Projekty

W ostatnich latach realizowaliśmy różne projekty badawcze.

 

Były to m.in. projekty realizowane z małych grantów UKSW (badania statutowe, własne):

2003 - Ku teorii dialogu... Geneza oraz istota dialogu Kościoła katolickiego z religiami niechrześcijańskimi (Eugeniusz Sakowicz)

2003 - Wkład polskich misjonarzy w ewangelizację Afryki Środkowej (Jarosław Różański)

2005 - Wychowanie dzieci i młodzieży według religii świata (Eugeniusz Sakowicz)

2005 - Obraz misjonarza i jego pracy na podstawie prasy przełomu wieków XIX-XX (Jarosław Różański)

2006 - Działalność polskich misjonarzy wśród kanadyjskich Indian i Eskimosów (Jarosław Różański)

2006 - Ecclesia in Africa – wyzwania na początku III tysiąclecia (dofinansowanie konferencji wydziałowej)

2006 - Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej (dofinansowanie konferencji wydziałowej)

2006 - Księgi Święte płaszczyzną dialogu (dofinansowanie konferencji wydziałowej) 

2007 - Działalność polskich misjonarek w Kamerunie (Jarosław Różański)

2007 - Małżeństwo i rodzina w religiach niechrześcijańskich – wyzwaniem dla dialogu międzyreligijnego (Eugeniusz Sakowicz)

2007 - Problematyka «przekładalności» wiary w relacjach misjonarzy (Wojciech Kluj)

2007 - Ecclesia in Europa – wyzwania misji ad gentes we współczesnej Europie (konferencja naukowa) 

2008 - Ekumenizm i dialog międzyreligijny w Republice Południowej Afryki. Perspektywa historyczna i współczesna (Eugeniusz Sakowicz)

2008 - Działalność misyjna polskich oblatów na Madagaskarze (Jarosław Różański)

2008 - Aktualność oświecenia dzisiaj (Waldemar Cisło)

2008 - Pierwsze tłumaczenia chrześcijańskie na język malgaski (Wojciech Kluj)

2009 - Problematyka tłumaczeń katechetyczno-liturgicznych na języki pierwszych ludów Kanady (Wojciech Kluj)

2009 - Pierwsze dokumenty ewangelizacyjne świata andyjskiego w XVI wieku (Tomasz Szyszka)

2009 - Problematyka zmartwychwstania w najnowszych publikacjach niemieckojęzycznych  (Waldemar Cisło)

2009 - Wychowanie i kształcenie młodego pokolenia w religii biblijnego Izraela (Eugeniusz Sakowicz)

2009 - Działalność polskich misjonarzy w Afryce Wschodniej (Jarosław Różański)

2010 - Misja katolicka w Figuil (Kamerun) – przeszłość i teraźniejszość (Jarosław Różański)

2010 - Edukacja i wychowanie według islamu (Eugeniusz Sakowicz)

2010 - Problematyka tłumaczeń biblijnych, katechetycznych i liturgicznych na główne języki na Filipinach (Wojciech Kluj)

2010 - Metody misyjne w redukcjach Maynas/Amazonia (Tomasz Szyszka)

2011 - Misja katolicka w Guider (Kamerun) – przeszłość i teraźniejszość (Jarosław Różański)

2011 - Uniwersytet Katolicki – specyfika i cele (Eugeniusz Sakowicz)

2012 - Misje katolickie w Lam i Bidzar (Kamerun) – przeszłość i teraźniejszość (Jarosław Różański)

2012 - Zasoby archiwalne odnośnie redukcji jezuickich w Caracas (Tomasz Szyszka)

2012 - Prace językowe w praktyce misyjnej i refleksji misjologicznej (Wojciech Kluj)

2012 - System muzułmański wychowania. Propozycja M. Fethullaha Gülena (Eugeniusz Sakowicz)

2013 - Autorytet religijny wobec wyzwań współczesność (Waldemar Cisło)

2013 - Rozwój teologiczny poza Europą w kontekście misji współczesnych (Wojciech Kluj)

2013 - Misja katolicka w Tcholliere (Kamerun) – przeszłość i teraźniejszość (Jarosław Różański)

2014 - Współczesne tendencje teologiczne w Azji (Wojciech Kluj)

2014 - Prace polskich oblatów wśród Polonii w Kanadzie Zachodnie (Jarosław Różański)

2015 - Wizualizacja a ewangelizacja – przeszłość i teraźniejszość (projekt zespołowy) 

2015 - Aspekty franciszkańskiej metodologii misyjnej w Meksyku okresu kolonialnego na przykładzie architektury i sztuki (Tomasz Szyszka)

2015 - Wizualizacja a ewangelizacja - przeszłość i teraźniejszość (konferencja naukowa)

2016 - Wspólny projekt badawczy Katedry Misjologii UKSW i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Katolickiego «SanPablo» w Cochabamba (Boliwia) dotyczący kulturotwórczego charakteru ewangelizacji w Ameryce Łacińskiej oraz na Filipinach i w Kamerunie

2017 - Dialog kultury europejskiej z kulturami świata na przykładzie przedstawień ikonograficznych Trójcy Świętej na obszarach Afryki Subsaharyjskiej, Dalekiego Wschodu oraz Ameryki Łacińskiej (Tomasz Szyszka)

2018 - Dusza polska. W stulecie odzyskania niepodległości (projekt zbiorowy)

2019 - Postawa i nauczanie Jana Pawła II w odniesieniu do społeczności indiańskich w Ameryce Łacińskiej na przykładzie Brazylii (Tomasz Szyszka)

2019 - Misjologiczny wymiar pielgrzymek papieskich na Filipiny (Paweł VI, Jan Paweł II, Franciszek) w świetle innych podróży papieskich do Azji (Wojciech Kluj)

2019 - Misjologia na ATK/UKSW (1969-2019). Historia i bibliografia (Jarosław Różański)

2019 - Teologiczne i kulturowe podstawy współpracy i sposoby rozwiązywania konfliktów muzułmańsko-chrześcijańskich w Senegalu (Jarosław Różański)

2019 - Religie niechrześcijańskie w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931-2009) - teolog religii i religioznawca (konferencja naukowa)

2020 - Korekta i redakcja, skład i łamanie książki «Jan Paweł II w dialogu z tradycyjnymi kulturami Afryki» oraz tłumaczenie artykułu (Jarosław Różański)

 

INNE PROJEKTY BADAWCZE:

 

związane z wyjazdami do krajów misyjnych:

 

ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka:

 

Kościół pośród boliwijskich Indian, Boliwia 2005. 

Projekt Europa [Missionswissenschaftliches Institut], Budapeszt 2006. 

Jan Paweł II w Meksyku, Meksyk 2007.

Jan Paweł II w Ekwadorze, Ekwador 2008. 

Jan Paweł II w Peru, Peru 2008. 

Jan Paweł II w Boliwii, Boliwia 2009. 

Jan Paweł II w Paragwaju, Paragwaj  2009. 

Metody misyjne w redukcjach Maynas - Amazonia [projekt badawczy], Peru-Ekwador 2010.

Jan Paweł II w Argentynie, Argentyna 2012.

Zasoby archiwalne dotyczące redukcji jezuickich w Casanare, Meta i Orinoko, Kolumbia - Wenezuela, 2013. 

Jan Paweł II w Chile, Chile 2015.

Jan Paweł II w Ameryce Środkowej, Panama, Kostaryka, Nikaragua, San Salwador, Honduras, Gwatemala 2016.

Jan Paweł II w Kolumbii, , Kolumbia 2017.

Jan Paweł II na Kubie, , Kuba 2019.

Jan Paweł w Chiapas i na Jukatanie, Meksyk 2019.

Kwerenda w bibliotekach Instytutu Misjologicznego oraz Instytutu Anthropos  w St. Augustin, Niemcy 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2017, 2021. 

 

związane z dydaktyką 

 

ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka

 

Podstawowe zagadnienia misjologiczne. Wykłady dla studentów teologii oraz misjonarzy ze Zgromadzenia Słowa Bożego, Sankt Petersburg 2007. [20 h]

El Espiritu Santo, protagonista de la Misión. Wykłady w Instituto Misionológico en Cochabamba (Instytut Misjologiczny w Cochabamba), Boliwia 2010. [20 h]

Wyjazd do Boliwii na sympozjum misjologiczne “El quehacer misionológico en el contextos polacos y bolivianos: experiencias y métodos”, zorganizowane przez Instituto Latinoamericano de Misionología (ILAMIS), Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba oraz IDKiR WT UKSW, Cochabamba, 19-20.04.2016.

 

Wyjazdy poznawczo-edukacyjne

 

ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka

 

Redukcje jezuickie Chiquitos i Moxos [wyjazd z ekipą filmową], Boliwia 2006.

CAM 3 / comla 8 – Tercer Congreso Americano Misionero, Quito – Ekwador, 12.08.- 17.08.2008.

Jan Paweł w Boliwii i Meksyku [wyjazd z ekipą filmową], Boliwia, Meksyk 2009. 

IX Festiwal Muzyki Baroku i Renesansu ‘Misje Chiquitos’, [wyjazd z ekipą filmową], Boliwia 23.04-08.05.2012.

CAM 4 / comla 9 – Cuatro Congreso Americano Misionero, Maracaibo - Wenezuela, 26.11.-01.12.2013. 

X Festiwal Muzyki Baroku i Renesansu ‘Misje Chiquitos’, [wyjazd z ekipą filmową] Boliwia 23.04-07.05.2014.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach