ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI, prof. UKSW

Ur. 1966 w Gdyni. Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, pierwsze śluby 1985, święcenia kapłańskie 1991, wikariusz w Katowicach (Koszutka) 1991-1992, studia w Ottawie (Kanada) 1992-1996, formator w WSD w Obrze 1996-2000, staż misyjny na Madagaskarze 2000-2001, formator w Obrze 2001-2005, wykładowca misjologii w UKSW w Warszawie od 2005 r.
 

I. Dane osobowe

 1. Imię i nazwisko: ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI
 2. Wydział: Teologiczny
 3. Katedra: Misjologii
 4. Stanowisko: profesor nadzwyczajny UKSW
 5. Rok uzyskania:
 • Tytułu zawodowego magistra (trzy razy): 1) w systemie polskim - 1991, 2) w systemie kanadyjskim – z teologii (Master of Art in Theology) - 1996, 3) w systemie kanadyjskim – z misjologii (Master of Art in Missiology) - 1996
 • Stopnia naukowego doktora: 1999
 • Stopnia naukowego doktora habilitowanego: 2013
 • Stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW: 2014
   

II. Działalność naukowa

1. Wykaz autorskich publikacji naukowych

a) Książki

 1. Wojciech Kluj (red.), Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 r., Poznań, UAM – Wydział Teologiczny, 1999.
 2. Wojciech Kluj i Jarosław Różański (red.), Polscy oblaci w służbie Polonii Kanadyjskiej, Pelplin, Bernardinum, 2007.
 3. Wojciech Kluj, Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II, 2008.
 4. Wojciech Kluj, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Warszawa, Missio Polonia, 2013. 
 5. Damian Cichy, Wojciech Kluj, Jarosław Różański, Kazimierz Szymczycha (red.), Polscy misjonarze w świecie. 50 lat od Dekretu soborowego "Ad gentes", t. 1 - Afryka i Madagaskar; t. 2 - Ameryka Łacińska, Karaiby i Kanada; t. 3 - Azja i Oceania , Górna  Grupa, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, 2015.
 6. Wojciech Kluj & Jarosław Różański (red.), Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej​, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii, 2016.
 7. Zdzisław Struzik (red. naczelny), Wojciech Kluj (red. naukowy), Jan Paweł II w Tajlandii, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018.
 8. Wojciech Kluj (ed.), Religious Plurality and Religious Identity, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019 (European Mission Studies, No. 1 - International Association of Catholic Missiologists - Europe, Missio Aachen, Katedra Misjogii UKSW, Stowarzyszenie Misjologów Polskich).
 9. Frans Wijsen & Wojciech Kluj (eds.), Europe: A Mission Continent?, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020 (European Mission Studies, No. 2).

b) Artykuły

 1. "Forms of Work of the Oblates of Mary Immaculate Among Polish Immigrants in the Prairies of Canada (1898-1926)", Vie Oblate Life 56 (1997) s. 363-401 oraz 57 (1998) s. 27-76.
 2. "Teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego w nauczaniu Jana Pawła II", Collectanea Theologica 68 (1998) nr 2, s. 75-107.
 3. "Chrystologiczne podstawy teologii misji w 'Redemptoris missio'", Nurt SVD 32 (1998) nr 3, s. 33-50.
 4. "Studia nad tradycyjną religią afrykańską. Zarys problematyki i sposoby badań", Collectanea Theologica 69 (1999) nr 3, s. 181-185.
 5. "Udział oblatów w dialogu międzyreligijnym", w: Wojciech Kluj (red.), Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 r., Poznań, UAM – Wydział Teologiczny, 1999, s. 133-137.
 6. "Wspólna modlitwa wyznawców różnych religii", w: Wojciech Kluj (red.), Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 r., Poznań, UAM – Wydział Teologiczny, 1999, s. 149-156.
 7. "Początki pracy Misjonarzy Oblatów M.N. wśród polskich emigrantów na kanadyjskich preriach - parafia Ducha Świętego w Winnipeg 1898-1926", Collectanea Theologica 70 (2000) nr 2, s. 127-151.
 8. "Antropologiczne treści teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II", Nurt SVD 34 (2000) nr 2, s. 69-88.
 9. "Eklezjologiczne podstawy teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II", Colloquia Theologica Adalbertina 1, z. 2 (2000) s. 59-75.
 10. "Określenie działalności misyjnej w 'Redemptoris missio'", Collectanea Theologica 71 (2001)
  nr 2, s. 157-172].
 11. "Pneumatologiczne perspektywy teologii misji w 'Redemptoris missio'", Collectanea Theologica 71 (2001) nr 2, s. 59-76.
 12. Marian Lis, Roman Krauz, Wojciech Kluj, "Vingt années de présence des Oblats de Marie Immaculée
  a Madagascar", Vie Oblate Life 60 (2001) (Aout/August) s. 205-232.
 13. „Misjologiczne perspektywy teologii królestwa Bożego w nauczaniu encykliki Jana Pawła II Redemptoris missio”, Collectanea Theologica 71 (2001) nr 4, s. 99-116.
 14. „Koncepcja Istoty Najwyższej – Boga w tradycyjnej religii afrykańskiej według Johna S. Mbitiego”, Annales Missiologicae Posnanienses 12 (2001) s. 59-77.
 15. „Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie i ich misyjny charakter”, Collectanea Theologica 72 (2002) nr 2, s. 45-62.
 16. „Szkolnictwo misyjne w diecezji Toamasina (Tamatave) na Madagaskarze”, w: Andrzej Halemba i Jarosław Różański (red.), Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce Subsaharyjskiej, Warszawa, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, 2003, s. 101-118.
 17. „Ewangelizacyjne i społeczne znaczenie pierwszego malgaskiego tłumaczenia Biblii”, w: Andrzej Halemba i Jarosław Różański (red.), Między przekładem biblijnym a teologią afrykańską, Warszawa, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, 2003, s. 53-69.
 18. „Świadectwo, dialog, inkulturacja i promocja ludzka w działalności misyjnej Kościoła w ujęciu ‘Novo millennio ineunte’” Światło Narodów 23 (2003) nr 2 (129), s. 47-61.
 19. „Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na misjach w Azji”, Annales Missiologici Posnanienses 13 (2003) s. 141-157.
 20. „Przewodnie idee adhortacji Ecclesia in America w kontekście jej źródeł i odnośników”,
  w: Jarosław Różański (red.), Ecclesia in America. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa, Missio-Polonia, 2003, s. 223-242.
 21. „Godność każdej kultury. Rozmowa z Wojciechem Klujem OMI” [rozmawiał Paweł Kozacki OP o encyklice „Slavorum Apostoli”], w: Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, Komentarze Maciej Zięba OP. Rozmawiał Paweł Kozacki OP, Poznań, W drodze 2003, s. 67-83.
 22. „Formowanie się lokalnego duchowieństwa na Madagaskarze”, w: Jarosław Różański i Paweł Szuppe (red.), Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską, Warszawa, Missio Polonia 2003, s. 159-175. (Seria: Studia i Materiały Misjologiczne, nr 2)
 23. „Przygotowanie do pracy misyjnej w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”, w: Jarosław Różański (red.), Przygotowanie misjonarzy – założenia i praktyka, Warszawa, Missio-Polonia, 2004, s. 83-93.
 24. „Misjonarz XXI wieku – założyciel lokalnych wspólnot chrześcijańskich”, w: Andrzej Miotk SVD (red.), Misjologia XXI wieku. W 20 rocznicę śmierci ojca Feliksa Zapłaty SVD – twórcy misjologii w Polsce. Materiały sympozjum misjologicznego w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie 8-12 listopada 2002, Warszawa, Verbinum 2004, s. 167-177.
 25. „Wzór misjonarza – wybrane modele pracy misjonarza na przestrzeni wieków”, w: Eugeniusz Śliwka (red.), „Wypłyń na głębię”. Materiały Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego Zakonów i Zgromadzeń Męskich i Żeńskich. T. 2 – Refleksja (Sesja Naukowa), Gdańsk-Pieniężno, Fundacja Misyjno - Charytatywna im. św. Józefa z Szantungu i Referat Misyjny Księży Werbistów, 2004, s. 87-98.
 26. „Zmienne dzieje Kościoła w Azji Środkowej”, w: Jarosław Różański (red.), Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa, Missio Polonia, 2004, s. 143-159.
 27. „Maryjna pobożność Kościoła na Madagaskarze”, Annales Missiologici Posnanienses 14 (2004) s. 97-114.
 28. „Lenkiewicz Mikołaj”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10 – Krzyszkowski-Lozay, Lublin, TN KUL, 2004, kol. 754-755.
 29. „Leontiew Maksim”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10 – Krzyszkowski-Lozay, Lublin, TN KUL, 2004, kol. 804.
 30. „Le Saux Henri”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10 – Krzyszkowski-Lozay, Lublin, TN KUL, 2004, kol. 835-836.
 31. „Lichtenstein Izaak”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10 – Krzyszkowski-Lozay, Lublin, TN KUL, 2004, kol. 995.
 32. „Dzieci-żołnierze” w dyskusjach na forum międzynarodowym”, w: Jarosław Różański (red.), Dzieci – ofiary wojny, Warszawa, Komisja Misyjne Episkopatu ds. Misji i Missio Polonia, 2005, s. 105-120.
 33. „Wkład świętowojciechowych misjonarzy w ewangelizację misyjną Kościoła powszechnego", Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Czasopismo Referatu Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie 10 (2005), nr 1, s. 18-39.
 34. „Tragedia oblatów polskiej prowincji w czasie wojny 1939-1945”, w: Józef Pielorz, Martyrologium polskich oblatów 1939-1945. Historia polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy w czasie II wojny światowej byli deportowani do obozów koncentracyjnych, zabici, aresztowani lub umarli z powodu wojny, Poznań, Wydział Teologiczny UAM, 2005, s. 19-35 (Seria: Studia i materiały, 79).
 35. „Chrześcijaństwo w starożytności i średniowieczu na terytoriach współczesnego Turkmenistanu”, w: Tadeusz Bodio (red.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa, Instytut Nauk Politycznych Zakład Badań Wschodnich UW, 2005, s. 479-485.
 36. „Problemy jurysdykcyjne w czasie wychodzenia z systemu misji patronackiej na przykładzie tzw. ‘schizmy goańskiej’ na Cejlonie”, Collectanea Theologica 75 (2005) nr 4, s. 182-188.
 37. „Rozwój polskiej terminologii misyjnej na przykładzie słów ‘katecheci/katechiści’”, Collectanea Theologica 75 (2005) nr 4, s. 208-212.
 38. „Praktyka dialogu międzyreligijnego w świecie (ważniejsze wydarzenia)”, Biuletyn Ekumeniczny nr 35 (2006), nr 1 (137), s. 53-63.
 39. „Misje” [hasło], w: Eugeniusz Sakowicz (red.), Jan Paweł II – Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006, s. 335-353.
 40. „Duchowość misyjna. Między ‘Ad gentes’ a ‘Redemptoris missio’”, Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 19-36.
 41. „Wstęp do adhortacji Ecclesia in Asia” w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane – t. II, adhortacje, Kraków 2006, s. 727-729.
 42. „Markowice”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 11 – Lu An-„Maryawita”, Lublin, TN KUL, 2006, kol. 1408.
 43. „Martin William Alexander Parsons”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 11 – Lu An-„Maryawita”, Lublin, TN KUL, 2006, kol. 1463-1464.
 44. „Nauczanie Jana Pawła II na temat sytuacji głodu i niedożywienia w świecie na podstawie jego orędzi na Światowy Dzień Wyżywienia”, w: Jarosław Różański (red.), Dzieci głodujące i bez imienia, Warszawa, Komisja Episkopatu ds. Misji, Missio Polonia, 2007, s. 19-29.
 45. „Początki rozwoju polskich placówek duszpasterskich na preriach Kanady (1898-1927)” w: Jarosław Różański i Wojciech Kluj (red.), Polscy oblaci w służbie Polonii Kanadyjskiej, Pelplin, Bernardinum, 2007, s. 40-54.
 46. „50 lat historii encykliki Fidei donum – analiza jej wyzwań i znaczenie dla Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce”, Światło Narodów 28 (2008) nr 1/148, s. 16-31.
 47. „Logos Spermatikos – Semina Verbi w nauczaniu Jana Pawła II i jego recepcja w Kościele”, Nurt SVD 42 (2008) nr 1-2, s. 213-228.
 48. „Polish Oblates on Mission in Asia” Vie Oblate Life 67 (2008) nr 2, s. 209-229.
 49. “Problematyka ‘przekładalności’ wiary w kontekście działalności misyjnej” w: Małgorzata Rybka (red.), Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008, s. 37-47.
 50. “Rzymska koncepcja misji w XIX w.” w: Piotr Artur Sokołowski (red.), Misje w XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Pieniężno, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2008, s. 85-101.
 51. „Merw”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12 – Maryja-Modlitwa, Lublin, TN KUL, 2008, kol. 587-588.
 52. „Metzler Josef OMI”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12 – Maryja-Modlitwa, Lublin, TN KUL, 2008, kol. 667-668.
 53. „Miarinarivo”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12 – Maryja-Modlitwa, Lublin, TN KUL, 2008, kol. 766.
 54. „Wstęp do pielgrzymek do Azji”, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. XIII – Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Azja, Afryka, Australia i Oceania, Kraków, Wydawnictwo „M” 2009, s. 13-21.
 55. „Wstęp do pielgrzymek do Oceanii”, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. XIII – Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Azja, Afryka, Australia i Oceania, Kraków, Wydawnictwo „M” 2009, s. 979-981.
 56. „Mity misyjne – błędne stereotypy stawiające pod znakiem zapytania sens misji”, w: Piotr Artur Sokołowski (red.), „Kontrchrześcijaństwo” jako kontekst misji w XXI wieku, Pieniężno, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2009, s. 177-184.
 57. "Témoignage d´une Église d´Afrique au service de la Réconciliation", w: Joseph Ndi-Okalla (red.), Le deuxi?me synde africain face aux défis socio-économiques et éthiques du continent, Paris, Karthala, 2009, s. 185-193.
 58. „Obraz mieszkańców Madagaskaru w perspektywie najdawniejszych religijnych tekstów w języku francuskim”, w: Paweł Zając (red.), Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, 2009, s. 119-127.
 59. „Montgomery Helen”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 217-218.
 60. „Morice Adrien Gabriel OMI”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 300.
 61. „Morombe”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 305.
 62. „Morondava”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 305.
 63. „Nommensen”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 1368-1369.
 64. „Pole pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Cejlonie w XIX w.”, Annales Missiologici Posnanienses 17 (2010) s. 51-69.
 65. „Pierwsze tłumaczenia chrześcijańskie na język malgaski”, w: Grzegorz Cyran i Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red.), Meandry tożsamości. Język. Religia. Tożsamość IV, Gorzów Wielkopolski – Szczecin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim i Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny, 2010, s. 385-396.
 66. „Mandaty misyjne”, w: Ludwik Fąs SVD (red.), Biblia a misje, Pieniężno 2010, s. 203-220.
 67. „Nowa Kaledonia”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14 – Nouet-Pastoralis officii, Lublin, TN KUL, 2010, kol. 16.
 68. „Nunez Barreto Jao”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14 – Nouet-Pastoralis officii, Lublin, TN KUL, 2010, kol. 130-131.
 69. „Pallu François”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14 – Nouet-Pastoralis officii, Lublin, TN KUL, 2010, kol. 1172-1173.
 70. „Modele odpowiedzialności za zakładanie Kościołów lokalnych”, w: Józef Stala (red.), Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, Lublin, Polihymnia 2011, s. 91-103.
 71. „Translations of verbal expressions of faith as the prophetic dimension of missionary work”, w: Mariano Delgado i Michael Sievernich (red.), Mission und Prophetie in Zeiten der Interkulturalität. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen 1911-2011, St. Ottilien, EOS Klosterverlag 2011, s. 279-289.
 72. „Eklezjologiczne uzasadnienie działalności misyjnej”, Lumen gentium. Zeszyty misjologiczne 31 (2011) nr 2, s. 125-149.
 73. „Problematyka tłumaczeń biblijnych, katechetycznych i liturgicznych na główne języki na Filipinach”, w: Grzegorz Cyran i Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red. naukowa), W kręgu języka religii i wiary. Język. Religia. Tożsamość V, Gorzów Wielkopolski – Szczecin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim i Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny, 2011, s. 109-119.
 74. „Biblijne odniesienia encykliki ‘Redemptoris missio’”, Studia Theologica Varsaviensia 99 (2011) nr 2, s. 79-98.
 75. „Perroton Françoise”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 316-317.
 76. „Petitjean Bernard Thadée”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 388-389.
 77. „Pigneau de Béhaine Pierre Joseph Georges”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 567.
 78. „Piotr od Matki Bożej”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 682.
 79. „Plasencia Portocarrero Juan”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 797.
 80. "Cel misji w perspektywie teologii Królestwa Bożego", Lumen gentium. Zeszyty Misjologiczne 32 (2012) nr 1, s. 132-149.
 81. "Polscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na Madagaskarze jako budowniczowie lokalnych wspólnot", w: Grzegorz Krzyżostaniak i Jarosław Różański (red.), W kręgu pracy polskich oblatów na Madagaskarze, Warszawa 2012, s. 149-164.
 82. "Pole pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Afryce w XIX w.", Annales Missiologici Posnanienses 18 (2012) s. 113-128.
 83. "Etyka i ekonomia - nowy paradygmat finansowania misji?", w: Antoni Jucewicz (red.), Kontekst kulturowo-moralny współczesnej działalności misyjnej i ewangelizacji, Pieniężno: Misyjne Seminarium Duchowne, 2012, s. 317-325.
 84. „Redemptoris missio”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16 – Porpora-Reptowski, Lublin, TN KUL, 2012, kol. 1279-1280.
 85. „Ricoldo z Montecroce”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 17 – Republika-Serbia, Lublin, TN KUL, 2012, kol. 96-97.
 86. "Missiology in Poland", w: Michael Nai-Chiu Poon, Marek A. Rostkowski & John Roxborogh (red.), Mission, Memory and Communion. Documenting World Christianity in the Twenty-First Century, Singapore, Trinity Theological College, 2013, s. 145-155.
 87. "Le travail des Oblats dans l'Apostolat de la mer a Toamasina (Tamatave), Madagascar", Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 2 (2013) nr 2, s. 221-227.
 88. "Kapłaństwo w najstarszych świętych tekstach Indii - Wedach", w: Waldemar Cisło & Jarosław Różański (red.), Kapłaństwo w religiach świata, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii, Wydział Teologiczny UKSW, 2013, s. 173-192.
 89. "Misje inter gentes jako azjatycka próba uwspółcześnienia misji ad gentes", w: Ludwik Fąs (red.), Początki doktrynalne misji, Pieniężno, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2013, s. 311-318.
 90. „Sinczu”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18 – Serbowie-Szczepański, Lublin, TN KUL, 2013, kol. 217-218.
 91. "A New Paradigm of the Parish as a Result of the Pastoral Openness of the Missionary Oblates of Mary Immaculate to the Phenomenon of Polish Immigrants in Canada", w: Chandler H. Im & Amos Yong (red.), Global Diasporas and Mission (Regnum Edinburgh Centenary Series, vol. 23) Oxford, UK: Regnum Books International, 2014, s. 158-165.
 92. "Dialog międzyreligijny w pierwszych dokumentach i gestach papieża Franciszka", Veritati et Caritati [Częstochowa] 2 (2014) s. 91-104.
 93. "Wpływ języka malgaskiego na rozwój rodzimej teologii", w: Grzegorz Cyran & Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red.), Język doświadczenia religijnego, t. VII, Gorzów Wielkopolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim & Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014, s. 211-220.
 94. "Dialog międzyreligijny a przepowiadanie Jezusa Chrystusa - dwa podstawowe dokumenty i dwa wydarzenia", w: Jarosław Różański (red.), Misje i religie. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Kowalakowi SVD z okazji 45-lecia działalności misjologii w ATK i UKSW w Warszawie, Górna Grupa, Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów, 2014, s. 109-124.
 95. "Wrota torii jako szintoistyczna ikona przestrzenna", w: Waldemar Cisło & Jarosław Różański (red.), Miejsca modlitwy i miejsca święte w religiach świata, Pelplin, Bernardinum, 2014, s. 263-277.
 96. "Pole pracy misji ad gentes Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w XIX wieku w Ameryce Północnej", Annales Missiologici Posnanienses 19 (2014) s. 137-166.
 97. "Czy istnieją teologiczne wytyczne dla tłumaczeń?", w: Grzegorz Cyran & Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red.), Język . Religia. Tożsamość [t.] XII, Gorzów Wielkopolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim & Instytut bpa Wilhelma Pluty, 2015, s. 92-103.
 98. "Jan z Montecorvino i pierwsza stolica biskupia w Pekinie", w: Andrzej Zając (red.), Między papieżem a Wielkim Chanem. O franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej, Kraków, Instytut Studiów Franciszkańskich, 2015, s. 153-176. (Seria: "Terytoria", t. 2).
 99. "Polscy misjonarze w Azji i Oceanii", w: Kazimierz Szymczycha (koordynator), Polscy misjonarze w świecie. 50 lat od Dekretu soborowego "Ad gentes", t. 3 - Azja i Oceania, Górna Grupa 2015, s. 5-18.
 100. "Modlitwa szintoistyczna", w: Waldemar Cisło & Jarosław Różański (red.), Modlitwa w religiach świata, Warszawa, UKSW ; Pelplin, Bernardinum, 2015, s. 273-293.
 101. "Wizualizacja wiary na przykładzie sztuki chrześcijańskiej w Chinach", w: Waldemar Cisło, Dagmara Jaszewska & Aldona Piwko (red.), Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW, 2015, s. 201-215.
 102. "Rozwój myśli misjologicznej w Polsce", w: Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. IV Krajowy Kongres Misyjny, Warszawa, 12-14 czerwca 2015, Górna Grupa, Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, 2015, s. 177-190.
 103. "Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na misjach w Azji i Oceanii", w: Wojciech Kluj & Jarosław Różański (red.), Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii, 2016, s. 99-125.
 104. "Reflections, Studies and Oblate Publications on the Theme of Inculturation. An Appeal to New Generations", Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 5 (2016) nr 1, s. 75-85.
 105. "Lux ex Oriente - polska działalność ewangelizacyjna / misyjna na przestrzeni wieków", w: Marek Rostkowski (red.), Polska i Stolica Apostolska - 1050 lat historii. Lux in Oriente - Lux ex Oriente. Poland and the Holy See - 1050 years of history, Gdańsk, Muzeum Narodowe 2016, s. 48-64.
 106. "Początki wiary na Cejlonie", w: Małgorzata Golicka-Jabłońska, Zapomniany misjonarz. Opowieść o życiu oblata o. Andrzeja Cierpki, Poznań, Wydawnictwo Misyjne Drogi, 2016, s. 113-131.
 107. "Development of 'Hail Mary' in Malagasy language", w: Mariano Delgado, Michael Sievernich, Klaus Vellguth (red.), Transformationen der Missionswissenschaft. Festschrift zum 100. Jahrgang de ZMR [Zeitschrift fur Missionswissenschaft und Religionswissenschaft], St. Otillien, EOS Verlag, 2016, s. 306-315.
 108. "Komitet Pomocy Polskim Misjom - unikatowa inicjatywa polonijna z Ottawy", w: Waldemar Gliński (red.), Polonia kanadyjska. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016, s. 319-330.
 109. "Fundamentalizm islamski w Indonezji i na Filipinach", w: Jarosław Różański (red.), Ekstremizm muzułmański - nowe wyzwanie do dialogu?, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2016, s. 21-43.
 110. "The Polish Province Congregation’s [of the MIssionary Oblates of Mary Immaculate - OMI] Missionary Spirit", Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 5 (2016) nr 3, s. 707-720.
 111. "Perspektywa misyjna adhortacji 'Evangelii gaudium'", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 36 (2016) nr 2 (171) s. 7-37.
 112. "Działalność publicystyczna Komisji Episkopatu Polski ds. Misji", w: Świeccy a misje. Akta sympozjum naukowego zorganizowanego w roku 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na UKSW, Warszawa 21 czerwca 2017 r., Górna Grupa, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów 2017, s. 253-270.
 113. "Polscy misjonarze świeccy", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 37 (2017) nr 2, s. 29-50.
 114. "Azjatyckie próby wyjaśnienia prawdy o Trójcy Świętej", w: Tomasz Szyszka (red.), Trójca Święta w kontekstach kulturowych, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018, s. 135-156.
 115. "The Georgian missionary spirit in the light of the Encyclical 'Slavorum Apostoli'", w: Aldona Piwko (red.), Poland - Georgia. Society - culture - faith - history, Warszawa-Tbilisi, Instytut Dialogu Kultury i Religii, 2018, s. 37-51.
 116. "The Septuagint as a Model of Inculturation", Missio Inter Gentes 4 (2018) no. 1, s. 33-46. (Logos Publications)
 117. "Polish Lay Missionaries", w: Marek Tatar & Tomasz Atłas (ed.), Missio Ad gentes and Laity, Warsaw, Pontifical Mission Societies, 2018, p. 43-66.
 118. "Oficjalne relacje tajsko-watykańskie do czasu wizyty Jana Pawła II", w: Zdzisław Struzik (red. naczelny) & Wojciech Kluj (red. naukowy), Jan Paweł II w Tajlandii, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018, s. 37-49.
 119. "Polscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wśród Rodzimej Ludności Kanady", Studia Misjologiczne 8 (2018) s. 111-123.
 120. "Ofiary szintoistyczne", w: Waldemar Cisło & Jarosław Różański (red.), Ofiara w religiach świata, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Wydawnictwo Naukowe UKSW; Pelplin, Bernardinum, 2019, s. 201-220.
 121. "Tłumaczenia Biblii w ewangelizacji misyjnej", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 39 (2019) nr 2, s. 5-21.
 122. "Dorobek naukowy Katedry Misjologii ATK/UKSW w perspektywie półwiecza", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 40 (2020) nr 1, s. 75-172.
 123. "OMI [Oblates of Mary Immaculate] in Poland and Interreligious Dialogue with Islam", Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 9 (2020) nr 1, s. 99-105.
 124. "Evangelizare media misit nos - Proclamation of the Gospel on the Digital Continent", w: Frans Wijsen & Wojciech Kluj (eds.), Europe: A Mission Continent?, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020 (European Mission Studies, No. 2), s. 169-184.

 

c) Recenzje innych książek:

 1. Gerald H. Anderson (ed.), Bibliographical Dictionary of Christian Missions, New York, Macmillan, 1998, ss. 845, w: Annales Missiologicae Posnanienses 11 (2000) s. 361-363.
 2. Jarosław Różański, Misje w kraju Betsimisaraka. Polscy oblaci na Madagaskarze, Poznań 1998, ss. 253, w: Annales Missiologicae Posnanienses 11 (2000) s. 363-365.
 3. Dom Gilles Gaide OSB, Solo Andriantsifa Anatole, L’Amour Chante. Ankalazao ny Tompo. Liturgie Malgache, Antananarivo, Editions Ambozontany, 2001, ss. 168, w: Annales Missiologicae Posnanienses 12 (2001) s. 382-385.
 4. Eugeniusz Sakowicz, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999), Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2000, ss. 495, w: Annales Missiologicae Posnanienses 12 (2001) s. 386-389.
 5. Janusz Gajda, Inkulturacja chrześcijaństwa w Zambii, Warszawa, Missio-Polonia, 2000, ss. 326, w: Annales Missiologici Posnanienses 13 (2003) s. 295-297.
 6. Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce Subsaharyjskiej, pod red. Andrzeja Halemby i Jarosława Różańskiego, Warszawa, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, 2003, ss. 201 oraz Między przekładem biblijnym a teologią afrykańską. Wybrane problemy przekładów biblijnych i teologii afrykańskiej, pod red. Andrzeja Halemby i Jarosława Różańskiego, Warszawa, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, 2003, ss. 125, w: Annales Missiologici Posnanienses 13 (2003) s. 297-299.
 7. Lars Vig, Ny Fireham-Pinoan’ny Ntaolo Malagasy – Les conceptions religieuses des Anciens Malgaches, Antananarivo, Editions Ambozontany; Paris, Karthala Editions, 2002, ss. 191, w: Annales Missiologici Posnanienses 13 (2003) s. 301-302.
 8. Eugeniusz Sakowicz, Czy islam jest religią terrorystów? Kraków, Homo Dei, 2002, ss. 246, w: Studia Theologica Varsaviensia [Nurt SVD 38 (2004) nr 1, s. 167-172.] 41 (2003) nr 1, s. 218-221. [To samo]
 9. Marek Rostkowski (red.), La missione senza confini. Ambiti della missione ad gentes. Miscellanea in onore del R.P. Willi Henkel, O.M.I., direttore della Pontificia Biblioteca Missionaria e della Biblioteca della Pontificia Universita Urbaniana, Roma 2000, ss. 494, w: Collectanea Theologica 74 (2004) nr 4, s. 238-250.
 10. Kwame Biedako, Jesus and the Gospel in Africa. History and Experience. (Theology of Africa Series). Maryknoll, NY, Orbis Books, 2004. 124 pp., w: Bibliographia Missionaria 68 (2004) s. 283-285.
 11. Marek Rostkowski (red.), La missione senza confini. Ambiti della missione ad gentes. Miscellanea in onore del R.P. Willi Henkel, O.M.I., direttore della Pontificia Biblioteca Missionaria e della Biblioteca della Pontificia Universita Urbaniana, Roma 2000, ss. 494, w: Annales Missiologici Posnanienses 14 (2004) s. 302-312.
 12. Franciszek Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków, Dom Wydawniczy Rafael, 2003, ss. 602, w: Annales Missiologici Posnanienses 14 (2004) s. 312-314.
 13. Giuseppe Cavallotto (red.), Missione e missionarieta in Giovanni Paolo II, Citta del Vaticano, Urbaniana University Press, 2004, ss. 292, w: Annales Missiologici Posnanienses 14 (2004) s. 314-316.
 14. Robert Dubois, L’identité malgache. La tradition des ancetres, Antananarivo, Edisiôna Md Paoly ; Paris, Karthala, 2002, ss. 171, w: Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 301-302.
 15. Wojciech Wojtkowiak, Wśród kanadyjskich Indian na preriach, Poznań-Lestok 2003, s. 111, w: Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 302-303.
 16. Teodora Dylak, Światło wiary w Smoczych Górach, Warszawa 2003, s. 88, w: Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 303-305.
 17. Jan Sadowski, Bajki z Madagaskaru, Ottawa 2003, s. 96. w: Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 305.
 18. Jan Malicki, Chciałabym przemierzać świat głosząc Twoje imię. 75-lecie patronatu misyjnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, Kraków 2003, s. 128, w: Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 309-311.
 19. Mercy Amba Oduyoye, Beads and Strands. Reflections of an African Woman on Christianity in Africa, Maryknoll-Yaounde, 2004, w: Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 314-316.
 20. Jan Górski, Odpowiedzi na 101 pytań o misje, Kraków 2005, s. 160, w: Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 319-320.
 21. Izabela Karasińska, Pod słońcem Beskidów pod gwiazdą Szanraku, Kraków 2005, w: Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 320-321.
 22. Jarosław Różański, Wokół koncepcji inkulturacji, Warszawa 2008, w: Annales Missiologici Posnanienses 16 (2008) s. 273-275.
 23. Christopher Grzelak SCJ, The "inclusive pluralism" of Jacques Dupuis. Its Contribution to a Christian Theology of Religions and its Relevance to the South African Interreligious Context, Pietermaritzburg (RPA) – Lublin (Polska), ss. 348, w: Annales Missiologici Posnanienses 17 (2010) s. 207-208.
 24. Tomasz Szyszka (red.), Jan Paweł II w Ekwadorze. Materiały konferencyjne. Sympozjum 14 stycznia 2009 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 2010, ss. 231+9, w: Annales Missiologici Posnanienses 17 (2010) s. 210-212.
 25. Ebenezer D. Dasan & Frampton Fox (red.), Missiological Education. Theological Integration and Contextual Implications. Papers from the 13th CMS Consultation, Delhi, ISPCK, 2009, ss. XI+239, w: Bibliographia Missionaria 75 (2011) s. 462-465.
 26. M. Reza Pirbhai, Reconsidering Islam in a South Asian Context (Social Sciences in Asia; 25), Leiden – Boston, Brill, 2009, ss. XXI+370, w: Bibliographia Missionaria 75 (2011) s. 478-480.
 27. Franciszek Jabłoński (red.), Apele i orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), Gniezno, Wydawnictwo Gaudentinum, 2010, ss. 369, w: Annales Missiologici Posnanienses 18 (2012) s. 326-327.
 28. Franciszek Jabłoński, Paulina Jaricot - odwaga głoszenia Chrystusa. W 150 rocznicę śmierci (1862-2012), Gniezno, Wydawnictwo Gaudentinum, 2012, ss. 109, w: Annales Missiologici Posnanienses 18 (2012) s. 327.
 29. Franciszek Jabłoński, Terytoria Misyjne w świetle Kongregacji Ewangelizowania Narodów w 390. rocznicę jej powstania (1622-2012), Warszawa, Missio-Polonia, 2012, ss. 390, w: Annales Missiologici Posnanienses 18 (2012) s. 327-329.
 30. Elisa Giunipero  (red.), Catholic Church and China in the 20th Century. Proceedings of the Conference "In the Footsteps of Matteo Ricci. Church and China in the 20th Century" held by the University of Macerata, the Institute of World Religion (Chinese Academy of Social Sciences) and the Tianxia yi jia Association Macerata, 8-9 March, 2007, Macerata, Edizioni Universita di Macerata, 2010, ss. 348, w: Bibliographia Missionaria 76 (2012) s. 413-416.
 31. Hilde Nielssen, Inger Marie Okkenhaug & Karina Hestad Skeie (red.), Protestant Missions and Local Encounters in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Unto the Ends of the World (Studies in Christian Mission; 40), Leiden - Boston, Brill, 2011, s. VIII+337, w: Bibliographia Missionaria 76 (2012) s. 465-469.
 32. Kurt D. Selles, A New Way of Belonging. Covenant Theology, China, and the Christian Reformed Church, 1921-1951 (The Historical Series of the Reformed Church in America; 70), Grand Rapids, MI - Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company, 2011, s. 288, w: Bibliographia Missionaria 76 (2012) s. 478-480.
 33. T. Jack Thompson, Light on Darkness? Missionary Photography of Africa in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (Studies in the History of Christian Missions), Grand Rapids, MI - Cambridge, UK; William B. Eerdmans Publishing Company, 2012, s. XVIII+286, w: Bibliographia Missionaria 76 (2012) s. 494-496.
 34. Michael Wilkinson (red.), Global Pentecostal Movements. Migration, Mission and Public Religion, Leiden-Boston, Brill, 2012, ss. 228, w: Bibliographia Missionaria 77 (2013) s. 446-448.
 35. John T.P. Lai, Negotiating Religious Gaps. The Enterprise of Translating Christian Tracts by Protestant Missionaries in Nineteenth-Century China (Collectanea Serica), Sankt Augustin, Institut Monumenta Serica, 2012, ss. 382, w: Bibliographia Missionaria 77 (2013) s. 472-474.
 36. Karina Hestad Skeie, Building God's Kingdom. Norwegian Missionaries in Highland Madagascar, 1866-1903 (Studies in Christian Mission; 42), Leiden-Boston, Brill 2013, ss. 296, w: Bibliographia Missionaria 77 (2013) s. 483-486.
 37. Heidi A. Campbell (red.), Digital Religion. understanding Religious Practice in New Media Worlds, London - New York, Routledge, 2013, ss. XI+272, w: Bibliographia Missionaria 78 (2014) s. 395-397.
 38. Ignace Rakoto & Sylvain Urfer (red.), Esclavage et liberation a Madagascar, Paris, Karthala, 2014, ss. 367, w: Bibliographia Missionaria 78 (2014) s. 398-400.
 39. Afe Adogame & Shobana Shankar (red.), Religion on the Move. New Dynamics of Religious Expansion in a Globalizing World, Leiden - Boston, Brill, 2013, ss. 470, w: Bibliographia Missionaria 78 (2014) s. 446-448.

 

d) Wybrane publikacje popularno-naukowe:

 • Wojciech Kluj, Adhortacja „Ecclesia in Asia”, Misyjne Drogi 2000, nr 1, s. 14-15.
 • Wojciech Kluj, „Pan króluje... radujcie się liczne wyspy”. Kościół na wyspach Oceanii. Misyjne Drogi 2002, nr 2, s. 17-20.
 • Wojciech Kluj, Maryja w tradycji i kulcie malgaskim, Misyjne Drogi 2002, nr 3, s. 20-21.
 • Wojciech Kluj, „Mała trzódka”. Kościół w Azerbejdżanie, Misyjne Drogi 2002, nr 4, s. 4-6.
 • Wojciech Kluj, Kościół ubogich. Gwatemala dzisiaj, Misyjne Drogi 2002, nr 5, s. 19-21.
 • Wojciech Kluj, Drugi pod względem wielkości katolicki kraj świata, Misyjne Drogi 2002, nr 6, s. 4-7.
 • Wojciech Kluj, Biblia najlepszym misjonarzem. Ewangelizacyjne i społeczne znaczenie pierwszego tłumaczenia Biblii na język malgaski, Misyjne Drogi 2003, nr 3, s. 10-13.
 • Wojciech Kluj, Ewangelizacja Chin, Misyjne Drogi 2003, nr 6, s. 17-19.
 • Godność każdej kultury. Rozmowa z Wojciechem Klujem OMI [rozmawiał Paweł Kozacki OP o encyklice „Slavorum Apostoli”], W drodze 2003, nr 4 (356), s. 8-19.
 • Wojciech Kluj, Nowa teologia misji? [o encyklice „Redemptoris missio”], W drodze 2003, nr 8 (360), s. 23-30.
 • Wojciech Kluj, Jeszcze o Kościele w Chinach, Misyjne Drogi 2004, nr 1, s. 44-45.
 • Wojciech Kluj, Przywrócić utraconą nadzieję. Świadectwo oblatów w Azji po tsunami, Misyjne Drogi 2005, nr 2, s. 18-22.
 • Wojciech Kluj, Trudna sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej, Misyjne Drogi 2006, nr 3, s. 19-21.
 • Wojciech Kluj, Jubileusz jezuitów. Ich wielki wkład w dzieło misyjne Kościoła, Misyjne Drogi 2006, nr 5, s. 12-15.
 • Wojciech Kluj, Turcja dziś. Sytuacja chrześcijaństwa, Misyjne Drogi 2007, nr 2, s. 12-15.
 • Wojciech Kluj, Nowy dokument misyjny [Nota doktrynalna na temat niektórych aspektów ewangelizacji], Misyjne Drogi 2008, nr 2, s. 42-43.
 • Wojciech Kluj, Brońmy razem wolności religijnej w świecie. Spotkanie [Benedykta XVI w Waszyngtonie] z wyznawcami różnych religii, Misyjne Drogi 2008, nr 4, s. 20-21.
 • Wojciech Kluj, Niełatwe dzieje ewangelizacji Chin, Misyjne Drogi 2009, nr 1, s. 6-7.
 • Wojciech Kluj, Rewolucja różańcowa na Filipinach, Civitas Christiana 2013, nr 5, s. 25-26.
 • Wojciech Kluj, Oblicza Kościoła w Azji, Misje Dzisiaj 2016, nr 6, s. 4-7.

 

2. Redakcja czasopism naukowych
 

 • Redaktor naczelny Annales Missiologici Posnanienses, t. 13 (2003) - 18 (2012)
 • Członek redakcji Studia Theologica Varsaviensia, (2008-   , sekretarz 2008-2012)
 • Członek redakcji Kultura Media Teologia (2014-2016)

 

3. Wypromowani:

 

a) doktorzy (4)

 • 2016 - ks. mgr lic. Bogdan Michalski, Fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w służbie ewangelizacji
 • 2019 - ks. mgr lic. Useni James Aboreng, Contemporary Christian-Muslim relations in Northern Nigeria: A Roman Catholic perspective
 • 2019 - p. mgr lic. Mariola Krystecka, Działalność misyjna Kościoła na podstawie materiału ilustracyjnego zamieszczonego w czasopismie "Misje Dzisiaj" w latach 1980-2015
 • 2020 - ks. mgr lic. Zachary Ndegwa Kabatha, Agikuyu understanding of the Last Things in the lights of Catholic Eschatology

 

b) licencjat (kanoniczny)

 • 2018 - 1 (Kowol)

 

c) magistrzy (50)

 • 2003 – 1 (Jurewicz)
 • 2004 – 4 (Figaj, Chojnowski, Kokot, Podolan)
 • 2005 – 2 (Wasiliew, Sypion)
 • 2006 – 2 (Koman, Świątek)
 • 2007 – 4 (Kupczak, Migalska, Kwiatkowska, Żukowski)
 • 2008 – 1 (Zofka)
 • 2009 – 11 (Wnęk, Błażejewska, Kalczyńska, Gawrońska, Kamińska, Targos, Żerek, Skowrońska, Grupińska, Szocińska, Yang)
 • 2010 – 6 (Zakharchenko, Dulak, Kostrzewa, Kołodziej, Borzęcka, Tancangco)
 • 2011 – 6 (Chrobot, Borucka, Kowalczyk, Ostrowska, Jastrzębowska, Kunka)
 • 2012 – 2 (Szlacheta, Jaroszyk)
 • 2013 – 3 (Ciołek, Głocka, Kobylińska)
 • 2014 - 1 (Szredzińska)
 • 2015 - 1 (Pawlina)
 • 2016 - 3 (Halicka, Aboreng, Michalak)
 • 2017 - 1 (Wycech)
 • 2018 - 1 (Etebo Aya)
 • 2019 - 1 (Giersz)
d) licencjat zawodowy (9)
 • 2014 - 6 (Jabłoński, Grabowska, Migda, Szymanek, Szymańska, Utko)
 • 2015 - 1 (Smoleński)
 • 2016 - 2 (Jerzy, Kąkol)
 

4. Udział w sympozjach i konferencjach naukowych - referaty
 1. Udział oblatów w dialogu międzyreligijnym, referat na sympozjum Odkupienie a dialog międzyreligijny w WSD Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze w dniach 20-21 kwietnia 1998 r.
 2. Wspólna modlitwa wyznawców różnych religii, referat na sympozjum Odkupienie a dialog międzyreligijny w WSD Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze w dniach 20-21 kwietnia 1998 r.
 3. Maryja w tradycji i pobożności malgaskiej, referat na sympozjum Maryja w kulturze i kulcie afrykańskim, Warszawa UKSW, dnia 24 kwietnia 2001 r.
 4. Szkolnictwo misyjne w diecezji Toamasina (Tamatave) na Madagaskarze, referat na międzyuczelnianej konferencji Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce subsaharyjskiej, Warszawa UKSW, dnia 20 lutego 2002 r.
 5. Wzór misjonarza - wybrane modele pracy misjonarza na przestrzeni wieków, referat na sesji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim w ramach Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego Zakonów i Zgromadzeń Męskich i Żeńskich, w dniach 14-16 maja 2002 r.
 6. Misjonarz XXI wieku - założyciel lokalnych wspólnot chrześcijańskich, referat na sympozjum misjologicznym w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie (w 20 rocznicę śmierci o. Feliksa Zapłaty) w dniach 8-12 listopada 2002 r.
 7. Animacja misyjna w Seminarium, referat podczas sesji z okazji 75-lecia ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Misji Katolickich w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, dnia 13 grudnia 2002 r.
 8. Świadectwo, dialog, inkulturacja i promocja ludzka w działalności misyjnej Kościoła w ujęciu 'Novo millennio ineunte', referat podczas dorocznego krajowego spotkania diecezjalnych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych w Sulejówku, dnia 18 lutego 2003 r.
 9. Ewangelizacyjne i społeczne znaczenie pierwszego malgaskiego tłumaczenia Biblii, referat na sympozjum zorganizowanym przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Komisję Episkopatu Polski ds. Misji pt. Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią, Warszawa, dnia 11 marca 2003 r.
 10. Przewodnie idee adhortacji Ecclesia in America w kontekście jej źródeł i odnośników, referat wygłoszony na międzyuczelnianym sympozjum: 'Ecclesia in America'. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, Warszawa dnia 5 listopada 2003 r.
 11. Święci Cyryl i Metody - Patronowie Europy, referat wygłoszony w katedrze w Katowicach w cyklu referatów nt. patronów Europy wygłaszanych podczas dnia życia konsekrowanego, Katowice, dnia 2 lutego 2004 r.
 12. Przygotowanie do pracy misyjnej w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, referat wygłoszony na sympozjum: Przygotowanie misjonarzy - historia, współczesność, postulaty, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, dnia 18 lutego 2004 r.
 13. Współczesne problemy Kościoła misyjnego, prelekcja wygłoszona w parafii w Poznaniu, Świerczewie, dnia 29 lutego 2004 r.
 14. Różnice i podobieństwa afrykańskiej i chrześcijańskiej koncepcji człowieka i świata, referat wygłoszony na sympozjum pt. Misje na skrzyżowaniu kultur, języków, sił człowieka, religii, teologii, wizji Kościoła, zorganizowanym przez Wydział Teologiczny UAM, w Poznaniu dnia 26 kwietnia 2004 r.
 15. Problemy Kościoła misyjnego dzisiaj, referat podczas sympozjum zorganizowanego przez samorząd i szkołę podstawową w Kościanie, dnia 28 kwietnia 2004 r.
 16. Wkład świętowojciechowych misjonarzy w ewangelizację misyjną Kościoła powszechnego, referat wygłoszony podczas sympozjum zorganizowanego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, dnia 21 maja 2004 r.
 17. Zmienne dzieje Kościoła w Azji Środkowej, referat wygłoszony na międzyuczelnianym sympozjum: 'Ecclesia in Asia'. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, zorganizowanym przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, Warszawa dnia 17 listopada 2004 r.
 18. Dzieci-żołnierze w dyskusjach na forum międzynarodowym, referat wygłoszony podczas sympozjum 'Dzieci ofiary wojny' zorganizowanego przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, Warszawa dnia 16 lutego 2005 r.
 19. Praktyka dialogu międzyreligijnego w świecie (ważniejsze wydarzenia), referat na sympozjum 'Duszpasterstwo i dialog międzyreligijny. W 40-lecie soborowej deklaracji Nostra aetate' zorganizowanym przez bpa Tadeusza Pikusa w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, 26 września 2005 r.
 20. Tradycja w nowoczesnych szatach - wokół encykliki  'Slavorum Apostoli', referat w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, 18 listopada 2005 r.
 21. Czas rocznic czy zobowiązań? rocznice 'Ad gentes' (40-a) i 'Redemptoris missio' (15-a), referat wygłoszony na IV Krajowym Kongresie Papieskiej Unii Misyjnej, Częstochowa, 2-4 grudnia 2005 r.
 22. 'Slavorum Apostoli' - czy dziś aktualne?, referat wygłoszony w parafii M.B. Królowej Aniołów na Bemowie (michalici) dnia 16 stycznia 2006 r.
 23. Nauczanie Jana Pawła II na temat sytuacji głodu i niedożywienia w świecie na podstawie jego orędzi na Światowy Dzień Wyżywienia, referat na sympozjum 'Dzieci ofiary głodu' zorganizowanego przez Sekcję Misjologii WT UKSW oraz Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, dnia 28 lutego 2007 r.
 24. Logos spermaticos - Semina Verbi w nauczaniu Jana Pawła II i jego recepcja w Kościele, referat na sympozjum 'Logos spermatikos jako inspiracja działalności misyjnej' w Pieniężnie dnia 21 kwietnia 2007 r.
 25. The problem of "cultural adaptivity" of faith in mission work [prezentacja podczas III Międzynarodowego Kongresu Stowarzyszenie Misjologów Katolickich, International Association of Catholic Missiologists], Pieniężno, 1 września 2007 r.
 26. Tłumacz czy twórca? - O tłumaczeniu tekstów liturgicznych na przykładzie języka malgaskiego, podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język religijny dawniej i dziś" zorganizowanej przez Zakład Gramatyki Współczesnej Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM, Wydział Teologiczny UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy współpracy Komisji Języka Religijnego PAN, Gniezno 23 września 2008 r.
 27. Par le Christ, Dieu a reconcilie le monde avec Lui. Il nous charge de nous mettre au service de la reconciliation. L'Eglise en Afrique au service de la reconciliation [referat na Conference missiologique et congres missionnaire "Le prochain synode africain: preparation, attentes et perspectives" w Yaounde (Kamerun), 15 listopada 2008 r.
 28. Arcybiskup Władysław Michał Zaleski propagator Dzieła św. Piotra Apostoła. Aktualne znaczenie i zadania Dzieła w Kościele; referat na corocznym spotkaniu dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych w Sulejówku dnia 17 lutego 2009 r.
 29. Współczesne 'mity' anty-misyjne, referat wygłoszony podczas sympozjum misyjnego 'Kontr-chrześcijaństwo - nowy kontekst działalności misyjnej w XXI w.?', w Pieniężnie, dnia 25 kwietnia 2009 r.
 30. Pius XI jako papież misji XX w., referat wygłoszony podczas sympozjum 'Achille Ratti - Pius XI na tle epoki w 90 rocznicę sakry biskupiej w Warszawie' zorganizowanego przez Wydział Teologiczny i Sekcję Misjologii w Warszawie, dnia 27 października 2009 r.
 31. Obraz mieszkańców Madagaskaru w perspektywie najdawniejszych religijnych tekstów w języku francuskim, referat wygłoszony podczas sesja interdyscyplinarnej „Konflikty perspektyw w historii i praktyce misyjnej” zorganizowanego przez WSD Misjonarzy Oblatów M.N. i Wydział Teologiczny UAM, Obra, dnia 30-31 października 2009 r.
 32. Pierwsze tłumaczenia pojęć chrześcijańskich na język malgaski, referat wygłoszony podczas IV interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Język. Religia. Tożsamość” zorganizowanej przez Katedrę Języka i Komunikacji Religijnej WT Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakład Języka Polskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Głogów dnia 12-14 kwietnia 2010 r.
 33. Mandaty misyjne, referat wygłoszony podczas sympozjum „Biblia a misje” zorganizowanego przez Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, Pieniężno, dnia 24-25 kwietnia 2010 r.
 34. Jan XXIII, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „Bohaterowie Pokoju” zorganizowanej przez „Dunaj” Instytut Dialogu, Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW, Sekcję Misjologii WT UKSW, Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”, Warszawa, dnia 6 maja 2010 r.
 35. The new Life in Jesus in the Areopagus of a Globalized World from an European perspective, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji misjologicznej zorganizowanej przez International Association of Catholic Missiologists w Tagaytay City, Manila, Filipiny zatytułowanej "New Life in Jesus in the Aeropagus of a Globalized World", Tagaytay, 28 lipca 2010 r.
 36. Missions Today: Challenges and Trends, referat wygłoszony na Uniwersytecie de la Salle w Manili, Filipiny (Theology and Religious Education Department), dani 7 sierpnia 2010 r.
 37. Teologiczne uzasadnienie misji, wykład wygłoszony w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, dnia 22 września 2010 r.
 38. Nowe elementy encykliki „Redemptoris missio”, wykład podczas konferencji naukowej „Dokumenty misyjne XX w.” zorganizowanej przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, dnia 8 grudnia 2010 r.
 39. Problematyka tłumaczeń biblijnych, katechetycznych i liturgicznych na główne języki na Filipinach, referat wygłoszony podczas V Ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej „Język, religia, tożsamość” zorganizowanej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Katedrę Języka i Komunikacji Religijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Głogów, dnia 9-10 kwietnia 2011 r.
 40. Etyczny wymiar nowego paradygmatu finansowania misji, referat wygłoszony podczas sympozjum „Kontekst kulturowo-moralny współczesnej działalności misyjnej” zorganizowanego przez Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, Pieniężno, dnia 9-10 kwietnia 2011 r.
 41. Filipiny - naród z posłannictwem wobec całej Azji według Jana Pawła II, referat podczas sympozjum „Jan Paweł II na Filipinach” zorganizowanego przez Specjalizację Misjologii WT UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa, dnia 13 maja 2011 r.
 42. Jan z Montecorvino i historia pierwszej stolicy biskupiej w Pekinie, referat podczas konferencji naukowej „Między papieżem a wielkim chanem, czyli o franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej” zorganizowanej przez Instytut Studiów Franciszkańskich, Kraków, dnia 19 maja 2011 r.
 43. Duchowość misyjna, referat wygłoszony podczas „Szkoły Animatorów Misyjnych” zorganizowanej przez dyrekcję krajową Papieskich Dzieł Misyjnych, Warszawa, dnia 27 czerwca 2011 r.
 44. Duchowość misyjna, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Misyjnego Kleryków zorganizowanego przez dyrekcję krajową Papieskich Dzieł Misyjnych, Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r.
 45. Kim jest powracający misjonarz?, referat wygłoszony podczas spotkania misjonarzy powracających z misji zorganizowanego przez Sekretariat Misyjny Księży Pallottynów, Fundację Salvatti  oraz Komisję Misyjną Episkopatu Polski, Konstancin Jeziorna, dnia 30 września 2011 r.
 46. Missio inter gentes in European perspective - referat wygłoszony podczas Missiological Symposium "Missio Inter gentes. Mission to and from all peoples and nations" zorganizowanego przez Instytut Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Salesianum oraz International Associatio of Catholic Missiologists (IACM), Rzym, dnia 8 listopada 2011 r.
 47. Les trends des missions "ad gentes" dans l'Eglise d'aujourd'hui - referat wygłoszony w Grand Seminaire de Missionnaires Oblats de Marie Immaculee a Fianarantsoa (Madagascar), dnia 9 stycznia 2012 r.
 48. Tłumaczenie kościelnych tekstów liturgicznych na inne języki w świetle najnowszych dyrektyw rzymskich, referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej „Język, religia, tożsamość” zorganizowanej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Katedrę Języka i Komunikacji Religijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Głogów, dnia 15-18 kwietnia 2012 r.
 49. Misja „inter gentes” jako azjatycka próba uwspółcześnienia misji „ad gentes”, referat wygłoszony podczas sympozjum „Początki doktrynalne misji” zorganizowanego przez Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, Pieniężno, dnia 21-22 kwietnia 2012 r.
 50. Missiology in Poland - referat wygłoszony podczas Thirteenth Quadrennial Conference of International Association for Mission Studies, Wycliffe College, Toronto, Canada - August 15-20, 2012.
 51. Dokumenty misyjne Kościoła, referat wygłoszony w Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa, dnia 26 września 2012 r.
 52. Wybrane przykłady na język malgaski jako przykład inkulturacji - referat wygłoszony podczas sympozjum misyjnego "Inkulturacja wczoraj i dziś" zorganizowanego przez Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego im bł. Jakuba Lavala w Bydgoszczy, dnia 24 listopada 2012 r.
 53. Missiology and the new evangelization from the Polish perspective - referat wygłoszony podczas sympozjum "Misjologia i nowa ewangelizacja we współczesnej Europie" zorganizowanego przez Sekcję Misjologii WT UKSW oraz Europejską Sekcję International Association of Catholic Missiologists, Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r.
 54. Cele misji - referat wygłoszony w Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r.
 55. Uzasadnienie misji - referat wygłoszony w Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r.
 56. "Plantare Ecclesiam" jako cel działalności misyjnej - referat wygłoszony podczas sympozjum "Katolicka antropologia misyjna" zorganizowanego przez Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, dnia 20 kwietnia 2013 r.
 57. Translations of the "Texts of faith", referat wygłoszony podczas 5th Conference and Assembly of Internatioanal Association of Catholic Missiologists, Nairobi, Kenya "Missio inter gentes - Challenges and Opportunities", 15-21 lipca 2013 r.
 58. Wpływ języka malgaskiego na rozwój rodzimej teologii, referat podczas VII Konferencji Naukowej "Język doświadczenia religijnego" zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Grzybowie koło Kołobrzegu, 9-11 września 2013 r.
 59. Dialog i przepowiadanie, referat podczas sympozjum misyjnego "Podstawy i wyzwania dialogu międzyreligijnego" zorganizowanego przez Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Ducha Świętego w Bydgoszczy, 23 listopada 2013 r.
 60. Kapłaństwo w najstarszych świętych tekstach Indii - Wedach, referat podczas sympozjum "Kapłaństwo w religiach świata" zorganizowanego przez Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW, 29 listopada 2013 r.
 61. Czy istnieją teologiczne wytyczne dla tłumaczeń?, referat podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej "Język. Religia. Tożsamość", zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Katedry Języka i Komunikacji Religijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, 2-5 marca 2014 r.
 62. Misyjność według Ojca świętego Franciszka - referat wygłoszony podczas "Szkoły Animatorów Misyjnych" zorganizowanej przez Papieskie Dzieła Misyjne w Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa 3 lipca 2014 r.
 63. Duchowość misyjna - referat wygłoszony podczas "Szkoły Animatorów Misyjnych" zorganizowanej przez Papieskie Dzieła Misyjne w Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa 4 lipca 2014 r.
 64. Dokumenty misyjne Kościoła - referat wygłoszony w Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa, 17 września 2014 r.
 65. Rozwój myśli misjologicznej w Polsce, referat podczas sympozjum "Od dekretu soborowego 'Ad gentes' do adhortacji 'Evangelii gaudium'" zorganizowanego przez katedrę misjologii WT UKSW, Komisję Misyjną Episkopatu Polski oraz Papieskie Dzieła Misyjne, 17 października 2014 r.
 66. Creating database of Polish missionaries, referat podczas "International Symposium on Documenting Christianity. New Technology = New Perspectives for Mission Studies in the 21st Century" zorganizowanego przez DABOH [Documentation, Archives, Bibliography and Oral History - a group of the International Association for Mission Studies - IAMS], Rome 19-23 października 2014 r.
 67. Komitet Pomocy Polskim Misjom - unikalna inicjatywa polonijna z Ottawy, referat podczas Międzynarodowej Konferencji naukowej "Kongres Polonii Kanadyjskiej - 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyźnie i Polonii" zorganizowanej przez Światową Radę Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych UKSW i Kongres Polonii Kanadyjskiej, Warszawa, 7-8 listopada 2014 r.
 68. Cel i uzasadnienie misji - referat wygłoszony w Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa, 19 listopada 2014 r.
 69. Wrota torii jako szintoistyczna ikona przestrzenna - referat wygłoszony podczas konferencji "Miejsca modlitwy i miejsca święte w religiach świata" zorganizowanej przez Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW, 10 grudnia 2014 r. 
 70. Kościół III tysiąclecia wspólnotą z odnowionym zapałem misyjnym - referat wygłoszony w Centrum Formacji Misyjnej na spotkaniu Krajowej Rady Misyjnej, Warszawa 14 stycznia 2015 r.
 71. "Nawrócenie duszpasterskie" i znaczenie misji "Ad gentes" dzisiaj - referat wygłoszony podczas 3 spotkań rejonowych księży diecezji kieleckiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach i w sanktuarium w Miechowie, Kielce 13-14, Miechów 15 kwietnia 2015 r.
 72. Postać Abrahama w tradycji katolickiej - referat wygłoszony podczas debaty katolicko-szyickiej "Abraham i Mesjasz" na UKSW, 15 maja 2015 r.
 73. Zmienne dzieje wiary chrześcijańskiej w Chinach - referat wygłoszony w ramach dnia modlitwy za Kościół w Chinach, w kościele sióstr wizytek w Warszawie, 22 maja 2015 r.
 74. Uwarunkowania  wyboru słowa określającego Boga w języku mieszkańców Madagaskaru - referat wygłoszony podczas IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego: "Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata" (Sekcja - Badania nad językiem religijnym), zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze i Akademię Marynarki Wojennej, Gdynia 20 czerwca 2015 r.
 75. Reflections, Studies and Oblate Publications on the Theme of Inculturation - referat wygłosony podczas kongresu "Oblate Charism in Context", Rome (Obra - via internet), 1 lipca 2015 r.
 76. Rozwój świadomości misyjnej w Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - referat wygłoszony w polskiej sekcji kongresu "Charyzmat oblacki w kontekście", Obra 3 lipca 2015 r.
 77. Ekstremizm muzułmański na Filipinach i w Indonezji - referat wygłoszony podczas konferencji "Ekstremizm muzułmański - nowe wyzwanie do dialogu" zorganizowanej przez Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Warszawa 30 października 2015 r.
 78. Redemptoris missio - referat wygłoszony podczas konferencji z okazji 50-lecia misyjnego dekretu "Ad gentes", Warszawa 8 grudnia 2015 r.
 79. Modlitwa szintoistyczna - referat wygłoszony podczas konferencji "Modlitwa w religiach świata" zorganizowanej przez Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW oraz Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa 9 grudnia 2015 r.
 80. Wizualizacja na przykładzie sztuki chrześcijańskiej w Chinach - referat wygłoszony podczas konferencji "Wizualizacja a ewangelizacja - przeszłość i teraźniejszość" zorganizowanej przez Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Warszawa 11 grudnia 2015 r.
 81. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na misjach w Azji i Oceanii - referat wygłoszony podczas konferencji "Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej" zorganizowanej przez Katedrę Misjologii WT UKSW oraz Wspólnotę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Warszawie, Warszawa 25 lutego 2016 r.
 82. Co powiedział Gabriel Maryi? Różnice w tłumaczeniach „Zdrowaś, Maryjo” - referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej "Język Religia Tożsamość" zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim, Głogów 3-6 kwietnia 2016 r.
 83. Dyplomatyczne metody ewangelizacji Azji - referet wygłoszony podczas sympozjum "Chrzest Polski a konwersja innych narodów" zorganizowanej przez katedry teologii patrystycznej, historii Kościoła i misjologii Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa 11-12 maja 2016 r.
 84. Kościół katolicki w Azji Centralnej - referat wygłoszony podczas III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego "Zmieniająca się rola Azji we współczesnym świecie", zorganizowanego przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Toruń 18-20 maja 2016 r.
 85. Modlitwy szintoistyczne - referat wygłoszony podczas konferencji "Modlitwa w religiach świata", zorganizowanej przez Instytut Dialogu Kultury i Religii oraz Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa 7 grudnia 2016 r. 
 86. Czy tłumaczenie tekstu natchnionego jest również natchnione – przypadek Septuaginty - referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej "Język. Religia. Tożsamość", zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim, Głogów 23-26 kwietnia 2017 r.
 87. Septuagint as the model of inculturation - referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji "Christian Witness in a Multi-Religious World" zorganizowanej przez International Association of Catholic Missiologists w Pattaya, Thailand 10-15 lipca 2017 r.
 88. Dominacja kulturowa a misje jezuickie w XVII w. Trzy filmy: "Misja", "Czarna suknia" i "Milczenie" - referat wygłoszony podczas V Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego "Religie w dialogu kultur - Religions in the Dialogue of Cultures" zorganiozowanego przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Wydziały Politologii i Studiów Międzynarodowych, Nauk Pedagogicznych oraz Teologiczny) oraz Fundację Societas et Ius, Toruń 14-16 września 2017 r.  
 89. Polscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wśród rodzimej ludności Kanady - referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Polacy i Diaspora Polska w Ameryce Północnej" zorganizowanej przez Muzeum Emigracji w Gdyni w dniach 21-22 września 2017 r.  
 90. The role of Card. Stefan Wyszyński, pope John Paul II and Fr. Jerzy Popiełuszko in the preservation of faith in Poland during the Comunist regime - referat wygłoszony podczas Simpozion international de Teologie, Istorie, Muzicologie si Arta "Icoana, Marturie crestina. Totalitarism" zorganizowanego przez Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Babes-Bolyai w Cluj-Napoca, Rumunia w dniach 6-7 listopada 2017 r. 
 91. Translations of the Bible in the missionary evangelization - referat wygłoszony podczas konferencji "Bible and cultures" zorganizowanej przez Instytut Nauk Biblijnych oraz Katedrę Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW wraz z Katolicką Federacją Biblijną we współpracy z Chrześcijańską Akademią Teologiczną, Warszawa 13-14 listopada 2017 r.
 92. relacje tajlandzko-watykańskie - referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji "Jan Paweł II w Tajlandii" zorganizowanej przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Warszawa 7 grudnia 2017 r. 
 93. Czas "postu" w buddyzmie therawada - referat wygłoszony podczas konferencji "Czas w religiach świata" zorganizowanej  przez Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Centrum Formacji Misyjnej, Warszawa 13 grudnia 2017 r. 

 

5. Organizator i współorganizator sympozjów oraz konferencji

 1. 20-21 kwietnia 1998 - Organizacja sympozjum "Odkupienie a dialog międzyreligijny" w Wyższym Seminarium Duchownym  Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze
 2. 26 kwietnia 2004 - Organizacja sympozjum "Skrzyżowanie kultur" na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. 19 października 2005 - Pomoc przy organizacji sympozjum "Oblicza Jezusa Chrystusa" organizowanego przez Sekcję Misjologii WT UKSW
 4. 16 listopada 2005 - Współorganizowanie sympozjum "Ecclesia in Oceania" organizowanego przez Sekcję Misjologii WT UKSW
 5. 8 marca 2006 - Współorganizowanie sympozjum "Dzieci bez imienia" organizowanego przez Sekcję Misjologii WT UKSW
 6. 4 października 2006 - Pomoc przy organizacji sympozjum "Księgi święte płaszczyzną dialogu" współorganizowanego przez Sekcję Misjologii WT UKSW
 7. 17 października 2006 - Współorganizowanie sympozjum "Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej" zorganizowanego przez Sekcję Misjologii WT UKSW oraz Prowincję Wniebowzięcia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
 8. 6 grudnia 2006 - Współorganizowanie sympozjum "Ecclesia in Africa" zorganizowanego przez Sekcję Misjologii WT UKSW
 9. 28 lutego 2007  - Współorganizator sympozjum "Dzieci ofiary głodu" zorganizowane przez Sekcję Misjologii WT UKSW oraz Komisję Episkopatu Polski ds. Misji
 10. 17 kwietnia 2007 - Współorganizator sympozjum "Fidei donum - przesłanie i realizacja w Polsce. Sympozjum zorganizowane z okazji 50-lecia encykliki Fidei donum" przez Sekcję Misjologii UKSW oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce
 11. 22 maja 2007 - Współorganizator sympozjum "Wkład o. Mariana Żelazka SVD w kształtowanie tożsamości misyjnej w Polsce"
 12. 11 grudnia 2007 r. - Warszawa. WT UKSW, sekcja misjologii i Papieskie Dzieła Misyjne, sympozjum „Ecclesia in Europa. Wybrane problemy Kościoła w Europie w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II”, współorganizator
 13. 20 lutego 2008 r. - Warszawa. WT UKSW, sekcja misjologii, sympozjum „150 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce”, współorganizator;
 14. 21 października 2008 r. - Warszawa, UKSW. Międzynarodowa konferencja naukowa : „Dialogue of cultures and religions: Lebanon - Experience of the past and challenge for today”, współorganizator
 15. 22 kwietnia 2009 r. - Warszawa, UKSW. Finał ogólnopolski VI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, współorganizator
 16. 6 maja 2009 r. - Warszawa, UKSW. Sympozjum misjologiczne „25 lat Centrum Formacji Misyjnej” zorganizowane przez CFM oraz Sekcję Misjologii WT UKSW, współorganizator
 17. 6 maja 2010 r. - Warszawa, UKSW. Konferencja międzynarodowa „Bohaterowie Pokoju”, zorganizowana przez Dunaj Instytut Dialogu, Centrum Dialogu Międzykulturowego UKSW, Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”, współorganizator
 18. 28 grudnia 2010 r. - Warszawa, Centrum Formacji Misyjnej. Sympozjum „Dokumenty misyjne XX w.”, zorganizowane przez Centrum Formacji Misyjnej oraz Sekcję Misjologii WT UKSW, współorganizator
 19. 13 maja 2011 r. - Warszawa, UKSW. Konferencja międzynarodowa „Jan Paweł II na Filipinach”, zorganizowana przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Sekcję Misjologii WT UKSW, współorganizator
 20. 14 listopada 2012 r. - Warszawa, UKSW. Spotkanie z o. Shay Cullenem pt. „Sprawiedliwy Handel w obronie wolności i praw człowieka”, organizator
 21. 30 listopada 2012 r. - Warszawa, UKSW. Międzynarodowa konferencja "Misjologia i nowa ewangelizacja we współczesnej Europie" zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Misjologów Katolickich (International Association of Catholic Missiologists), Sekcję Misjologii Wt UKSW oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, organizator.
 22. 25 lutego 2016 r. - Warszawa, UKSW. Konferencja "Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej" zorganizowana przez Katedrę Misjologii WT UKSW oraz Wspólnotę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Warszawie, organizator.

 

6. Działalność organizacyjna
 • Opiekun Akademickiego Koła Misjologicznego (UAM – Poznań) (2003-2005)
 • Opiekun Naukowego Koła Misjologów (UKSW) (2005-2007, 2013-2014)

 

7. Funkcje w zgromadzeniu i w Kościele

 • Formator w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (1996-2005)
 • Członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi wchodzącej w skład Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego (od 2001)
 • Członek AERO – Association d’études et de recherches oblates – Association for Oblate Studies and Research (2002-2012, w latach 2006-2012 sekretarz stowarzyszenia)
 • Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Misyjnej Olimpiady znajomości Afryki (od 2005)
 • Członek-założyciel Stowarzyszenia Misjologów Polskich (wiceprzewodniczący w latach 2006-2017)
 • Członek International Association of Catholic Missiologists (od 2007), w latach 2007-2013 członek zarządu, od roku 2017 przewodniczący
 • Członek International Association for Mission Studies (od 2008)
 • Sekretarz Konferencji Oblackich Przełożonych Wyższych Europy - Conférence Interprovinciale d’Europe (2007-2011)
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach