Konferencja "Interreligious Cooperation. Examples from the World and from Poland" - 26 X 2018 r.

Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

Zakład Islamu Europejskiego UW

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pod tytułem

Interreligious Cooperation. Examples from the World and from Poland

Promocja studiów anglojęzycznych na UKSW

26 października 2018 r. (piątek), godz. 11.00-16.30

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5, Warszawa, Sala 401 (Nowy Gmach, I piętro)

Godz. 11.00-13.00

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Rektor UKSW), Powitanie uczestników sympozjum

Minister Beata Kempa, Słowo wprowadzające

Bp dr hab. Henryk Ciereszko (KEP), Działalność Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Komisji Episkopatu Polski

Abp Chryzostam II Synetos (Zakyntos, Grecja), Initiatives for interreligious cooperation in the context of the refugee problem in Greece

Godz. 14.00-16.00

Fadi Hindi (Achrafieh Beirut-Lebanon), Les initiatives de paix au Liban: Tout ce qui est fait au niveau du dialogue interreligieux et de la société civile

Prof. Alioune Dème (Univeristé Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal), Pourquoi l'islam au Sénégal est ouvert au dialogue ?

Dr Jean Claude Angoula CSSP (Centre Saint Augustin de Dakar), Les principaux domaines de coopération entre chrétiens et musulmans au Sénégal

Mouhamed Fall  (Univeristé Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal), Le Mouridisme dans le dialogue islamo- Chrétien au Sénégal

Ousmane Sow (Univeristé Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal), Exemples de coopération et de souci du bien commun des musulmans et des chrétiens au Sénégal. Partie I

Mohamet Traore (Univeristé Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal), Exemples de coopération et de souci du bien commun des musulmans et des chrétiens au Sénégal. Partie II

Godz. 16.30-18.30

Dr hab. Agata S. Nalborczyk (UW), The Christian-Muslim dialogue in Poland

Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (UAM), Transgraniczny i transkulturowy charakter grupy  etno-religijnej Tatarów polsko-litewskich

Razwan Masih (PUU, Rzym), Initiatives for interreligious dialogue in Pakistan

F. Aboreng Useni James (UKSW), Cooperation not confrontation: a panacea for ensuring religious harmony in Nigeria

Ks. dr hab. Jacek Pawlik (UWM), Współpraca chrześcijan i muzułmanów w Togo

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), D'une confrontation à un dialogue difficile: l'islam et le christianisme au Nord-Cameroun

Ks. dr Mariusz Boguszewski (UKSW), Organizacja studiów anglojęzycznych na WT UKSW jako przykład współpracy na rzecz pomocy mniejszościom religijnym i etnicznym na terenach objętych dyskryminacją i przemocą

Komitet Naukowy Konferencji: prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło (UKSW), prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (UAM), dr hab. Agata S. Nalborczyk (UW), ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO)

Komitet Organizacyjny: ks. dr Mariusz Boguszewski (UKSW), ks. prof. dr hab. Jarosław Różański (UKSW), ks. dr hab. Tomasz Szyszka (UKSW), ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj (UKSW)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach