11-12 X 2019 - 50 lat misjologii na ATK / UKSW

50 lat misjologii na ATK / UKSW  (11-12.10.2019)

11 października 2019 - KONFERENCJA

11.15    powitanie gości

Sesja  I: 11.30 - 13.00

 • ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, Misjologia warszawska na przestrzeni pięciu dekad
 • ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Dorobek naukowy katedry misjologii w perspektywie półwiecza
 • ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik, Misjologia we współpracy z innymi dziedzinami naukowymi
 • ks. prof. KUL, dr hab. Andrzej Pietrzak, Misjologia w Polsce poza UKSW

przerwa obiadowa

Sesja II: 14.00-15.30

 • ks. prof. dr hab. Jan Górski, Współpraca międzynarodowa polskich misjologów
 • ks. prof. Bryan Lobo, Misjologia na Gregorianum
 • ks. prof. Paul Steffen, Misjologia na Urbanianum
 • prof. Klaus Vellguth, Misjologia w Niemczech
 • prof. Frans Wijsen, Misjologia w Holandii

przerwa na kawę

Sesja III: 16.00-17.30

 • ks. dr hab. Tomasz Szyszka, Znaczenie sympozjów misjologicznych oraz publikacji i wystaw w dorobku misjologii warszawskiej
 • ks. dr hab. Franciszek Jabłoński, Dorobek naukowy i publicystyczny członków Stowarzyszenia Misjologów Polskich
 • dyskusja

19.00 kolacja (członkowie SMP) w podziemiach kamedulskich

            wieczorne spotkanie członków SMP

           

 

12 października 2019

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA MISJOLOGÓW POLSKICH: 8.15 - 10.45

ZJAZD ABSOLWENTÓW MISJOLOGII ATK/UKSW: 11.00 - 

 

 • 11.00-12.00          Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Jana Piotrowskiego
 • 12.30-13.00          Wykład o historii misjologii w Warszawie
 • 13.15                    "Kociołek misyjny" w podziemiach kamedulskich

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach