Studia i Materiały Misjologiczne

Studia i Materiały Misjologiczne

 

Pod. red. Jarosława Różańskiego OMI

 

 1. Jarosław Różański OMI, Misje a promocja ludzka według dokumentów soborowych i posoborowych oraz praktyki misyjnej Kościoła, Warszawa 2001,ss. 275.
 2. Jarosław Różański OMI i Paweł Szuppe (red.), Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską , Warszawa 2004, ss.197.
 3. Franciszek Jabłoński, Misjolodzy polscy, Warszawa 2005, ss.196.
 4. Ireneusz Paweł Ropiak, Kult Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Warszawa 2005,ss.351.
 5. Andrzej Halemba, Religious and ethical values in the proverbs of the Mambwe people (Zambia) – part I, Warszawa 2005, ss. 346.
 6. Andrzej Halemba, Religious and ethical values in the proverbs of the Mambwe people (Zambia) – part II (Proverbs), Warszawa 2005, ss. 658.
 7. Tomasz Atłas, Ruch charyzmatyczny w Republice Konga I jego wpływ na kształtowanie życia osobistego I społecznego, Warszawa 2005, ss. 206.
 8. Marian Midura, Wkład polskich misjonarzy i misjonarek w rozwój Kościoła katolickiego w Senegalu, Warszawa 2006, ss. 440.
 9. Romuald Szczodrowski, Misyjny wymiar życia i działalności matki Marii Teresy Linssen i zakonu Communio in Christo, Pelplin 2006, ss. 334.
 10. Franciszek Jabłoński, Błogosławione stopy głoszących Dobrą Nowinę. Świętowojciechowi Misjonarze, Warszawa 2007, ss. 579.
 11. Marek Rostkowski OMI, La cooperazione dei laici all’attività missionaria delle Chiesa nell´insegnamento di Giovanni Paolo II, Varsavia 2007, ss. 332. ==> do pobrania tutaj
 12. Paweł Zając OMI, Spotkanie kultur. Katoliccy misjonarze i Ludność Rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX w. , Warszawa 2007, ss. 359. ==> do pobrania tutaj
 13. Wojciech Kluj OMI i Jarosław Różański OMI (red.), Polscy Oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej, Pelplin 2007, ss. 135. ==> do pobrania tutaj
 14. Grzegorz Krzyżostaniak OMI, Inkulturacja obrzedów przejścia na Madagaskarze, Warszawa 2011, ss. 344.
 15. Tomasz Szyszka SVD, Ojciec Marian Żelazek SVD Ojciec Trędowatych. Father Marian Żelazek SVD. The Father of the Lepers, Warszawa 2008, ss. 196. ==> do pobrania tutaj
 16. Franciszek Jabłoński, Tradycja gnieźnieńskich krzyży misyjnych, Gniezno 2010, ss. 227.
 17. Franciszek Jabłoński, Apele i Orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1930-2010), ss. 393.
 18. Franciszek Jabłoński, Terytoria misyjne w świetle Kongregacji Ewangelizacji Narodów w 390. rocznię jej powstania (1622-2012), Warszawa 2012, ss. 387.
 19. Krzysztof Tyliszczak SChr, Rola młodzieżowych kursów Loreto w duszpasterstwie polonijnym w Europie Zachodniej, Pelpin 2012, ss. 484.
 20. Wojciech Kluj OMI, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Warszawa 2013, ss. 377. ==> do pobrania tutaj
 21. Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej grupy etnicznej Baganda na przykładzie diecezji Kasana-Luweero, Warszawa 2014, ss. 304.
 22. Grzegorz Krzyżostaniak OMI i Jarosław Różański OMI (red.), W kręgu pracy polskich oblatów na Madagaskarze, Warszawa 2012, ss. 216.
 23. Jarosław Różański OMI, Misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej na Madagaskarze (1980-2010), Warszawa 2012, ss. 259.
 24. Franciszek Jabłoński, Tradycja gnieźnieńskich spotkań rodziców misjonarzy (1993-2012), Gniezno 2012, ss. 170.
 25. Franciszek Jabłoński, Gnieźnieński Kościół misyjny i misjonarski, Gniezno 2014, ss. 165.
 26. Leon Kołodziejski CSSp, Działalność polskiego duchowieństwa na rzecz Polonii na terenie Anglii i Walii po II wojnie światowej, Warszawa 2013, ss. 306.
 27. Mariusz Misiorowski, Ewangelizacja inkulturacyjna Pigmejów Baka w Kamerunie, Warszawa 2014, ss. 262.
 28. Marcin Wrzos OMI, Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej. Studium misjologiczno-prasoznawcze, Poznań 2013, ss. 543.
 29. Marcin Wrzos OMI, Bibliografia polskich czasopism misyjnych. Lata 1945-2013, Poznań 2014, ss. 755.
 30. Marcin Wrzos OMI, Oblates missionary press in Europe. Oblackie czasopiśmiennictwo misyjne w Europie, Poznań 2015, ss. 150.
 31. Leon Nieścior OMI, Kościół otwarty na ludy. Misyjna myśl Ojców Kościoła, Warszawa 2011, ss. 195. 
 32. Romuald Szczodrowski, Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy świeckich, Coventry 2015, ss. 765.
 33. Franciszek Jabłoński, Jak Akwila i Pryscylla ... Świadectwa małżeństw pracujących na misjach, Gniezno-Warszawa 2014, ss. 98.
 34. Tomasz Szyszka SVD, Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku. Ujęcie historyczno-misjologiczne, Wraszawa 2015, ss. 448.
 35. Jarosław Różański OMI, Działalność polskich misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej w Kamerunie (1970-2010), Warszawa 2015, ss. 292.
 36. Wojciech Kluj OMI i Jarosław Różański OMI (red.), Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa 2016, ss. 222.
 37. Jarosław Różański (red.), Ekstremizm muzułmański - nowe wyzwanie do dialogu?, Warszawa 2016, ss. 217.
 38. Ryszard Zalewski, Szkoły sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji  Katolickiej w Anglii i Walii o polskich emigrantów, Warszawa 2016, ss. 333.
 39. Franciszek Jabłoński, Małżeństwo i rodzina szkołą ewangelizacji: apostolstwa i misji, Rzeszów 2016, ss. 216.
 40. Franciszek Jabłoński, Misyjna świadomość Kościoła domowego. Studium misjologicznopastoralne, Warszawa 2016, ss. 573.
 41. Radosław Jaszczuk CSsR, Ewangelizacja kultur i inkulturacja Ewangelii w świetle dokumentu końcowego IV KOnferencji Generalnej Episkopatu Latynoamerykańskiego i posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Ecclesia in America", Warszawa 2012, ss. 515.
 42. Marcin Wrzos OMI, Główne idee teologiczne, historia i funkcje oblackiego czasopiśmiennictwa misyjnego w Polsce (1926-2016), Poznań 2016, ss. 248.
 43. Emmett Randolph Daniel, Franciszkańska koncepcja misji w złotym okresie średniowiecza, z angielskiego tłum. Leon Nieścior OMI,  Poznań 2017, ss. 148. ===> do pobrania tutaj 
 44.  
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach