Chrześcijanie i muzułmanie na Bliskim Wschodzie i w Nigerii

Papieskie Stowarzyszenie "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" oraz Instytut Dialogu Kultury i Religii (Wydział Teologiczny UKSW) serdecznie zapraszają na sympozjum naukowe Chrześcijanie i muzułmanie na Bliskim Wschodzie i w Nigerii

Nowy doktor misjologii - ks. Maciej Będziński

2 grudnia 2014 r. miała miejsce kolejna obrona doktoratu z misjologii na UKSW. Ks. Maciej Będziński obronił pracę pt. "Personalistyczny wymiar misjologii w nauczaniu Jana Pawła II". Serdecznie gratulujemy.

Promotorem był ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka MIC (UKSW), a recenzentami byli ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW) i ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL).

Zmarła dr Wanda Błeńska

Dr Wanda Błeńska, lekarka i misjonarka, która poświęciła swe życie służbie chorym na trąd, zmarła w swoim domu w Poznaniu 27 listopada 2014 r. Miała 103 lata. „Pokochałam ten kraj i tych ludzi” – mówiła o Ugandzie, gdzie pracowała przez ponad 40 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w przyszłym tygodniu. 

Nowy doktor misjologii - o. Łukasz Woźniak OFMCap

Dnia 4 listopada 2014 r. o. mgr lic. Łukasz Adam Woźniak OFMCap obronił swą pracę doktorską "Synkretyczny kult Bwiti jako problem duszpasterski Kościoła w Gabonie". Gratulujemy.

Promotorem był o. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI.

Recenzentami: o. prof. dr hab. Jacek Pawlik SVD i o. dr hab. Wojciech Kluj OMI.

 

Konferencja "Bilad as-Sudan – napięcia i konflikty" - 25 XI 2014 r.

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW serdecznie zapraszają na konferencję naukową Bilad as-Sudan – napięcia i konflikty. Konferencja odbędzie się 25 listopada (wtorek) 2014 r. w godz.

Nowe technologie w służbie misjologii

W dniach 20-23 października 2014 r. w Rzymie odbyło się międzynarodowe sympozjum na temat dokumentacji chrześcijańskiej „Nowe technologie – nowe perspektywy dla misjologii w XXI wieku?” (International Symposium on Documenting Christianity „New Technologies – New Perspectives for Mission Studies in the 21st Century?”) zorganizowane przez grupę DABOH stanowiącą część IAMS (grupa Dokumentacja, archiwa, biblioteki i tradycja ustna, część Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów na Misjami).

Bp Jan Piotrowski, ordynariuszem w Kielcach

Dnia 11 października 2014 r. papież mianował bpa Jana Piotrowskiego, doktora z warszawskiej szkoły misjologicznej, biskupem kieleckim. Serdecznie gratulujemy.

Więcej zob. http://episkopat.pl/informacje_kep/6205.1,Bp_Jan_Piotrowski_biskupem_kieleckim.html

Sympozjum - Od "Ad gentes" do "Evangelii gaudium" - 17 X 2014 r.

W ramach przygotowania do Kongresu Misyjnego i Misjologicznego zapraszamy na sympozjum

Od dekretu soborowego „Ad Gentes” do adhortacji „Evangelii Gaudium”

 

Przegląd Filmów Misyjnych

25-27.08.br. w warszawskim kinie Praha odbył się I Przegląd Filmów Misyjnych zorganizowany przez Dyrekcję Dzieł Misyjnych diecezji warszawsko-praskiej. Realizator, Ryszard Piasek z Poznania www.ryszardpiasek.pl przedstawił 9 filmów, w tym 5 z Afryki: Dokta (o pracy dr Wandy Błeńskiej w Ugandzie, ur. 1911), Kardynał w buszu (o kard. Adamie Kozłowieckim w Zambii, 1911-2007), Dzieci Afryki, Siostry pallotynki w Rwandzie i Kongo, Misje Afrykańskie w czasie wojny. Ponadto, Misjonarz (o ks.

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach