Jesteś tutaj

Sympozja i konferencje misjologiczne

03/08/2006 Dzieci bez imienia
11/16/2005 Ecclesia in Oceania. Wybrane problemy Kościoła w Oceanii w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II
10/19/2005 Oblicza Jezusa Chrystusa
02/16/2005 Dzieci – ofiary wojny
11/17/2004 Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II
03/03/2004 Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich
02/18/2004 Przygotowanie misjonarzy – historia, współczesność, postulaty
11/05/2003 Ecclesia in America. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II
03/11/2003 Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią
05/15/2002 Duchowość współczesnego Kościoła
02/20/2002 Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce subsaharyjskiej
04/24/2001 Maryja w kulturze i kulcie afrykańskim
05/18/1994 700-lecie spotkania europejsko-chińskiego
05/19/1992 500-lecie przybycia Kolumba do Ameryki
05/20/1989 Dwadzieścia lat misjologii na ATK w Warszawie

Strony