STV - Bibliografia misjologiczna

Studia Theologica Varsaviensia – artykuły misjologiczne, religioznawcze (1963-2013)

 

Balter, Lucjan, Objawienie w hinduizmie, STV 34 (1996) nr 1, s. 223-230.

Bartosik, Grzegorz M., Maryja w Koranie i w tradycji muzułmańskiej. Czy osoba Maryi może być pomostem między tymi dwiema religiami?, STV 45 (2007) nr 1, s. 53-83.

Bednarz, Julian, Perspektywy ewangelizacji misyjnej w Afryce, STV 28 (1990) nr 1, s. 260-279.

Bednarz, Julian, Początek misji katolickich w Północno-Wschodnich Indiach (1889-1915), STV 27 (1989) nr 2, s. 189-202.

Bednarz, Julian, Problem ewangelizacji anonimowego chrześcijanina, STV 25 (1987) nr 2, s. 65-90.

Czekalski, Ryszard, W poszukiwaniu kulturowego „cohabitation” dla współczesnej i przyszłej Europy: chrześcijaństwo, islam, judaizm, STV 50 (2012) nr 2, s. 207-222.

Dajczer, Tadeusz, Doświadczenie religijne świata w religiach pozachrześcijańskich, STV 15 (1977) nr 2, s. 137-167.

Dajczer, Tadeusz, Egzystencjalny charakter mitu, STV 15 (1977) nr 1, s. 111-146.

Dajczer, Tadeusz, Kosmiczna świadomość Indian Ameryki Północnej, STV 20 (1982) nr 2, s. 131-160.

Dajczer, Tadeusz, Kosmiczny wymiar inicjacji kalifornijskich, STV 21 (1983) nr 1, s. 167-219.

Dajczer, Tadeusz, Kosmos w religiach pozachrześcijańskich, STV 17 (1979) nr 2, s. 189-206.

Dajczer, Tadeusz, Medytacja w buddyzmie therawada, STV 32 (1994) nr 1, s. 109-128.

Dajczer, Tadeusz, Medytacja w buddyzmie zen, STV 32 (1994) nr 1, s. 129-151.

Dajczer, Tadeusz, Mistyka al-Halladża (858-922 r.) w perspektywie dialogu Kościoła z islamem, STV 16 (1978) nr 1, s. 155-178.

Dajczer, Tadeusz, Podstawy moralności w religiach niechrześcijańskich, STV 13 (1975) nr 2, s. 11-34.

Dajczer, Tadeusz, Porządek kosmiczno-moralny w religiach niechrześcijańskich, STV 14 (1976) nr 1, s. 3-28.

Dajczer, Tadeusz, Religijny charakter inicjacji plemiennej, STV 17 (1979), nr 1, s. 143-172.

Dajczer, Tadeusz, Status teologiczny religii niechrześcijańskich, STV 27 (1989) nr 2, s. 167-188.

Dajczer, Tadeusz, Szamanizm północnoamerykański, STV 21 (1983) nr 2, s. 209-231.

Dajczer, Tadeusz, Tajne stowarzyszenia szamańskie na kontynencie północnoamerykańskim, STV 24 (1986) nr 1, s. 145-168.

Dembski, Wojciech, Koptyjska msza św. z X w. Wstęp, przekład z arabskiego, komentarz, STV 17 (1979) nr 1, s. 257-266.

Dembski, Wojciech, Nabożeństwo do św. Abu Taraba. Wstęp, przekład z arabskiego, komentarz, STV 16 (1978) nr 1, s. 197-210.

Fąs, Ludwik, Zaangażowanie kooperacyjno-animacyjne Domu Św. Wojciecha w Pieniężnie w latach 1965-1990, STV 49 (2011) nr 2, s. 129-160.

Fic, Leonard, „Sensus fidei” jako kryterium wiary według M.D.Kostera, STV 15 (1977) nr 1, s. 77-94.

Fic, Leonard, Chrześcijaństwo i buddyzm – od spotkania do dialogu, STV 49 (2011) nr 2, s. 161-177.

Fic, Leonard, Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn dialogu Kościoła katolickiego z buddyzmem w nauczaniu Jana Pawła II, STV 45 (2007) nr 2, s. 109-127.

Graczyk, Marian, Elementy religijne etyki Gandhiego, STV 29 (1991) nr 2, s. 187-198.

Ihnatowicz, Janusz A., Jan Paweł II i religie niechrześcijańskie, STV 35 (1997) nr 2, s. 71-103.

Jeż, Andrzej, Trynitarny wymiar ewangelizacji, STV 33 (1995) nr 1, s. 173-188.

Kaczmarek, Piotr, Benedykta XVI zmaganie o dialog z islamem, STV 50 (2012) nr 2, s. 245-262.

Klapuch, Gustaw, Wpływ Polski na chrystianizację Skandynawii, STV 4 (1966) nr 2, s. 139-165.

Kluj OMI, Wojciech, Biblijne odniesienia encykliki „Redemptoris missio”, STV 49 (2011) nr 2, s. 79-98.

Kowal OMI, Wojciech, XVI-wieczne normy kanoniczne odnoszące się do małżeństw poligamicznych: historia i teraźniejszość, STV 49 (2011) nr 2, s. 29-42.

Kowalak, Władysław, Afrykańskie religie synkretyczne a misje, STV 14 (1976) nr 2, s. 183-210.

Kowalak, Władysław, Charakter wierzeń religijnych ludów Nowej Gwinei, STV 17 (1979), nr 2, s. 159-188.

Krahel, Tadeusz, Początki organizacji kościelnej na Litwie, STV 26 (1988) nr 2, s. 67-80.

Kubacki, Zbigniew, Opcje pluralistyczne w teologii religii, STV 47 (2009) nr 2, s. 111-138.

Kubacki, Zbigniew, Religie „drogami zbawienia” dla ich wyznawców. Wokół ostatniej książki Jacques’a Dupuis, STV 42 (2004) nr 2, s. 127-147.

Kuligowski, Roman, Dzieje dialogi Kościoła katolickiego z niewierzącymi, STV 35 (1997) nr 2, s. 115-144.

Kuligowski, Roman, Humanizm jako podstawa dialogu między chrześcijanami a niewierzącymi, STV 34 (1996) nr 1, s. 231-264.

Kulisz, Józef, W drodze ku jedności z Kościołem „Niechalcedońskim”, STV 36 (1998) nr 1, s. 187-188.

Kwiatkowski, Wincenty, Stosunek apologii do apologetyki we współczesnym religioznawstwie, STV 9 (1971) nr 2, s. 57-68.

Lewek, Antoni, Idea i sens nowej ewangelizacji, STV 32 (1994) nr 2, s. 45-107.

Lewek, Antoni, Objawienie Boże a ewangelizacja wg Vaticanum II, STV 31 (1993) nr 2, s. 155-195.

Lewek, Antoni, Społeczno-kulturowe uwarunkowania nowej ewangelizacji w Europie, STV 33 (1995) nr 1, s. 69-150.

Malek, Roman, Studia nad taoizmem religijnym, STV 19 (1981) nr 1, s. 259-269.

Mrzygłód-Waligórska, Ewa, Dialog ewangelizacyjny w życiu i myśli Karola de Foucauld, STV 28 (1990) nr 1, s. 128-154.

Nadolski, Bogusław, Ryt zairski – przykład liturgii kontekstualnej, STV 36 (1998) nr 2, s. 169-175.

Nieścior OMI, Leon, Symbolika pięknych stóp zwiastunów dobrej nowiny (Iz 52,7; Rz 10,15) w interpretacji łacińskich Ojców Kościoła, STV 49 (2011) nr 2, s. 11-27.

Nosowski, Jerzy, Koraniczne określenia i charakterystyka poza-arabskich wyznawców monoteizmu biblijnego, STV 7 (1969) nr 1, s. 91-132.

Nosowski, Jerzy, Problem uwierzytelnienia posłannictwa Mahometa w świetle Koranu, STV 2 (1964) nr 1-2, s. 405-457; 3 (1965) nr 2, s. 309-382; 4 (1966) nr 1, s. 251-337.

Nosowski, Jerzy, Występujące w Koranie nazwy transcendentnego przekaziciela treści tej księgi, STV 5 (1967) nr 1, s. 221-245.

Perczak, Edward, Główne kierunki badawcze mitologii lunarnej, STV 11 (1973) nr 1, s. 241-254.

Pikus, Tadeusz, „Modele” Kościoła w ujęciu Leonarda Boffa, STV 37 (1999) nr 2, s. 161-174.

Pius IX, Syllabus błędów (tłum. M. Wojciechowski), STV 36 (1998) nr 2, s. 113-118.

Piwko, Aldona Maria, Manifestacja wiary. Pielgrzymowanie do miejsc świętych w hinduizmie, judaizmie i islamie, STV 49 (2011) nr 2, s. 179-191.

Różański, Jarosław, Główne dziedziny inkulturacji, STV 49 (2011) nr 2, s. 43-78.

Różański, Jarosław, Misjologia i dialog ekumeniczny, STV 51 (2013) nr 1, s. 121-134.

Seweryniak, Henryk, Doświadczenie u źródeł religii, STV 34 (1996) nr 2, s. 29-49.

Skowronek, Alfons, Muzułmanie i chrześcijanie – partnerzy dialogu, STV 25 (1987) nr 2, s. 47-64.

Sobkowiak, Jarosław, Przyszłość religii w świecie zsekularyzowanym, STV 48 (2010) nr 2, s. 105-127.

Starowiejski, Marek, Apokryficzna korespondencja króla Abgara z Chrystusem, STV 15 (1977) nr 2, s. 177-200.

Stefaniuk, Tomasz, Islam a agnostycyzm, STV 46 (2008) nr 2, s. 209-224.

Swastek, Józef, Chrystianizacja Rusi Kijowskiej do czasów księcia Włodzimierza Wielkiego (+ 1015), STV 26 (1988) nr 2, s. 81-110.

Szuppe, Paweł, Religijny aspekt haitańskiego wudu, STV 43 (2005) nr 2, s. 181-190.

Szyszka, Tomasz, Misjologiczna refleksja nad problematyką latynoamerykańską w sekcji misjologii ATK/UKSW, STV 49 (2011) nr 2, s. 99-127.

Śrutwa, Jan, Stosunek Kościoła w Afryce rzymskiej II-V w. do pracy chrześcijan w rolnictwie i rzemiośle, STV 17 (1979) nr 2, s. 225-245.

Urban, Józef, Dialog międzyreligijny w ostatnich dokumentach Kościoła, STV 35 (1997) nr 1, s. 127-142.

Urban, Wincenty, Powody i okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I, STV 4 (1966) nr 2, s. 11-45.

Waligórski, Wojciech, Wewnątrzkościelne przyczyny zaniku starożytnego Kościoła północnoafrykańskiego w świetle literatury przedmiotu, STV 28 (1990) nr 1, s. 97-127.

Waligórski, Wojciech, Zewnętrzne przyczyny upadku Kościoła w Afryce Północnej w świetle współczesnej literatury przedmiotu, STV 27 (1989) nr 2, s. 99-128.

Wańka, Andrzej, Zagadnienie globalizacji religii w nauce Towarzystwa Teozoficznego, STV 41 (2003) nr 2, s. 39-71.

Wesoły, Waldemar, Adaptacja polskich misjonarzy w Czarnej Afryce, STV 19 (1981) nr 2, s. 63-78.

Wesoły, Waldemar, Pomiar zakorzenienia Kościoła na przykładzie jedenastu krajów misyjnych Czarnej Afryki, STV 19 (1981) nr 2, s. 53-62.

Witakowski, Witold, Geneza chrześcijańskiej kultury syryjskiej, STV 16 (1978) nr 1, s. 125-153.

Witek, Stanisław, Przedchrześcijańskie ujęcie pokory w kręgu myśli Bliskiego Wschodu, STV 6 (1968) nr 1, s. 205-221.

Zapłata, Feliks, Posoborowa odnowa młodego Kościoła w Indiach, STV 8 (1970) nr 2, s. 335-348.

Zapłata, Feliks, Teologia powołania misyjnego, STV 8 (1970) nr 2, s. 109-118.

Zapłata, Feliks, Wydział Teologii Katolickiej w Kinszasie, STV 17 (1979) nr 2, s. 267-271.

Zygma, Anna, Moralność a kryzys finansowy w ocenie wybranych religii światowych, STV 48 (2010) nr 2, s. 199-218.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach