Nowy kierunek! - KOMUNIKACJA KULTURY I RELIGII

Nowy kierunek studiów!

Zainteresowanych zagadnieniami misyjnymi pragniemy poinformować o NOWYM KIERUNKU STUDIÓW ściśle związanym z misjami, religiami i kulturami.

Od października ruszamy ze studiami KOMUNIKACJA KULTURY I RELIGII (studia magisterskie II stopnia).

 

  • Studia magisterskie II stopnia na kierunku komunikacja kultury i religii są przeznaczone dla wszystkich, którzy posiadają przynajmniej tytuł licencjata zawodowego z jakiegokolwiek innego kierunku, zwłaszcza humanistycznego, np. dziennikarstwo i komunikacja społeczne, religioznawstwo, antropologia kulturowa, misjologia, bezpieczeństwo narodowe, human resources i coaching, marketing i komunikacja rynkowa, itp.
  • Podejmując studia na kierunku komunikacja kultury i religii zyskujesz niezaprzeczajną okazję na rozszerzenie i pogłębienie już zdobytej wiedzy oraz posiadanego doświadczenia w zakresie komunikacji i kontaktów z innymi osobami, zwłaszcza w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i religijnie.
  • Zdobyta wiedza oraz doświadczenie z pewnością ułatwi Ci zrównoważone poruszenie się po kulturowo i religijnie zróżnicowanym świecie, w tym łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy w kraju i za granicą, mając wyczulony zmysł na odpowiedzialne współdziałanie w środowiskach wielokulturowych i zróżnicowanych religijnie.
  • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem ważkich kwalifikacji, pomocnych w realizacji zamierzeń zawodowych (np. pracy w środowisku wielokulturowym) oraz projektów życiowych (np. zaangażowanie w wolontariat)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach