Śp. ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD

Śp. ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD zmarł  24 sierpnia 2015 r. w Górnej Grupie k. Grudziądza. 

Pogrzeb odbył się w Górnej Grupie k. Grudziądza 26 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 15.00

Władysław Kowalak SVD urodził się 15 stycznia 1933 r. w Nieczajnie k. Poznania. Ochrzczony został 22 stycznia 1933 r. w parafii Objezierze w diecezji poznańskiej. W latach 1946-1951 ukończył szkołę średnią w Bruczkowie i Pieniężnie, a następnie w latach 1951-1958 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 7 lipca 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1960-1965 ukończył specjalistyczne studia muzykologiczno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, po czym pracował jako wykładowca w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W latach 1969-1972 był rektorem tegoż seminarium.

W 1969 r. rozpoczął pracę jako wykładowca na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie: 1969 młodszy asystent; 1971 starszy asystent; 1974 doktorat z teologii, 1976 adiunkt; 1981 doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie historii religii i docent.

W latach 1976-1977 Władysław Kowalak SVD wziął udział w ekspedycji naukowej do Australii (badania w Sydney na Sydney University i Macquaire University) oraz Papui Nowej Gwinei (Melanesian Institute w Goroka).

30 września 1981 r. objął kierownictwo specjalizacji misjologicznej na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie.

8 października 1991 r. ks. doc. dr hab. Władysław Kowalak otrzymał z rąk Prezydenta RP dyplom profesora nauk teologicznych.

W roku akademickim 1999/2000 Sekcja Misjologii rozpoczęła działalność w ramach Wydziału Teologicznego w nowych strukturach UKSW. Kierownikiem sekcji pozostał ks. Władysław Kowalak SVD.

30 września 2003 r. ks. prof. Władysław Kowalak SVD przeszedł na emeryturę. Oprócz przedstawionej wyżej pracy na ATK/UKSW ks. prof. Władysław Kowalak SVD koordynował także pracę Studium Misyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 1999-2001 był także kierownikiem Katedry Misjologii oraz prowadził wykłady na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Od lat był też członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw i instytutów: Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (Warszawa); Missionswissenschaftliches Institut e.V. (Sankt Augustin k. Bonn) oraz Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie e. V. (Nijmegen); członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Episkopatu Polski (1996-2006). W latach 1972-1992 był redaktorem ukazującego się na łamach „Collectanea Theologica” Biuletynu Misjologiczno-Religioznawczego, redaktorem Zeszytów Misjologicznych ATK oraz działu Misjologia w Encyklopedii Katolickiej KUL.

Wypromował 14 doktorów oraz wielu magistrów. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach