Sympozja i konferencje misjologiczne

01/30/2024 Wokół koncepcji teologii personalistycznej - 29-30.01.2024
01/25/2024 40-lecie Centrum Formacji Misyjnej - 24-25.01.2024
12/07/2023 Jan Paweł II w Indiach - 7.12.2023
11/16/2023 Jan Paweł II w Amazonii brazylijskiej - 16.11.2023
06/15/2023 Wyzwania rodziny w kulturach pozaeuropejskich - 15.06.2023
05/11/2023 Wokół koncepcji wolności religijnej II - 11.05.2023
04/18/2023 O. prof. Wacław Hryniewicz OMI - pro memoria - 18.04.2023
03/23/2023 Misjonarze męczennicy a wolność religijna - 23-24.03.2023
12/01/2022 Synodalne syntezy końcowe Kościoła w Afryce i Azji - 01.12.2022
11/24/2022 Synodalne syntezy końcowe Kościoła latynoamerykańskiego - 24.11.2022
06/09/2022 Rodzina w Afryce wczoraj i dziś - Być wdową w Afryce - 09.06.2022
05/20/2022 Congregatio de Propaganda Fide 1622-2022 - 20.05.2022
02/07/2022 400 lat Congregatio de Propaganda Fide - 07.02.2022
12/16/2021 Droga synodalna w Kościołach pozaeuropejskich - 16.12.2021
11/25/2021 Rodzina w Afryce wczoraj i dziś. Family in Africa yesterday and today - 25.11.2021

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach