NKM w roku 2012/13

KRONIKA działalności Naukowego Koła Misjologów

w roku akademickim 2012/2013

 

Członkowie Koła współpracowali w przygotowaniu i przeprowadzeniu następujących wydarzeń.

 

16 października 2012 r.

Międzynarodowe sympozjum „Sudan: bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia” zorganizowane przez Sekcję Misjologii WT UKSW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut for Family and Community Development - Sudan University of Science and Technology.

 

Wygłoszono następujące referaty: prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (UW) – Sudan i polskie studia sudanologiczne; prof. dr hab. Jacek Knopek (UMK) – Z dziejów kontaktów polsko-sudańskich; Dr Mahmoud El-Tayeb (UW) – The Post-Merotic from Kirwan to Present; Elmontaser Elmoubark – Rock Art in Northern Sudan (social and cultural contexts); Dr Ali Elmirghani Ahmed, Mariusz Drzewiecki, dr Piotr Maliński (UAM), „Fortece Sudanu”. Bogactwo dziedzictwa kulturowego Sudanu w świetle badań archeologicznych i etnologicznych; prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski (UW) – Zmiany społeczno-polityczne w Makurii w czasie episkopatu Georgiosa Dongolańskiego w drugiej połowie XI wieku; dr Bogdan Żurawski (PAN) – Kilka uwag o sztuce i obrządku kościoła nubijskiego (VII-XIV wiek) na podstawie wykopalisk w Banganarti i Selib; dr Magdalena Łaptaś (UKSW) – Apostołowie: Piotr, Andrzej i Jan w malarstwie nubijskim; Agata Deptuła (UW) – Materiał epigraficzny z Dolnego Kościoła w Banganarti, perspektywy badań; prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański – Kościół katolicki w Sudanie współczesnym; prof. dr hab. Karol Piasecki (US) – Ludność dawnej Nubii; prof. UJ dr hab. Robert Kłosowicz – Republika Sudanu jako czołowe państwo upadłe w rankingu Failed States Index; dr Margot Stańczyk-Minkiewicz – Gorzkie konsekwencje wolności – refleksje na temat niepodległość Sudanu Południowego; dr Maciej Kurcz (UŚ) – Sudan na rozdrożu - refleksje etnografa po ogłoszeniu niepodległości przez Sudan Południowy; Jędrzej Czerep – Polityka i mistyka w Południowym Sudanie - język sacrum jako przekaźnik projektów politycznych; Nagmeldin Karamalla-Gaiballa – Przyrodnicze uwarunkowania konfliktu w zachodniosudańskim regionie Darfur; dr Anna Krystyna Zając – Wyznaczniki tożsamości kulturowej ludów Bedża w Sudanie; dr Piotr Maliński (UAM) – Dahaba - poszukiwacze samorodków złota z Pustyni Nubijskiej. Organizacja i funkcjonowanie nowej grupy zawodowej w Sudanie; dr Piotr Maliński, mgr, Katarzyna Meissner – Kultura własna i kultura „obca” w dziecięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir.

 

23-24 października 2012 r. odbyło się międzynarodowe sympozjum „Misje wobec migrantów”, zorganizowane przez Sekcję Misjologii WT UKSW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW oraz Ośrodek Migranta Fu Shenfu.

Pierwszy dzień sympozjum rozpoczęła Msza św. której przewodniczył ks. bp dr Edward Janiak (Kalisz). Oficjalnego otwarcia sympozjum dokonał rektor UKSW, ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński. Wygłoszone zostały następujące referaty: ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW) – Działalność misyjna a migracje; ks. dr Wiesław Dawidowski OSA (Centrum angielskojęzyczne – Warszawa) - Duszpasterstwo angielskojęzyczne w dobie globalizacji; ks. dr Cletus Colaço SVD (Indie – Monachium) Ongoing Concerns of Catholic Mission for Migrants; ks. bp dr Wojciech Polak (sekretarz KEP) - O stosunku Komisji Episkopatu Polski do migrantów; ks. dr Tomasz Barankiewicz SVD (KUL) - Filozofia prawa wobec ochrony praw cudzoziemca w Unii Europejskiej; ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (prorektor UJP2 Kraków) - Turystyka drogą nowej ewangelizacji Europy; ks. dr Paul Steffen SVD (Urbaniana, Rzym) - The evangelizing power of Migrant ministra; ks. dr Ludger Müller SVD (Sankt Augustin) - Die spanisch-katholischen Missionen in Deutschland auf dem Weg zu spanischsprachigen missionarischen Gemeinden. Drugiego dnia, w środę 24 X obrady rozpoczęły się od Mszy św., której przewodniczył ks. bp dr Wiesław Lechowicz (Tarnów). Podczas obrad wygłoszone zostały następujące referaty: ks. prof. dr hab. W. Necel SChr (UKSW) - Nowa ewangelizacja w Polsce a współczesne migracje; ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz (KUL) - Uwarunkowania prawne duszpasterstwa migrantów w Polsce; ks. dr Tomasz Szyszka SVD (UKSW) - Podążając za człowiekiem – perspektywa misjologiczna. Słowo podsumowujące wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – (MCDMM UKSW). Po sympozjum zorganizowany został wyjazd do Wólki Kosowskiej na wietnamski lub chiński obiad (do wyboru) oraz na zwiedzanie największego Centrum Handlowego w środkowej Europie a także na spotkanie z wietnamskimi imigrantami i ich duszpasterzami.

 

8 listopada 2012 r.  odbyło się sympozjum „Jan Paweł II w Puebla (1979)” zorganizowane przez Sekcję Misjologii WT UKSW, przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Sympozjum poświęcone było dokumentowi końcowemu konferencji CELAM - Ewangelizacja w teraźniejszości i przyszłości Ameryki Łacińskiej. Wygłoszone zostały następujące referaty: prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, CESLA UW, UŁ – Ameryka Łacińska w dobie przemian w latach 70. i 80. XX wieku; prof. dr hab. Zofia Marzec, UW – Kontrowersje wokół teologii wyzwolenia na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku; ks. dr Tomasz Szyszka, UKSW – Geneza i przebieg konferencji CELAM w Puebla. Nauczanie i wskazówki Jana Pawła II ; ks. dr Zdzisław Struzik, UKSW, dyrektor IPJPII – Wyzwania wobec rodziny oraz poszczególnych warstw społecznych według dokumentu końcowego z Puebla; ks. dr Piotr Artur Sokołowski, WSM Pieniężno, UWM – Główne myśli teologiczne dokumentu konferencji CELAM z Puebla; ks. mgr lic. Jan Jacek Stefanów, UKSW – Proponowany nowy model Kościoła - Eklezjalne Wspólnoty Podstawowe.

 

14 listopada 2012 r.

Sekcja Misjologiczna WT UKSW zorganizowała spotkanie „Sprawiedliwy Handel w obronie godności i praw człowieka” z misjonarzem z Filipin, ks. Shayem Cullenem, irlandzkim kolumbaninem pracującym na Filipinach, żywą legendą Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), trzykrotnym kandydatem do Nagrody Nobla i laureatem licznych nagród międzynarodowych za walkę z handlem dziećmi.

 

24 listopada 2012 r.

W Bydgoszczy odbyło się sympozjum misyjne „Inkulturacja wczoraj i dziś” zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego oraz Sekcję Misjologii WT UKSW. Wygłoszone zostały następujące  referaty: ks. mgr lic. Jan Stefanów (UKSW) – Biblijne podstawy  inkulturacji; ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański – Teologiczne i eklezjalne podstawy inkulturacji; ks. prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior – Otwarcie na kultury Ojców Kościoła; ks. dr Tomasz Szyszka (UKSW) – Przykłady inkulturacji w ewangelizacji Ameryki Łacińskiej; ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański – Przykłady inkulturacji w ewangelizacji Afryki; o. dr Marek Walkusz (rektor seminarium CSSp – Bydgoszcz) – Podstawy i elementy inkulturacji u o. Franciszka Libermanna; mgr lic. Małgorzata Madej (UKSW) – Wybrane przekłady na język bemba przykładem inkulturacji; ks dr Franciszek Jabłoński (PWSD Gniezno) – Konteksty Nowej Ewangelizacji i Inkulturacja w świetle Roku Wiary; ks. dr Wojciech Kluj (UKSW) – Wybrane przykłady na język malgaski jako przykład inkulturacji.

 

30 listopada 2012 r.

Międzynarodowa konferencja „Misjologia i nowa ewangelizacja w współczesnej Europie - Missiology and New Evangelization in contemporary Europe” zorganizowana przez Sekcję Misjologii WT UKSW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Misjologów Katolickich (International Association of Catholic Missiologists). Wszyscy prelegenci mieli postawione to samo pytanie: „Jak wygląda obecnie relacja pomiędzy uprawianiem misjologii i nową ewangelizacją w ramach struktur naukowych, w których pracujesz?” Swoje przedłożenia zaprezentowali: prof. Michael Sievernich (Katedra Misjologii, Uniwersytet w Mainz, Niemcy), prof. Frans Dokman (Instytut Misjologii w Nijmegen, Holandia), prof. Klaus Vellguth (Missio Achen, Niemcy), dr Othmar Noggler (Monachium, Niemcy), dr Roberto Catalano (Urbaniana, Rzym, Włochy), dr Wojciech Kluj (Sekcja Misjologii WT UKSW), dr Franciszek Jabłoński (PSD Gniezno), dr Piotr Artur Sokołowski (MSD Pieniężno), dr Grzegorz Wita (UŚ WT Katowice), dr Ludwik Fąs (MSD Pieniężno).

 

 

17 kwietnia 2013 r.

Finał Ogólnopolskiej Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.

 

9 maja 2013r.

Data publikacji artykułu i 20-minutowej audycji radiowej Polskiego Radia Jedynka.

http://www.polskieradio.pl/7/1949/Artykul/840039,Byc-misjonarzem-Byc-jak-papiez-Franciszek

Agnieszka Kozłowskiej-Łysko przeprowadziła rozmowę z o. Tomaszem Szyszką (misjonarzem i wykładowcą misjologii UKSW) oraz z o. Jan Stefanówem (misjonarzem z Ekwadoru) i studentką misjologii Dorotą Rybak.

 

22 czerwca 2013 r.

Uroczyste otwarcie wystawy „Chińskie oblicza Matki Bożej” malarza Garego Chu Kar Kui w Galerii Porczyńskich.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach