Jesteś tutaj

Sympozja i konferencje misjologiczne

05/06/2009 25 lat Centrum Formacji Misyjnej
03/18/2009 Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru
01/14/2009 Jan Paweł II w Ekwadorze
10/21/2008 Dialog kultur i religii. Liban – doświadczenie przeszłości i współczesne zmiany
10/15/2008 Ewangelizacja w Chinach – misyjne dziedzictwo Zgromadzenia Słowa Bożego
06/23/2008 Sprawiedliwość i Pokój oraz Integralność Stworzenia
04/09/2008 Śladami Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii
02/27/2008 Wydźwięk pielgrzymek Jana Pawła II do Meksyku
02/20/2008 Dzieci – dzieciom misji. 150 lat PDMD w Polsce
05/22/2007 Wkład o. Mariana Żelazka SVD w kształtowanie tożsamości misyjnej w Polsce
04/17/2007 Fidei donum - główne postulaty encykliki Piusa XII i ich realizacja w Polsce
02/28/2007 Dzieci – ofiary głodu
12/06/2006 Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w.
10/17/2006 Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej
10/04/2006 Księgi święte płaszczyzną dialogu

Strony