Sympozja i konferencje misjologiczne

02/20/2008 Dzieci – dzieciom misji. 150 lat PDMD w Polsce
05/22/2007 Wkład o. Mariana Żelazka SVD w kształtowanie tożsamości misyjnej w Polsce
04/17/2007 Fidei donum - główne postulaty encykliki Piusa XII i ich realizacja w Polsce
02/28/2007 Dzieci – ofiary głodu
12/06/2006 Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w.
10/17/2006 Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej
10/04/2006 Księgi święte płaszczyzną dialogu
03/08/2006 Dzieci bez imienia
11/16/2005 Ecclesia in Oceania. Wybrane problemy Kościoła w Oceanii w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II
10/19/2005 Oblicza Jezusa Chrystusa
02/16/2005 Dzieci – ofiary wojny
11/17/2004 Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II
03/03/2004 Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich
02/18/2004 Przygotowanie misjonarzy – historia, współczesność, postulaty
11/05/2003 Ecclesia in America. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach