle adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi”, Warszawa 1986. Promotor: Kurek A., ks. dr

 

1985

Bogucka E., Udział polskich oblatów Maryi Niepokalanej w ewangelizacji misyjnej diecezji Garua w latach 1970-1980, Warszawa 1985. Promotor: Kurek A., ks. dr

Czyżycki M.,   Działalność misyjna Kościoła w ujęciu nowego prawa kanonicznego, Warszawa 1985. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Kiljańska M.,   Ewangelizacja indywidualna jako forma działalności misyjnej, Warszawa 1985. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Kromska M.,   Działalność misyjna ks. Leona Piaseckiego SDB w Assam (1922-1957), Warszawa 1985. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Smorczewska U.,  Działalność misyjna św. Innocentego Wieniaminowa, metropolity moskiewskiego, Warszawa 1985. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

 

1984

Krok S., Działalność misyjna polskich ojców redemptorystów w Argentynie (1938-1978), Warszawa 1984. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

 

1983

Chilmon A., Ewolucja pojęcia misyjnego wymiaru Kościoła w dziesięcioleciu posoborowym (1965-1975), Warszawa 1983. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Macios A., Metoda działalności misyjnej księży jezuitów w Paragwaju (1610-1768), Warszawa 1983. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

 

1982

Dziepak J.,  Ordynariat dla Polaków w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1975, Warszawa 1982. Promotor: Okroy G., ks. dr

Kącka J., Motywacja działalności misyjnej w listach o. Jana Beyzyma SJ, Warszawa 1982. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Klunder A., Duszpasterstwo polonijne we Francji w czasie drugiej wojny światowej, Warszawa 1982. Promotor: Okroy G., ks. dr

Krupski S.,  „Africae terrarum” a działalność misyjna, Warszawa 1982. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Kusy K., Kosmiczny wymiar religii w Rygwedzie, Warszawa 1982. Promotor: Dajczer T., ks. dr

Łój M., Organizacje polskie na terenie Nadrenii i Westfalii w latach 1871-1914, Warszawa 1982. Promotor: Okroy G., ks. dr

Osiecki E., Katecheza w Papui Nowej Gwinei w konfrontacji z tradycyjną kulturą melanezyjską, Warszawa 1982. Promotor: Charytański J., ks. prof. dr hab.

Urban J., Współpraca diecezji z misjami według dokumentów papieskich (1926-1981), Warszawa 1982. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

Woźniak J., Rola katechety w procesie ewangelizacji Afryki Czarnej, Warszawa 1982. Promotor: Kowalak W., ks. doc. dr hab.

 

1981

Grabowska M.,  Problem inkulturacji w Kościele indyjskim, Warszawa 1981. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Jałyński J., „Populorum progressio” a misje, Warszawa 1981. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Janus-Nowak I., Pomoc w rozwoju jako integralna część ewangelizacji misyjnej w orędziach misyjnych Pawła VI, Warszawa 1981. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Klimosz F., Katecheza istotnym elementem współczesnej ewangelizacji, Warszawa 1981. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Michna Z., Podstawy działalności misyjnej Kościoła w Objawieniu Bożym w ujęciu ks. bp. K.J. Kowalskiego, Warszawa 1981. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Pawłowska-Łuczak J., Katechumenat misyjny w Kościele, Warszawa 1981. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Rajkowska Z., Działalność misyjna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Zambii (1970-1980), Warszawa 1981. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Stopa K., Odpowiedzialność parafii za misje według nauki Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1981. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Zawisza-Chrzanowska I., Metoda misyjna Konstantyna i Metodego, Warszawa 1981. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

 

1980

Bednarz J., Recepcja idei misyjnej Soboru Watykańskiego II w uchwałach synodów Kościoła w Polsce (1966-1980), Warszawa 1980. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Garbień B., Śmierć w tradycyjnych wierzeniach i obrzędach Jorubów, Warszawa 1980. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Górska-Cichecka A., O. Maksymilian Ryłło SJ jako misjonarz, Warszawa 1980. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Jedlińska J.,  Kazimiera Berkan (1889-1969) – misjonarka świecka okresu międzywojennego, Warszawa 1980. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Witek-Łasisz B., Doktryna misyjna w świetle ,,Podręcznika nauki o misjach” H. Króla CM i Dekretu „Ad gentes” Vaticanum II, Warszawa 1980. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Wojciechowska A.,  Letub: kult cargo w prowincji Madang (Papua Nowa Gwinea), Warszawa 1980. Promotor: Kowalak W., ks. dr

 

1979

Gawłowska B.,  Duch Święty a działalność misyjna Kościoła, Warszawa 1979. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Jakubowski M., Osadnictwo polskie w argentyńskiej prowincji Misiones do roku 1939, Warszawa 1979. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Malinowska E., Wkład Sióstr Służebniczek Ducha Świętego w dzieło misyjne Kościoła, zwłaszcza ze strony polskiej prowincji, Warszawa 1979. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Mielniczek M., Współczesne dzieło misyjne w świetle dokumentów Kościoła, Warszawa 1979. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Sierotowicz S., Mity kosmogoniczno-teogoniczne i nezogoniczne w Kojikach, Warszawa 1979. Promotor: Kowalak W., ks. dr

Taradaj G., Udział Polaków w posłudze trędowatym, Warszawa 1979. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Wojtysiak H.Z., Kulty Cargo w prowincji Madang, Papua Nowa Gwinea (1871-1950), Warszawa 1979. Promotor: Kowalak W., ks. dr

 

1978

Jaworowski R., Teologiczne podstawy doktryny o misyjnej naturze Kościoła w świetle Konstytucji dogmatycznej „Lumen gentium” i dekretu „Ad gentes”, Warszawa 1978. Promotor: Czesław R., ks. dr

Karubin R.,   Idea „Ujamaa” na tle społeczno-politycznych i religijnych wpływów epoki kolonialnej w Afryce, Warszawa 1978. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Kuncewicz J.,  Rozwój i rola duszpasterstwa katolickiego wśród polskich emigrantów w Szwecji, Warszawa 1978. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Majewski K.,   Geneza, rozwój i funkcjonowanie życia religijnego polonii amerykańskiej do roku 1918, Warszawa 1978. Promotor: Zapłata F., ks. dr hab.

Ruchlewicz G., Paralelizm makro-mikrokosmiczny w ujęciu Mircea Eliade, Warszawa 1978. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

 

1977

Bujwid-Konopka K., Wierzenia religijne Majów w okresie klasycznym, tj. IV-X w. n.e., Warszawa 1977. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Chołyk H., Elementy misyjne w katechezie inicjacyjnej drugiego programu nauczania w świetle Dekretu o działalności misyjnej Kościoła, Warszawa 1977. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Kaniewski K., Teatr „Nasza Reduta” jako instytucja społeczno-kulturalna Polonii, Warszawa 1977. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Leśnikowski A.K., Społeczne aspekty procesów urbanizacyjnych Brazylii w świetle Listu Apostolskiego „Octogesima adveniens”, Warszawa 1977. Promotor: Ozdowski J., doc. dr hab.

Ocetek S., Misja franciszkańska Mugenzai No Sono w Japonii (1930-1939), Warszawa 1977. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Rylski M., Polskie szkoły sobotnie w USA w systemie szkolnictwa amerykańskiego, Warszawa 1977. Promotor: Zapłata F., ks. dr hab.

Sławiec J., Emigracja z Polski do Francji od końca XVIII wieku do 1939 roku, Warszawa 1977. Promotor: Zapłata F., ks. dr hab.

Tomaszewski R., Udział "Przewodnika Katolickiego" w formowaniu ekumenicznej postawy wiernych w latach 1956-1975, Warszawa 1977. Promotor: Balter L., ks. dr

Tomczyk-Bergstrom M., Działalność duszpasterska wśród polonii duńskiej od 1893 r., Warszawa 1977. Promotor: Zapłata F., ks. dr hab.

Widliński A., Zacofanie i perspektywy przemian społeczno-ekonomicznych Brazylii, Warszawa 1977. Promotor: Ozdowski J., doc. dr hab.

 

1976

Andrzejak A.,  Kształtowanie się teologii misji w „Annales Missiologicae” 1928-1938, Warszawa 1976. Promotor: Kowalak W., ks. dr

Cilulko G., Współpraca misyjna bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w świetle Dekretu „Ad gentes”, Warszawa 1976. Promotor: Kowalak W., ks. dr

Dobrzyński W., Encyklika Piusa XII „Fidei donum” i jej realizacja w Polsce, Warszawa 1976. Promotor: Kowalak W., ks. dr

Knera K., Działalność Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa w Polsce 1920-1975, Warszawa 1976. Promotor: Kowalak W., ks. dr

 

1975

Ciecierski J., Rola świeckiego misjonarza w świetle Dekretu o działalności misyjnej Kościoła, Warszawa 1975. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Kazimierski D., Parafia rzymskokatolicka w Vancouver a inne polonijne zrzeszenia społeczne: analiza socjologiczno-historyczna, Warszawa 1975. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Kępiński J.,  Rola ,,Misji Katolickich” w umisyjnianiu Ludu Bożego w Polsce, Warszawa 1975. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Murawska I.,   Maryja a dzieło misyjne na podstawie pism Heleny de Chappotin, założycielki Franciszkanek Misjonarek Maryi, Warszawa 1975. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Napieralski A., Trzydzieści lat w Indiach i Azji Południowej Delegata Apostolskiego arcybiskupa Władysława Zaleskiego: charakterystyka i problematyka, Warszawa 1975. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Snochowski S., Metoda misyjna bł. Maksymiliana Kolbego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1975. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Szczygieł E., Gazeta Polska w Brazylii: geneza – rozwój – problematyka, Warszawa 1975. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

 

1974

Budzanowski A., Pomoc zagraniczna w rozwoju gospodarki żywnościowej Trzeciego Świata w świetle „Populorum progressio” (na przykładzie Afryki), Warszawa 1974. Promotor: Ozdowski J., doc. dr hab.

Miciuła J., Udział polskich Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w dziele misyjnym Kościoła na tle rozwoju i zaangażowania misjonarskiego całego zgromadzenia, Warszawa 1974. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Młynarczyk E., O. Maksymilian Kolbe jako misjonarz. Analiza motywów jego działalności misyjnej, Warszawa 1974. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Parulska F., Duchowość misyjna Marii od Męki Pańskiej, założycielki Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, Warszawa 1974. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

Wlazły Z., Dialog Kościoła z religiami niechrześcijańskimi w świetle encykliki „Ecclesiam suam” Pawła VI, Warszawa 1974. Promotor: Zapłata F., ks. doc. dr hab.

 

1973

Kurek A., Cel działalności misyjnej Kościołów prawosławnych, Warszawa 1973. Promotor: Zapłata F., ks. dr hab.

 

1972

Bejger A., Problem apartheidu w Republice Południowej Afryki w stosunku do dzieła misyjnego w świetle wypowiedzi Kościołów Południowej Afryki, Warszawa 1972. Promotor: Zapłata F., ks. dr

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach