07.02.2022 - 400 lat Congregatio de Propaganda Fide

Stowarzyszenie Misjologów Polskich; International Association of Catholic Missiologists; Papieskie Dzieła Misyjne; Katedra Misjologii UKSW, we współpracy z portalem Misyjne.pl

zapraszają na ogólnopolską konferencję misjologiczną: 400 lat Congregatio de Propaganda Fide

Borzęcin Duży, 07.02.2022

(forma hybrydowa; za pośrednictwem portalu Misyjne.pl; dostęp na platformie Zoom)

 

10.45 Otwarcie konferencji, ks. bp Jan Piotrowski (przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji)

 

[11.00-12.45]

I. Początki Congregatio de Propaganda Fide

·         prowadzenie: ks. dr Maciej Będziński (dyrektor krajowy PDM w Polsce)

*      ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI, prof. UKSW (President of International Association of Catholic Missiologists), Kontekst historyczny powstania Congregatio de Propaganda Fide

*      mgr lic. Marcin Jan Janecki (Ecole Pratique des Hautes Etudes; Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS w Paryżu), Stimulus missionum. Inicjatywy misyjne Tomasza od Jezusa (1563-1627) a powstanie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

*      ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), Od ius commissionis do ius mandati. Powierzanie terenów do ewangelizacji w Afryce

·         dyskusja

v  przerwa obiadowa [12.45-13.30]

 

[13.30-15.00]

II. Oddziaływanie Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary

·         prowadzenie: ks. dr Adam Michałek SVD (sekretarz Stowarzyszenia Misjologów Polskich)

*      ks. prof. dr hab. Jan Górski (UŚ, konsultor Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary), Między przeszłością a przyszłością Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary

*      ks. dr Wojciech Kowal OMI (Saint Paul University, Ottawa), Wkład Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w tworzenie prawa kanonicznego w dziedzinie małżeństwa

*      ks. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (PWT Wrocław), Św. Eugeniusz de Mazenod a Congregatio de Propaganda Fide

·         dyskusja

 

[15.45-17.00]

III. Realizacja zadań i celów Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary

·         prowadzenie: ks. prof. dr hab. Jarosław Różański (kierownik Katedry Misjologii UKSW)

*      ks. dr Marek Rostkowski OMI, Kongregacja Rozkrzewiania Wiary a formacja misyjna

*      Ks. dr Maciej Będziński, Polacy w strukturach Congregatio de Propaganda Fide

·         dyskusja

 

Komitet organizacyjny:

ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, UKSW; ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW; ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW; ks. dr hab. Marcin Wrzos

Komitet naukowy:

ks. prof. dr hab. Jan Górski; ks. dr hab. Piotr Piasecki, prof. UAM; ks. dr Maciej Będziński; ks. dr Adam Michałek

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach