12 X 2020 - Misyjne drogi świętości (W. Błeńska, M. Żelazek SVD)

Stowarzyszenie Misjologów Polskich (SMP) już od ponad dekady spotyka się corocznie w różnych ośrodkach akademickich i kościelnych Polski, w celu omówienia wyzwań z zakresu misjologii oraz przedyskutowania aktualnych tematów misjologicznych. Przy okazji Walnego Zebrania SMP, na którym spotykają się wyłącznie członkowie zrzeszeni w SMP, jest też organizowana konferencja misjologiczna, w której biorą udział członkowie SMP oraz osoby zainteresowane poruszaną tematyką. 

            W tym roku spotkanie SMP odbędzie się 12 października w Poznaniu na Wydziale Teologicznym UAM (ul. Wieżowa 2/4, bud. A) i będzie mu towarzyszyła konferencja misjologiczna zatytułowana "Misyjne drogi świętości". Do uczestnictwa w konferencji są zaproszeni wszyscy chętni i zainteresowani. Udział będzie możliwy między innymi w formie online za pośrednictwem portalu misyjnego ojców oblatów: misyjne.pl , od godziny 10.00 do zakończenia. 

            Przywitania gości dokona Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak. Natomiast ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, wygłosi słowo wstępne oraz dokona otwarcia konferencji.

            W pierwszej części konferencji, będzie okazja do wysłuchania dwóch referatów, dotyczących tym razem szeroko rozumianej duchowości misyjnej. Pierwszy referat będzie miał charakter refleksji teologiczno-misjologicznej: Posoborowa duchowość misyjna, źródłem odwagi dla nowych inicjatyw ewangelizacyjnych, i wygłosi go ks. prof. UAM dr hab. Piotr Piasecki OMI. Drugi referat, autorstwa ks. prof. UKSW dr. hab. Tomasza Szyszki SVD jest zatytułowany Niedokończony spór o miejsce Pachamama w refleksji misjologicznej, i będzie to próba przedstawienia polemik o charakterze misjologicznym, począwszy od połowy XVI wieku w świece andyjskim, aż po ubiegłoroczne kontrowersje z tzw. figurkami Pachamama w Rzymie, podczas Synodu poświęconego Amazonii.

            W drugiej części konferencji, zostaną zaprezentowane dwie wybitne osobistości, pochodzące z Poznania i związane z długoletnią posługą misyjną: pani dr Wandy Błeńskiej w Ugandzie oraz ojca Mariana Żelazka SVD w Indiach. Referaty wygłoszą postulatorowie procesów beatyfikacyjnych, ks. Jarosław Czyżewski z Poznania oraz o. Henryk Kałuża SVD. Proces beatyfikacyjny ojca Mariana Żelazka rozpoczął się rok temu, natomiast proces beatyfikacyjny pani dr Wandy Błeńkiej zostanie zainaugurowany 18 października. Tym samym tegoroczna konferencja misjologiczna Stowarzyszenia Misjologów Polskich, przygotowana przy bardzo kreatywnej współpracy Akademickiego Koła Misjologicznego z Poznania (AKM) i Wydziału Teologicznego UAM, jak również  PDM Archidiecezji Poznańskiej oraz redakcji Misyjnych Dróg i portalu misyjne.pl., niejako wpisuje się w te dwa procesy beatyfikacyjne. Pokazuje to, że refleksja misjologiczna ma bezpośrednie przełożenie na działalność misyjną, jak również konkretne zaangażowanie misyjne inspiruje i wzbogaca refleksję misjologiczną.

            Po Mszy świętej w kaplicy Wydziału Teologicznego UAM (rozpoczęcie o godzinie 16.00), której będzie przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki i w której wezmą udział między innymi członkowie SMP oraz AKM, jak również inni uczestnicy konferencji, zostanie otwarta o godzinie 17.30 wystawa poświęcona dr Wandzie Błeńskiej i o. Marianowi Żelazkowi SVD. Wystawa została przygotowana przy owocnym współudziale Akademickiego Koła Misjologicznego z Poznania i Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach