Doktoranckie niestacjonarne

Opis studiów: Misjologia - doktoranckie, niestacjonarne

Misjologia – studia doktoranckie niestacjonarne – stanowi wydzieloną część Studium Biblijno-Pastoralnego. Zajęcia trwają cztery lata i pozwalają ukończyć studia doktoranckie osobom zaangażowanym zawodowo i pełniącym różne funkcje bez uszczuplenia czasu potrzebnego do spełnienia podjętych obowiązków duszpasterskich czy zawodowych. Co roku jest dziewięć zjazdów po dwa dni. Kandydaci przyjmowani są na podstawie posiadanego dyplomu magistra teologii. Informacje szczegółowe o warunkach przyjęcia: www.teologia.uksw.edu.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Czas trwania: 4 lata (po 3 latach możliwość uzyskania dyplomu licencjata kościelnego)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach