Sympozja i konferencje misjologiczne

03/11/2003 Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią
05/15/2002 Duchowość współczesnego Kościoła
02/20/2002 Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce subsaharyjskiej
04/24/2001 Maryja w kulturze i kulcie afrykańskim
05/18/1994 700-lecie spotkania europejsko-chińskiego
05/19/1992 500-lecie przybycia Kolumba do Ameryki
05/20/1989 Dwadzieścia lat misjologii na ATK w Warszawie
05/09/1984 Nowe religie
05/14/1983 Akomodacja misyjna
05/16/1982 Misjonarze polscy w świecie
05/10/1981 Współczesne dzieło misyjne
05/11/1980 Rodzina katolicka w świecie niechrześcijańskim
05/20/1979 Katecheza misyjna
05/21/1978 Duchowość misyjna
05/22/1977 Od Vaticanum II do Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach