Nowy doktor misjologii - ks. Maciej Będziński

2 grudnia 2014 r. miała miejsce kolejna obrona doktoratu z misjologii na UKSW. Ks. Maciej Będziński obronił pracę pt. "Personalistyczny wymiar misjologii w nauczaniu Jana Pawła II". Serdecznie gratulujemy.

Promotorem był ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka MIC (UKSW), a recenzentami byli ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW) i ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL).

Zob. więcej: http://www.missio.org.pl/pontyfikat/index.php?f01=3xxx355xxxxxxxxxx&idss=6410099s6764

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach