NKM w roku 2011/12

KRONIKA działalności Naukowego Koła Misjologów

w roku akademickim 2011/2012

 

Członkowie Koła współpracowali w przygotowaniu i przeprowadzeniu następujących wydarzeń.

 

13 stycznia 2011 r.

Sympozjum „Dialog kulturowy Zachodu z krajami Indii i Dalekiego Wschodu. Wybrane aspekty” wśród prelegentów: mgr Małgorzata Bogusiak (doktorantka UKSW) – „Corean Campus Crusade for Christ” i jego rola w chrystianizacji Korei Południowej.

 

8 grudnia 2011 r.

Sympozjum „Jan Paweł II na Madagaskarze” zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II, Sekcję Misjologii WT UKSW oraz Centrum Formacji Misyjnej.

 

19 stycznia 2012 r.

Sympozjum naukowe „Umma. Praktyki religijne, obrzędy rodzinne i życie codzienne”, zorganizowane przez Sekcję Religiologii Wydziału Teologicznego i Koło Naukowe Religiologów UKSW.

 

13 maja 2011 r.

Sympozjum „Jan Paweł II na Filipinach” zorganizowane przez Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

Pierwszej sesji przewodniczył o. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański OMI, komunikaty wygłosili: Aleksandra Pawlina (Naukowe Koło Misjologów) – Zarys historii Filipin; mgr Małgorzata Bogusiak – Zarys ewangelizacji Filipin; Agata Sulińska (NKM) – Polscy misjonarze na Filipinach; Justyna Schab (NKM) – Program wizyt Papieża na Filipinach; Paweł Waligóra (NKM) – Światowy Dzień Młodzieży na Filipinach w świetle polskiej prasy; ks. Hilario Sanez – Z Filipin do Polski z Janem Pawłem II.

Drugiej sesji przewodniczył o. dr Tomasz Szyszka SVD, referaty wygłosili: ks. mgr lic. Aleksander Seniuk (Instytut Papieża Jana Pawła II) – Odniesienia Jana Pawła II do sytuacji bieżącej i historii Filipin; Indhira C. Bañares (konsul Republiki Filipin w Polsce) zaprezentowała podobieństwa historii i tradycji Polski i Filipin; Mariola Krystecka (redaktor naczelna „Misji Dzisiaj”) – Radio Veritas – pomost z Chinami według Jana Pawła II; dr Aldona Piwko (UKSW) – Jan Paweł II w dialogu z muzułmanami na Filipinach; ks. dr Wojciech Kluj OMI (UKSW) – Filipiny – naród z posłannictwem wobec całej Azji według Jana Pawła II.

Sympozjum zakończyła degustacja tradycyjnych potraw filipińskich oraz prezentacja telewizyjna fragmentów spotkania z papieżem podczas czuwania w trakcie wigilii przed główną Mszą św. Światowych Dni Młodzieży w Manili.

 

15 czerwca 2012 r.

Sympozjum młodszych pracowników naukowych Sekcji Misjologii „Ewangelia i kultury afrykańskie” zorganizowane przez Naukowe Koło Misjologów UKSW.

Wygłoszono referaty:, Znaczenie dziecka w rodzinie Konkomba – ks. mgr Marek Pogorzelski SVD (Togo); Gidarskie obrzędy narodzinowe w perspektywie dzisiejszej praktyki Kościoła – mgr Jacek Ziomek (UAM); Religia rodzima ludu Bemba wobec Ewangelii – mgr Małgorzata Madej (UKSW); Świat zdrowia a ewangelizacja Czarnego Kontynentu – mgr Monika Borucka (UKSW); Kościół Katolicki w Etiopii – ks. mgr Bogdan Michalski (UKSW); Wkład Polaków w rozwój misji mariannhilskiej na przełomie XIX i XX wieku w Afryce Południowej – mgr Kinga Puchała (UKSW); Dzieło Małych Braci Karola de Foucauld w ewangelizacji Pigmejów Baka w Kamerunie - ks. mgr Mariusz Misiorowski (UKSW); Zion Christian Church - największy Kościół afrochrześcijański w RPA – Marek Stankiewicz (CHAT).

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach