Umowa o współpracy naukowej z Boliwią - 26 I 2016

Za ogólnouczelnianą stroną podajemy radosną wiadomość misjologiczną zob. równiez zdjęcia
Dnia 26 stycznia 2016 r. z wizytą do UKSW przybył o. dr. Józef Smyksy, CSsR – Prezydent Wydziału Teologicznego „Św. Pawła” w Cochabamba, (Boliwia) oraz wykładowca prawa USI Lugano (Szwajcaria), o. dr. Andrzej Kukła, CSsR. Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie nauk teologicznych pomiędzy Wydziałem Teologicznym „Św. Pawła” a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Planowana współpraca naukowo-badawcza w zakresie misjologii realizowana będzie przez Wydział Teologiczny UKSW.


Umowę, z ramienia UKSW podpisał prof. dr hab. Cezary Mik, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Poza wyznaczonymi sygnatariuszami, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wydziału Teologicznego, który realizować będzie umowę: Prodziekan ds. nauki i finansów - Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj - pełnomocnik dziekana ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, jak również Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Katarzyna Mikocka.
Podczas spotkania roboczego z o. dr Józefem Smyksym, CSsR, w którym uczestniczyli przedstawiciele Katedry Misjologii Wydziału Teologicznego, prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj oraz ks. dr hab. Tomasz Szyszka oraz przedstawiciele Działu Współpracy Międzynarodowej omówiono praktyczne aspekty realizacji współpracy zarówno w zakresie nowo zawartej umowy oraz perspektywy realizacji współpracy  w ramach Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi. Podsumowaniem wizyty był uroczysty obiad oraz spotkanie z Dziekanem Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Piotrem Tomasikiem oraz uczestnikami wcześniejszych spotkań i kierownikiem Katedry Misjologii - ks. prof. dr hab. Jarosławem Różańskim, podczas którego podsumowano najważniejsze aspekty współpracy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach