Jan Paweł II w Chile - 3 III 2016

Zapraszamy na konferencję misjologiczną „Jan Paweł II w Chile”, zorganizowaną przez Katedrę Misjologii IDKiR WT UKSW wraz z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz przy współudziale Ambasady Republiki Chile, która odbędzie się 03 marca 2016 roku w godzinach od  9.30. do 13.00, w sali 401. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa przed aulą Jana Pawła II.

Program konferencji:
9.30 Rozpoczecie konferencji
Powitanie gosci i otwarcie sympozjum - ks. prof. dr hab. Jarosław Rózanski, Dyrektor Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW
Juan Pablo II y Chile - Lorena Guzmán, I Sekretarz Ambasady Republiki Chile w Polsce
Kontekst polityczno-społeczny pielgrzymki Jana Pawła II do Chile - prof. dr hab. Magdalena Sniadecka-Kotarska (UŁ)
Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Chile - ks. dr hab. Zdzisław Struzik (UKSW, IPJP II)
(Przerwa: poczestunek serwowany przez Ambasadę Republiki Chile w Warszawie)
Znaczenie tradycji we współczesnej kulturze i zyciu religijnym Indian Mapuche z Chile - mgr Teresa Walendziak 
Znaczenie spotkania Jana Pawła II z Mapuche podczas pielgrzymki do Chile - ks. dr hab. Tomasz Szyszka (UKSW)
13.00 Zakonczenie konferencji
 
Konferencji towarzyszy wystawa „Mapuche z Chile”, zorganizowana przez Naukowe Koło Misjologów UKSW, przy współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Misyjno-Etnogra cznym Ksiezy Werbistów w Pienieznie, Ambasadą Republiki Chile w Warszawie oraz Biblioteką Główną UKSW
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach