Zeszyty Misjologiczne

Zeszyty Misjologiczne Akademii Teologii Katolickiej

 

TOM I – Współczesne Dzieło Misyjne Kościoła

 

Zapłata Feliks SVD, [Kierownik Specjalizacji Misjologii ATK w Warszawie], Wstęp, ZMis I/1, s. 7-11.

Błeńska Wanda, [Misjonarka świecka w Ugandzie], Przedmowa, ZMis I/1, s. 13-14.

Iwanicki Józef, [Rektor ATK], Przemówienie na otwarcie Sympozjum Misyjnego 1971 r., ZMis I/1, s.15-16.

Wosiński Jan bp, [Krajowy dyrektor dzieła misyjnego w Polsce i przedstawiciel Komisji Misyjnej Episkopatu Polski], Przemówienie inauguracyjne w 1971 r.: Problem misjonarza polskiego, ZMis I/1, s. 17-23.

Kowalski Kazimierz Józef bp, [Przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski], Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Sympozjum Misyjnego w 1971 r.: Potrzeba życia kontemplacyjnego w pracy misyjnej, ZMis I/1, s. 25-28.

 

Część pierwsza - MATERIAŁY SYMPOZJUM MISYJNEGO 1971

 

            Podstawowe problemy współczesnego dzieła misyjnego

 

Zapłata Feliks SVD, Spojrzenie na dzieło misyjne w świetle współczesnych przemian, ZMis I/1, s. 29-48.

Zapłata Feliks SVD, Problem dialogu z kulturami krajów misyjnych, ZMis I/1, s. 49-73.

Skowronek Romuald SCJ, Organizacja działalności misyjnej Kościoła w dobie obecnej, ZMis I/1, s. 74-97.

Gielata Bolesław SVD, Wartość zbawcza religii niechrześcijańskich, ZMis I/1, s. 98-110.

 

            Źródła działalności misyjnej Kościoła

 

Wodecki Bernard SVD, Dzieło misyjne w Piśmie św., ZMis I/1, s. 111-130.

Zapłata Feliks SVD, Dzieło misyjne w nauczaniu Kościoła, ZMis I/1, s. 131-151.

Kowalak Władysław SVD, Współczesny ruch liturgiczny a misje, ZMis I/1, s. 152-165.

 

            Inne problemy, zwłaszcza Polska a kraje Trzeciego Świata

 

Ozdowski Jerzy, Rozwój a misje, ZMis I/1, s. 167-179.

Dembowski Bronisław ks., Problemy duszpasterskie Polonii w USA, ZMis I/1, s. 180-192.

Kaczmarek Zenon TChr, Z problemów duszpasterstwa polonijnego w Brazylii, ZMis I/1, s. 193-199.

Ozdowski Jerzy, Polska a pomoc krajom Trzeciego Świata, ZMis I/1, s. 200-211.

Spotkanie z ks. Liberskim, misjonarzem z Zambii, ZMis I/1, s. 212-215.

 

 

Część druga - MATERIAŁY SYMPOZJUM MISYJNEGO 1972

 

            Dzieło misyjne w ogólności

 

Zapłata Feliks SVD, Nowa rzeczywistość Kościoła i nowe wymagania w odniesieniu do jego działalności misyjnej ZMis I/2, s. 7-18.

Skowronek Romuald SCJ, Prawo w działalności misyjnej Kościoła, ZMis I/2, s. 19-36.

Kaczmarek Kornel OFMConv, Rola brata zakonnego w pracy misyjnej, ZMis I/1, s. 37-53.

Rudnicka Krystyna FMM, Kobieta misjonarka wśród muzułmanów, ZMis I/2, s. 54-72.

 

            Kościół w Afryce i jego współczesne problemy

 

Zapłata Feliks SVD, Kościół w Afryce w rozwoju historycznym oraz jego współczesne problemy, ZMis I/2, s. 73-96.

Murawski Roman SDB, Odnowa współczesnej katechezy w Afryce, ZMis I/2, s. 97-113.

Komorowski Zygmunt, Szkolnictwo w przemianach kulturowych Afryki, ZMis I/2, s. 114-121.

Kapuścik Franciszek SMA, Problemy młodzieżowe Czarnego Lądu, ZMis I/2, s. 122-144.

Chodzidło Teofil SVD, Charakterystyka religijności pierwotnych ludów Afryki, ZMis I/2, s. 145-166.

Kapuścik Franciszek SMA, Problem islamu w Afryce w konfrontacji z chrześcijaństwem, ZMis I/2, s. 167-189.

Pasierb Janusz ks. Funkcjonowanie sztuki afrykańskiej w życiu religijnym, ZMis I/2, s. 190-207.

 

            Spotkania z misjonarzami

 

Spotkanie z ks. Bpem Jean Gahamanyi, ordynariuszem w Rwandzie, ZMis I/2, s. 209-215.

Spotkanie z ks. Ernestem Gollym SVD, misjonarzem w Nowej Gwinei, ZMis I/2, s. 216-222.

Spotkanie z inż. Władysławem Dowborem, świeckim misjonarzem Brazylii, ZMis I/2, s. 223-235.

 

 

Część trzecia - INNE MATERIAŁY

 

Henry A. M. OP, Bilans misyjny Soboru, ZMis I/3, s. 7-56.

Colombo Domenico PIME, Misje w poszukiwaniu swej istoty, ZMis I/3, s. 57-102.

Noser Adolf SVD, Misjonarze świeccy w Nowej Gwinei, ZMis I/3, s. 103-116.

Zapłata Feliks SVD, Pojęcie Boga w niektórych religiach niechrześcijańskich, ZMis I/3, s. 117-134.

Alpuerto Cornelio SVD, Dwojakie oblicza chrześcijan na Filipinach, ZMis I/3, s. 135-148.

Szczep Achewa: jego życie, zwyczaje i obyczaje na podstawie osobistych dociekań, tł. z ang. Jadwiga Nikołow, ZMis I/3, s. 149-282.   

 

 

TOM II – KOŚCIÓŁ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ I W AZJI

 

Część pierwsza - MATERIAŁY SYMPOZJUM MISJOLOGICZNEGO 1973

 

Zapłata Feliks SVD, Wstęp, ZMis II/1, s. 5-7.

 

            Ogólne problemy dzieła misyjnego

 

Wosiński Jan bp, [Płock], Duchowość misyjna jako czynnik weryfikujący osobowość misjonarza, ZMis II/1, s. 9-19.

Batogowski Marian ks., [Pułtusk], Społeczna posługa współczesnego misjonarza, ZMis II/1, s. 20-31.

Murawski Roman SDB, [Warszawa], Katecheza jako wyzwolenie, ZMis II/1, s. 32-48.

Zapłata Feliks SVD, [Warszawa], Ekumenizm a misje, ZMis II/1, s. 49-65.

Schütte Johannes SVD, Itty Hierapurath dr, Czy misje już dojrzały do ekumenii?, ZMis II/1, s. 66-75.

Pannikkar Raymondo ks., Czym jest dialog między religiami?, ZMis II/1, s. 76-81.

 

            Kościół w Ameryce Łacińskiej i jego problemy

 

Perre A. Vander ks., [Louvain], Esquisse de l `évolution recente de l’aide en personnel à l’Eglise en Amérique Latine, ZMis II/1, s. 83-103.

Saake Wilhelm SVD, [Sankt Augustin bei Bonn], Die Mission und ihre Verantwortung den Indianern gegenüber, ZMis II/1, s. 104-124.

Murawski Roman SDB, [Warszawa], Problemy odnowy katechezy w Ameryce Łacińskiej, ZMis II/1, s. 125-132.

Frącek Teresa RM, [Warszawa], Rola siostry zakonnej w ośrodkach duszpasterskich w Brazylii, ZMis II/1, s. 133-157.

 

            Inne zagadnienia

 

Ozdowski Jerzy, [Poznań], Przemiany ekonomiczne w Ameryce Łacińskiej, ZMis II/1, s. 159-173.

Kapuścik Franciszek SMA, [Lyon], Sytuacja religijna w Afryce Zachodniej, ZMis II/1, s. 174-187.

Dajczer Tadeusz ks., [Warszawa], Przeżycie religijne kosmosu w religiach niechrześcijańskich, ZMis II/1, s. 188-206.

 

 

Część druga – MATERIAŁY SYMPOZJUM MISJOLOGICZNEGO 1974

 

            Ogólne problemy dzieła misyjnego

 

Ageneau Robert CSSp, [Paryż], Élément pour une spiritualité missionnaire, ZMis II/2, s. 5-33.

Ageneau Robert CSSp, [Paryż], Mission et Église locale, ZMis II/2, s. 34-57.

 

            Ogólne problemy Kościoła w Azji

 

Zapłata Feliks SVD, [Warszawa], Z historii Kościoła w Azji (Chiny), ZMis II/2, s. 59-70.

Kurek Antoni OMI, [Warszawa], Działalność misyjna prawosławia, ZMis II/2, s. 71-85.

Zimoń Henryk SVD, [Lublin], Działalność misyjna buddyzmu na przestrzeni wieków, ZMis II/2, s. 86-116.

Kapuścik Franciszek SMA, [Lyon], Drogi ekspansji islamu w Azji, ZMis II/2, s. 117-125.

Althausen Johannes, [Berlin], Die Problematik des Religionskongresses in Bangkok, ZMis II/2, s. 126-136.

Byrski Krzysztof, [Warszawa], Mentalność indyjska a mentalność europejska, ZMis II/2, s. 137-146.

 

            Inne zagadnienia

 

Ozdowski Jerzy, [Poznań], Problemy ekonomiczne w Azji Pd., ZMis II/2, s. 147-161.

Althausen Johannes, [Berlin], Schwarze Theologie: Entstehung – Grundzüge – Perspektiven, ZMis II/2, s. 162-177.

Kapuścik Franciszek SMA, [Lyon], Drogi ekspansji islamu w Afryce, ZMis II/2, s. 178-188.

Kowalak Władysław SVD, [Warszawa], Problem religii synkretycznych w Afryce, ZMis II/2, s. 189-214.

Dajczer Tadeusz ks., [Warszawa], Charakterystyka moralności w religiach niechrześcijańskich, ZMis II/2, s. 215-219.

Kamiński Czesław TChr, [Puszczykowo], Duszpasterz polonijny wobec problemu wynagrodzenia, ZMis II/2, s. 220-231.

Okroy Grzegorz TChr, [Sczecin], Problemy moralne ruchów migracyjnych, ZMis II/2, s. 232-246.

 

Część trzecia –

Masson Joseph SJ, Teologia ogólna działalności misyjnej, ZMis II/3, s.

 

 

TOM III – MATERIAŁY SYMPOZJUM MISJOLOGICZNEGO 1975-1976

 

 

Kapuścik Franciszek SMA, Misje w Oceanii, ZMis III, s. 5-16.

Piskaty Kurt SVD, Przyszłość Kościoła w Azji, ZMis III, s. 17-25.

Czernicki Józef SSCC, Kościół katolicki w Polinezji Francuskiej, ZMis III, s. 26-35.

Rzepkowski Horst SVD, Młody Kościół w Japonii, ZMis III, s. 36-50.

Gzella Henryk SVD, Kościół katolicki w Indonezji, ZMis III, s. 51-71.

Zapłata Feliks SVD, Z problematyki Kościoła w Indiach, ZMis III, s. 72-97.

Krzymkowska Alojza SSPC, Bł. Maria Teresa Ledóchowska, ZMis III, s. 98-111.

Kurek Antoni OMI, Prawosławne misje w Japonii, ZMis III, s. 112-123.

Kamiński Czesław TChr, Polskie duszpasterstwo w Nowej Zelandii, ZMis III, s. 124-137.

Białek Czesław SJ, Praca Polaków wśród trędowatych, ZMis III, s. 138-159.

Ozdowski Jerzy, Japonia – Indie: dwie drogi rozwoju, ZMis III, s. 160-179.

Ries Julien, Pojęcie „sacrum” u ludów pierwotnych, ZMis III, s. 180-201.

Myszor Wincenty ks., Idea misyjna w greckiej apologetyce II wieku, ZMis III, s. 202-218.

Bronk Andrzej SVD, Misjonarz wobec obcych sobie światów mówienia, ZMis III, s. 219-238.

Zimoń Henryk SVD, Monoteizm ludów pierwotnych w świetle badań W. Schmidta, ZMis III, s. 239-271.

Kowalak Władysław SVD, „Autentyzm” prezydenta Mobutu a Kościół w Zairze, ZMis III, s. 272-297.

Malek Roman SVD, Tenri-kio: nowa religia Japonii, ZMis III, s. 298-325.

Rzepkowski Horst SVD, Daistz T. Suzuki i jego znaczenie dla nowoczesnych misji w Japonii, ZMis III, s. 326-345.

Zapłata Feliks SVD, Tendencje i kierunki we współczesnej misjologii, ZMis III, s. 346-370.

Białek Czesław SJ, Początek Misji Jezuickich w Zambezi i udział w niej Polaków (1879-1912), ZMis III, s. 371-516.

 

 

TOM IV – DUCHOWOŚĆ MISYJNA

 

MATERIAŁY SYMPOZJUM MISJOLOGICZNEGO 1977-1978

 

Goldwin Clement SVD, Misyjne powołanie, duchowość i formacja, ZMis IV, s. 5-51.

Pöhl Rudolf SVD, Duch Święty i charyzmaty podstawą duchowości misyjnej, ZMis IV, s. 52-78.

Gzella Henryk SVD, Duch Święty i ewangelizacja, ZMis IV, s. 79-93.

Zapłata Feliks SVD, Duchowość misjonarska według „Evangelii nuntiandi”, ZMis IV, s. 94-102.

Kurek Antoni OMI, Duchowość misjonarska Kościołów niekatolickich, ZMis IV, s. 103-115.

Klostermaier Klaus, Sādhanā. Zarys duchowości hinduskiej, ZMis IV, s. 116-133.

Kowalak Władysław SVD, Świat duchowy wyspiarzy Melanezji, ZMis IV, s. 134-158.

Kuhl Josef SVD, Nakaz misyjny Nowego Testamentu w świetle „Evangelii nuntiandi”, ZMis IV, s. 159-169.

Zapłata Feliks SVD, Współczesne rozumienie misji od Vaticanum II do „Evangelii nuntiandi”, ZMis IV, s. 170-184.

Ozdowski Jerzy, Rozwój integralny w świetle „Ad gentes” i „Evangelii nuntiandi”, ZMis IV, s. 185-199.

Henninger Josef SVD, Dialog chrześcijańsko-islamski po Soborze Watykańskim II, ZMis IV, s. 200-215.

Henninger Josef SVD, Maryja w islamie, ZMis IV, s.  216-227.

Dajczer Tadeusz ks., Mistyka al-Halladża w perspektywie dialogu Kościoła z islamem, ZMis IV, s. 228-247.

Zimoń Henryk SVD, Geneza monoteizmu ludów pierwotnych w ujęciu Wilhelma Schmidta, ZMis IV, s. 248-283.

Zimoń Henryk SVD, Wilhelma Schmidta metoda etnologii kulturowohistorycznej a problem genezy religii, ZMis IV, s. 284-333.

Bakalarz Józef TChr, Ruchy migracyjne a ewangelizacja, ZMis IV, s. 334-349.

Bakalarz Józef TChr, Przemiany duszpasterstwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych, ZMis IV, s. 350-367.

Okroy Grzegorz TChr, „Człowiek w drodze” – jego drogi i bezdroża przedmiotem troski pasterskiej Kościoła, ZMis IV, s. 368-383.

Okroy Grzegorz TChr, Przemiany postaw moralnych migranta-marynarza, ZMis IV, s. 384-395.

 

 

TOM V – RODZINA – KATECHEZA – DIALOG

 

MATERIAŁY SYMPOZJUM MISJOLOGICZNEGO 1979-1980

 

Wesoły Waldemar SVD,  Sens i motywacja działalności misyjnej w ocenie polskich misjonarzy z Afryki Czarnej, ZMis V, s. 5-30.

Prawdzik Werner SVD, Katecheza w starożytności chrześcijańskiej, ZMis V, s. 31-43.

Zapłata Feliks SVD, Sens i znaczenie katechezy, ZMis V, s. 44-50.

Camps Arnulf OFM, Rola dialogu w katechezie, ZMis V, s. 51-57.

Kowalak Władysław SVD, Charakter pracy katechetów w krajach misyjnych, ZMis V, s. 58-76.

Camps Arnulf OFM, Katecheza w Azji, ZMis V, s. 77-81.

Glinka Józef SVD, Rozwój Kościoła katolickiego w Indonezji, ZMis V, s. 82- 104.

Gzella Henryk SVD,  Katecheza w Indonezji, ZMis V, s. 105-110.

Gzella Henryk SVD, Rodzina w Indonezji, ZMis V, s. s. 111-126.

Kapuścik Franciszek SMA, Katechizacja młodzieży szkolnej w Afryce Zachodniej frankofońskiej, ZMis V s. 127-138.

Kapuścik Franciszek SMA, Grupa rodzinna w Afryce Zachodniej, ZMis V, s. 139-150.

Kurek Antoni OMI, Katecheza w polskim dystrykcie misyjnym w Kamerunie Północnym, ZMis V, s. 151-162.

Kurek Antoni OMI, Rodzina w Kamerunie Północnym, ZMis V, s. 163-177.

Bastide Roger, Układ stosunków rasowych w Brazylii, ZMis V, s. 178-193.

Kruża Zachariasz MSF, Katecheza w Brazylii, ZMis V, s.194-235.

Kępiński Jerzy, Koncepcja rodziny w Chinach, ZMis V, s. 236-248.

Bakalarz Józef TChr, Postulat odnowy katechezy migrantów, ZMis V, s. 249-261.

Chołyk Helena, Umisyjnienie katechezy inicjacyjnej drugiego programu nauczania, ZMis V, s. 262-303.

Spae Joseph CICM, Dialog buddyjsko-chrześcijański, ZMis V, s. 304-372.

 

 

TOM VI – MISJONARZE POLSCY W ŚWIECIE

 

MATERIAŁY SYMPOZJUM MISJOLOGICZNEGO 1982

 

Część pierwsza

 

Kowalak Władysław SVD, Wprowadzenie, ZMis VI/1, s. 5-6.

Ławecka Maria CSIC, Udział Sióstr Służebniczek Starowiejskich w dziele misyjnym, ZMis VI/1, s. 7-66.

Rajkowska Bronisława CSM, Działalność misyjna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ZMis VI/1, s. 67-121.

Banaś Bearix OSU, Misja urszulańska w Charbinie, ZMis VI/1, s. 123-187.

Długowska Bożena CPC, Rajnowska Gabriela CPC, Praca Sióstr Szarytek w krajach misyjnych, ZMis VI/1, s.189-233.

Malinowska Ewa SSpS, Wkład Sióstr Służebniczek Ducha Świętego w dzieło misyjne Kościoła, ZMis VI/1, s. 235-259.

Nowak Teresa FMM, Działalność misyjna Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, ZMis VI/1, s. 261-269.

 

Część druga

 

Ocetek Stanisław OFMConv, Misja franciszkańska Mugenzai no Sono w Japonii, ZMis VI/2, s. 3-70.

Szmidt Stanisław SDB, Salezjanie polscy na misjach, ZMis VI/2, s. 71-92.

Kurek Antoni OMI, Udział polskich Oblatów w ewangelizacji niechrześcijan, ZMis VI/2, s. 93-106.

Pitoń Jan CM, Działalność misyjna Księży Misjonarzy, ZMis VI/2, s. 107-123.

Krok Stanisław CSSR, Działalność misyjna Ojców Redemptorystów w Argentynie, ZMis VI/2, s. 125-151.

Fułek Adam SAC, Kuraciński Stanisław SAC, Misyjna działalność Pallotynów polskich, ZMis VI/2, s. 153-159.

Arlik Józef SVD, Werbiści w służbie misji, ZMis VI/2, s. 161-176.

Koszorz Antoni SVD, Polscy księża fideidoniści, ZMis VI/2, s. 177-192.

Okroy Grzegorz TChr, Działalność Chrystusowców wśród Polonii, ZMis VI/2, s. 193-209.

 

 

 

 

TOM VII – INKULTURACJA – NOWE RELIGIE

 

MATERIAŁY SYMPOZJUM MISJOLOGICZNEGO 1983-1984

 

Część pierwsza - INKULTURACJA

 

Kowalak Władysław SVD, Inkulturacja misyjna w przeddzień Soboru Watykańskiego II, ZMis VII, s. 5-13.

Müller Karl SVD, Inkulturacja i akomodacja w dokumentach papieskich, ZMis VII, s. 14-28.

Wodecki Bernard SVD, Teologia inkulturacji misyjnej, ZMis VII, s. 29-49.

Faliszek Marian SVD, Moralność inkulturacji – inkulturacja moralności, ZMis VII, s. 50-73.

Lewek Antoni ks., Inkulturacja jako zasada ewangelizacji, ZMis VII, s. 74-89.

Gzella Henryk SVD, Kościół katolicki w Indonezji po Soborze Watykańskim II, ZMis VII, s. 90-108.

Gzella Henryk SVD, Inkulturacja Kościoła w Indonezji, ZMis VII, s. 109-124.

Osiecki Edward SVD, Inkulturacja katechezy w Melanezji, ZMis VII, s. 125-143.

Kurek Antoni OMI, Inkulturacja misyjna w Chinach w XVII i XVIII w., ZMis VII, s. 144-155.

Okroy Grzegorz TChr, Rola wartości etnicznych w duszpasterskiej działalności Kościoła, ZMis VII, s. 156-169.

 

Część druga - NOWE RELIGIE

 

Wodecki Bernard SVD, Idea mesjanizmu w nowych religiach, ZMis VII, s. 171-189.

Waldenfels Hans SJ, Współczesne ruchy religijne w Japonii, ZMis VII, s. 190-204.

Waldenfels Hans SJ, Duchowość chrześcijańska a duchowość wschodnia, ZMis VII, s. 205-223.

Waldenfels Hans SVD, Nowa religijność w Europie – wyzwanie dla chrześcijaństwa, ZMis VII, s. 224-234.

Glinka Józef SVD, Kebatinan – nowy ruch religijny w Indonezji, ZMis VII, s. 235-242.

Kowalak Władysław SVD, Nowe religie w Afryce, ZMis VII, s. 243-264.

Kowalak Władysław SVD, Kargizm, ZMis VII, s. 265-285.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach