Jesteś tutaj

Bilad as-Sudan. Dziedzictwo przeszłości - 1 X 2015

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW serdecznie zapraszają (pobierz tu) na połączone, cykliczne konferencje naukowe pod tytułem: Bilad as-Sudan. Dziedzictwo przeszłości. Sudan - archeologia i historia. Konferencje odbędą się 1 października (czwartek) 2015 r., w godz. 10.00-20.00, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, Sala 223, (poziom minus 2)

Bilad as Sudan: dziedzictwo przeszłości

10.00-11.30

Prof. US dr hab. Karol Piasecki (US), Przemiany struktury antropologicznej ludności strefy Sudanu

Krzysztof Edward Rak (UJ), Bogusław Franczyk, Studium porównawcze osadnictwa w falezie Bandiagara, na tle podobnych założeń z innych rejonów świata

Adrian Chlebowski (UAM), Zarys historii badań archeologicznych i rozwoju metod badawczych w Kordofanie Północnym

Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (UW), Znaczenie kartek pocztowych jako źródła w badaniach afrykanistycznych

Sabina Barkoniecka (UW), Historyczne uwarunkowania niepokojów religijnych w północnej Nigerii

12.00-13.30

Michał Zabek (UW), Obrona przed wchłonięciem – zarys historii Gambii

Dr Magdalena Brzezińska (UW), Do Europy przez plażę. Relacje z białymi turystkami jako strategia migracyjna Afrykanów (Gambia, Senegal, Gwinea Bissau)

Radosław Stryjewski (UW), Afrykańskie pamięci - dziedzictwo przeszłości w rozmowach z imigrantami senegalskimi w Europie

Edyta M. Łubińska (UJ), Ekspansji Arabów na tereny Zande

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), Figuil – zarys dziejów miasta i centralnej misji polskich oblatów Maryi Niepokalanej w północnym Kamerunie

Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (UAM), Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów rozwojowych w Afryce

Sudan: archeologia i historia

16.00-17.30

Dr Piotr Maliński (US), dr Mohamed Khidir Khalil (Nubian Language Society, Chartum), dr Elmontser Elmoubark (UAM), Starożytne zabytki, polityka i archeologia w Sudanie

Prof. dr hab. Karol Piasecki (US), dr Mateusz Wierciński (UJK Kilece), Ewolucja sztuki naskalnej na przykładzie petroglifów wyspy Saffi

Adrian Chlebowski (UAM), Kordofan Północny w perspektywie badań archeologicznych. Ocena potencjału badawczego.

Katarzyna Mich (UKSW), Znaczenie świątyni chrześcijańskiej w świetle osadnictwa w Makurii

Prof. dr hab. Piasecki Karol (US), Łukasz Maurycy Stanaszek (PMA Warszawa), Robert Mahler (UW), Badania antropologiczne w rejonie IV katarakty

17.45-20.00

Prof. dr hab. Jan Milewski, Lotnicy polscy w Sudanie (1940-1943)

Nagmeldin Karamalla-Gaiballa, Rola społeczności międzynawowej w konflikcie w Darfurze

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), Niloci z Sudanu Południowego

Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (UW), Z dziejów islamizacji południa Sudanu (1839-2011)

Jędrzej Czerep (UKSW), Wpływ kultury politycznej Sudanu na Sudan Południowy

Marta Domochko (Uniwersytet Ivana Franko, Lwów), Implementation of foreign policy priorities of South Sudan in cooperation with the European Union