Wykładowcy

Katedra Misjologii

Kierownik katedry: ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Prof. nadzwyczajny UKSW:  ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW

Prof. nadzwyczajny UKSW: ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW

 

Jarosław Różański

Tomasz Szyszka

Wojciech Kluj

 

Zarys historii Misjologii

Inicjatorem i założycielem misjologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (ATK) był Feliks Zapłata SVD (1914-1982). 23 IV 1969 r., w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, o. Feliks Zapłata rozpoczął on wykłady zlecone z teologii przekazu misyjnego. Słuchaczami byli studenci katechetyki. Od października 1969 r. z dziesięcioma studentami rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce „Specjalizacja Misjologii”.

Studia misjologiczne (magisterskie) trwały 5 lat. W latach 1969-1990 pierwsze dwa lata poświęcono przede wszystkim podstawowym przedmiotom teologii ogólnej, uwzględniając jednak także przedmioty misjologiczne. Następne trzy lata obejmowały wyłącznie wykłady specjalistyczne z misjologii. W latach 1991-2009 misjologia bardziej zintegrowała się z teologią: przedmioty ogólnoteologiczne zwiększyły znacznie swój udział w programie studiów, wypełniając przypisane dla tego kierunku minimum programowe.

W 1981 r. Feliks Zapłata SVD przeszedł na emeryturę. Kierownikiem Sekcji Misjologii został Władysław Kowalak SVD. W roku akademickim 1986/1987 z Sekcji Misjologii wydzieliła się nowa Sekcja Religiologii.

W roku akademickim 1999/2000 Sekcja Misjologii i cały Wydział Teologiczny znalazła się w nowych strukturach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po przejściu na emeryturę Władysława Kowalaka SVD w roku akademickim 2003/2004 funkcję p.o. kierownika Sekcji pełnił Eugeniusz Sakowicz. W grudniu 2004 r. kierownikiem Sekcji został Jarosław Różański OMI.

Utworzona w 1969 r. na ATK w Warszawie misjologia wniosła trwały wkład w umisyjnienie Kościoła w Polsce. Wypromowała wielu specjalistów z misjologii: 2 profesorów, 7 doktorów habilitowanych, ponad 50 doktorów oraz ponad 300 magistrów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach