Sympozjum "Jan Paweł II w Puebla (1979)" - 8 XI 2012 r.

Sekcja Misjologii WT UKSW i Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie zapraszają na sympozjum

Jan Paweł II w Puebla (1979)

Dokument końcowy konferencji CELAM - Ewangelizacja w teraźniejszości i przyszłości Ameryki Łacińskiej

8 listopada 2012 r.

Konferencja "Sudan - Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia" - 16 X 2012 r.

SEKCJA MISJOLOGII WT UKSW
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I MIĘDZYRELIGIJNEGO UKSW
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UW
INSTYTUT FOR FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPMENT - SUDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


Serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową

SUDAN-BOGACTWO KULTUR I WEWNĘTRZNE NAPIĘCIA


Konferencja odbędzie się dnia 16 października 2012 r.

Sympozjum misjologiczne w Pieniężnie

W dniach 21-22 kwietnia 2012 r. w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie odbyło się tradycyjne, coroczne sympozjum misyjne. W tym roku poświęcone ono było poczatkom doktrynalnym misji. Sekcja Misjologii WT UKSW była reprezentowana przez naszych wykładowców oraz członkinie Naukowego Koła Misjologów Martynę Zielińską oraz Karolinę Szczepańską.

Historia misjologii na ATK/UKSW

Misjologia, czyli nauka o misjach obejmuje teorię i uzasadnienie teologiczne misji, refleksję nad ich przebiegiem, a także nad podejmowanymi krokami prowadzącymi do powołania personelu misyjnego i wspierania go odpowiednią pomocą duchową oraz środkami finansowymi i materialnymi, ocenę efektywnych nawróceń i poniesionych porażek oraz ich skutków i zmian przystosowawczych.Inicjatorem i twórcą misjologii na ATK w Warszawie był o. Feliks Zapłata SVD (1914 -1982). 23 IV 1969 r., w rocznicę męczeńskiej śmierci wielkiego misjonarza – św. Wojciecha, o. F.

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach