Profesury i habilitacje

Profesury

 

2014 - J. Różański, Polskie misjonarki i misjonarze w Afryce, Warszawa 2012.

1991 - W. Kowalak, Umbandyzm. Nowa religia w Brazylii, Warszawa 1988.

 

Habilitacje

 

2015 - T. Szyszka, Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku. Ujęcie historyczno-misjologiczne, Warszawa 2015.

2013 - W. Kluj, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Warszawa 2013.

2004 - J.S. Różański, Inkulturacja Kościoła wśród ludów środkowego Sudanu, Warszawa 2004.

1999 - J. Urban, Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, Warszawa 1999.

1988 - A. Kurek, Wierzenia i obrzędy Gidarów, ludu północnokameruńskiego. Studium historyczno-hermeneutyczne, Warszawa 1988.

1984 - T. Dajczer, Inicjacje i ich wymiar kosmiczny u ludów Kalifornii, Warszawa 1984.

1981 - W. Kowalak, Geneza kargizmu na Nowej Gwinei, Warszawa 1981.

1974 - F. Zapłata, Kościół katolicki w Indiach. Problem jego dialogu z hinduizmem, Warszawa 1974.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach