Misjologia - studia w roku akademickim 2016/17

Dla kandydatów na studia z misjologii (kierunek teologia, specjalizacja: misjologia) przygotowaliśmy 3 oferty:

 

Studia magisterskie jednolite, stacjonarne

Czas trwania: 5 lat

Wydział Teologiczny UKSW prowadzi na kierunku teologia jednolite studia magisterskie w zakresie misjologii. Przedmioty proponowane na misjologii dzielą się na trzy grupy: kanon, przedmioty ze specjalizacji oraz przedmioty fakultatywne.

Przedmioty ogólno-teologiczne zgrupowane są w tzw. kanonie, natomiast w zakres studiów misjologicznych wchodzą wykłady specjalistyczne: z teologii misji, historii misji, antropologii misyjnej, religioznawstwa ogólnego (buddyzm, hinduizm, islam, sintoizm, religie ludów pierwotnych, religie synkretyczne, nowe ruchy [para]religijne), etnografii Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii oraz problematyki społeczno-ekonomicznej poza Europą.

Absolwenci teologii mają możliwość zdobycia uprawnień pedagogiczno-katechetycznych, jak również są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz zajmujących się problematyką misji i pomocy w rozwoju.

 

Studia doktoranckie

Czas trwania: 4 lata (po 2 latach możliwość uzyskania licencjata kościelnego).

Wydział Teologiczny UKSW (Instytut Dialogu Religii i Kultury) prowadzi na kierunku teologia, stacjonarne studia doktoranckie w zakresie misjologii. Kandydaci przyjmowani są na podstawie posiadanego dyplomu magistra teologii.

 

Podyplomowe studium misjologiczne - zostanie otwarte o ile znajdzie się odpowiednia ilość chętnych.

Podyplomowe studium misjologiczne ma za zadanie poszerzać horyzonty wiedzy, korzystać z doświadczeń misjonarzy, dokształcać animatorów misji i wolontariuszy, wprowadzać w problematykę misji  nauczycieli oraz przygotowywać i dokształcać misjonarzy. .

Czas trwania: 4 semestry, 8 zjazdów (piątek po południu – sobota).

Opłaty zostaną skalkulowane w zależności od ilości chętnych.

 

Informacje szczegółowe o warunkach przyjęcia: www.teologia.uksw.edu.pl w zakładce "Rekrutacja".

 

 

PROGRAM RAMOWY MISJOLOGII

 

A. BLOK WPROWADZAJĄCY

·         Historia misjologii

·         Metodyka misyjna

·         Literatura misjologiczna

·         Biblijne podstawy misji

 

B. MISJOLOGIA SYSTEMATYCZNA

·         Uzasadnienie działalności misyjnej (trynitarne, pozytywne prawo Boskie, nakaz Ducha Świętego, eklezjalne, eschatologiczne, antropologiczne)

·         Cele misji (głoszenie Jezusa Chrystusa, zakładanie Kościoła, wartości Królestwa)

 

C. MISJOLOGIA PRAKTYCZNA

·         Ewangelizacja kultur (inkulturacja, teologia religii, dialog międzyreligijny, antropologia misyjna, promocja ludzka

·         Realizacja posłannictwa misyjnego (odpowiedzialni za misje, ekumenizm misyjny, duchowość misyjna, współpraca i animacja misyjna, teologia młodych Kościołów)

 

D. BLOK HISTORYCZNY

·         Historia misji (Afryka, Ameryka, Azja, Oceania)

·         Idea misyjna u Ojców Kościoła

·         Dokumenty Magisterium

·         Zakony misyjne

 

E. NAUKI POMOCNICZE

·         Religiologia

·         Etnografia

·         Nauki społeczne

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach