Konferencja "Jan Paweł II w Ameryce Środkowej" - 2 XII 2016 r.

Katedra Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II zapraszają na ogólnopolską konferencję misjologiczną "Jan Paweł II w Ameryce Środkowej". Data: 2 XII 2016 r., miejsce: Aula Muzyczna (nr 116), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Plan konferencji:

9.00 - Rozpoczęcie konferencji

  • Powitanie gości i otwarcie - ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski (prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW)
  • Słowo wstępne - Jego Ekscelencja Enrique Zarak - Ambasador Republiki Panamy
  • Kontekst polityczno-społeczny pielgrzymej Jana Pawła II do Ameryki Środkowej - dr Alicja Fijałkowska (CESLA)
  • Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ameryki Środkowej - ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik (UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II)
  • Ubodzy w nauczaniu św. Jana Pawła II w Ameryce Łacińskiej - ks. dr hab. Andrzej Pietrzak (KUL)

krótki pokaz filmów

11.00-11.30 przerwa

  • Heroiczność wiary ludzi Kościoła w Ameryce Środkowej - ks. dr Marek Szymula (PWT Warszawa)
  • Nauczania Jana Pawła II o kulturach autochtonicnzych w kontekście pielgrzymek do krajów Ameryki Środkowej - ks. dr hab. Tomasz Szyszka (WT UKSW)

dyskusja

13.00 - zakończenie konferencji

Konferencji towarzyszy wystawa w holu przed aulą Jana Pawła II

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach