Śp. ks. dr hab. Ryszard Dziura (1949-2016), misjonarz i misjolog

Ks. Ryszard Dziura (ur. 8 lipca 1949 r. w Korczowie, powiat Biłgoraj) ukończył Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju w 1967 r., po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. W 1973 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie, po których pracował jako wikariusz w parafiach w Tarnogórze (28.06.1973 – 26.06.1975) i Zamościu (26.06.1975 – 10.06.1978). W latach 1978-1981 (10.06.1978 – 8.04.1982) studiował misjologię na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie, gdzie w 1981 r. uzyskał stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: „La persona e l’opera del missionario nell’insegnamento di Paolo VI”). W latach 1982-1984 pracował jako duszpasterz w Polsce (Lublin: parafia: pw. Nawrócenia św. Pawła 8.04.1982 – 23.06.1982; św. Jadwigi Królowej: 3.06.1982 – 8.06.1984), by następnie przez rok (1984-1985) uczyć się języka angielskiego w Dublinie i wyjechać (1985) na misje do Zambii. W Zambii pracował w diecezji Mbala (obecnie Mpika) najpierw w misji Chilonga (1985-1990), a następnie w misji Mpika (1990-1992) i Chalabesa (1992-1994). Po powrocie z misji w Zambii pełnił inne funkcje w diecezji, m.in. dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych (1994-1999), rektora kościoła św. Wojciecha w Lublinie oraz dyrektora archidiecezjalnego domu rekolekcyjnego i centrum misyjnego (1997-1999). Jednocześnie pracował w Międzywydziałowym Instytucie Leksykograficznym KUL, następnie Instytut Leksykografii (1.10.1995 – 30.09.2012). W roku 2010 otrzymał na KUL-u stopień naukowy doktora habilitowanego z misjologii za bogaty dorobek oraz pracę "Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła". W okresie 1.10.2012 – 14.02.2015 był pracownikiem naukowym KUL (Wydział Zamiejscowy w Tomaszowie Lubelskim). Zmarł w piątek, 28 października 2016 r. w szpitalu w Biłgoraju. Pochowany 31 października 2016 r. na cmentarzu parafialnym św. Marii Magdaleny w Biłgoraju (Jarosław Różański OMI).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach