18 I 2019 - Pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II do Meksyku

Instytut Papieża Jana Pawła II, Katedra Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii UKSW

zapraszają na ogólnopolską konferencję misjologiczną

Pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II do Meksyku. 40-lecie pierwszej pielgrzymki apostolskiej św. Jana Pawła II

18 stycznia 2019

UKSW, ul. Dewajtis 5, sala 223

Otwarcie (9:45)

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan WT UKSW

Część I (9:50-11:15)

dr A. Fijałkowska (UW), Nowe oblicza Meksyku podczas pielgrzymek Jana Pawła II

ks. prof. UKSW dr hab. Z. Struzik (UKSW), Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Meksyku

ks. prof. KUL dr. hab. A. Pietrzak (KUL), Oczekiwania i obawy związane z konferencją CELAM w Puebla

Część II (11:30-13:00)

ks. prof. UwB dr hab. A. Proniewski (UwB), Jan Paweł II wobec kultu Maryi z Guadalupe

ks. dr hab. P. Piasecki (UAM), Meksykańscy święci - dar Jan Pawła II dla Kościoła meksykańskie

ks. dr J.. Tomaszewski (Facultad Teológica del Uruguay, Montevideo), Kontrowersje związane z beatyfikacją i kanonizacją Juana Diego

ks. dr hab. T. Szyszka (UKSW), Znaczenie spotkań Jana Pawła II z ludnością autochtoniczną Meksyku

 

Komitet organizacyjny:

ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik

ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj

ks. prof. UKSW dr hab. Władysław Gałązka

ks. dr hab. Tomasz Szyszka

Komitet naukowy:

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa

ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński

ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Pietrzak

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach