Konferencja "Trójca Święta w kontekstach kulturowych" - 26 IV 2018 r.

Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna zorganizowana przez Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW

oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich

26 kwietnia 2018 r. - sala 401, kampus Dewajtis 5

 

Trójca Święta w kontekstach kulturowych

 

12.00 - otwarcie konferencji (ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan WT UKSW)

 

Część I (12.10-13.15)

Trójca Święta podstawą działalności misyjnej Kościoła (ks. prof. dr hab Jan Górski - UŚ)

Trynitarne podstawy duchowości misyjnej (o. dr hab. Piotr Piasecki - UAM)

Herezje trynitarne - wczoraj i dziś (o. dr hab. Zbigniew Kubacki, prof. PWTW-Bobolanum)

 

Część II (14.00-15.30)

Teologia i wizualizacja Trójcy Świętej w kulturach Afryki Subsaharyjskiej (o. prof. dr hab. Jarosław Różański - IDKiR WT UKSW)

Teologia i wizualizacja Trójcy Świętej w kulturze Etiopii (ks. dr Ashenafi Yonas Abebe Shamalo - UW)

Azjatyckie próby wyjaśnienia prawdy o Trójcy Świętej (o. dr hab. Wojciech Kluj, prof UKSW - IDKiR WT UKSW)

Trójca Święta w kulturze japońskiej (ks. lic. Mariusz Pasternak - UŚ)

 

Część III (16.00-18.00)

Trójca Starotestamentalna w prawosławnej sztuce Rusi i Rosji (ks. dr hab. Norbert Mojżyn - IDKiR WT UKSW)

Wizualizacje Świętej Trójcy w sztuce nieprofesjonalnej i rękodzielnictwie ludowym w Ameryce Łacińskiej (mgr Teresa Walendziak)

Trójca Święta w sztuce baroku hiszpańsko-amerykańskiego okresu kolonialnego (o. dr hab. Tomasz Szyszka - IDKiR WT UKSW)

Trójca Święta w nauczaniu katechetycznym Inuitów (o. lic. Bogdan Osiecki)

Serdecznie zapraszamy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach