Misje ad gentes oblatów Maryi Niepokalanej - 25 II 2016

Katedra Misjologii WT UKSW oraz Wspólnota Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Warszawie
serdecznie zapraszają z okazji 200-lecia założenia zgromadzenia
na konferencję naukową pod tytułem
MISJE AD GENTES ZGROMADZENIA MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ
25 lutego 2016 r., czwartek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, sala 116 (poziom minus 2)
Godz. 9.00
— Msza św. koncelebrowana w kaplicy uniwersyteckiej pod przewodnictwem Antoniego Bochma OMI,
przełożonego Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Godz. 10.00 (I sesja)
— Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan WT UKSW, Powitanie uczestników
— Dr Antoni Bochm OMI, przełożony Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Słowo
wprowadzające
— Prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (PWT Wrocław), Duchowość św. Eugeniusza de Mazenoda,
założyciela Oblatów Maryi Niepokalanej
— Dr hab. Piotr Piasecki OMI (UAM Poznań), Św. Eugeniusz de Mazenod a misje i duchowość misyjna
— Prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior OMI (UKSW Warszawa), Eugeniuszowy ideał oblata jako apostoła
na tle starożytnej tradycji monastycznej
Godz. 11.30 (przerwa na kawę)
Godz. 12.00 (II sesja)
— Dr hab. Paweł Zając OMI (UAM Poznań), Misje oblatów Maryi Niepokalanej w Ameryce Północnej
— Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI (UKSW Warszawa), Misje oblatów Maryi Niepokalanej w Azji
i Oceanii
— Prof. dr hab. Jarosław Różanski OMI (UKSW Warszawa), Misje oblatów Maryi Niepokalanej w Afryce
— Dr Roman Tomanek OMI (UKSW Warszawa), Święci oblaci i kandydaci na ołtarze
— Dr hab. Tomasz Szyszka SVD (UKSW Warszawa), Wkład polskich oblatów w rozwój misjologii
— Prof. dr hab. Jan Bielecki OMI, przełożony oblackiej wspólnoty Warszawskiej, Słowo wieńczące sympozjum
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach