Sympozjum misjologiczne w Pieniężnie

W dniach 21-22 kwietnia 2012 r. w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie odbyło się tradycyjne, coroczne sympozjum misyjne. W tym roku poświęcone ono było poczatkom doktrynalnym misji. Sekcja Misjologii WT UKSW była reprezentowana przez naszych wykładowców oraz członkinie Naukowego Koła Misjologów Martynę Zielińską oraz Karolinę Szczepańską.

W programie sympozjum zaprezentowane zostały referaty autorstwa czterech naszych wykładowców. O. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański OMI wygłosił referat "Uzasadnienie wyjazdu na misje dawniej i dziś". O. prof. UKSW Leon Nieścior OMI: "Misje u Apostolskich Ojców Kościoła". O. dr Tomasz Szyszka SVD był autorem prezentacji "Inspiracje misyjne św. Leona", a o. dr Wojciech Kluj OMI: "Misja inter gentes" jako azjatycka próba uwspółcześnienia "misji ad gentes".

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach