20.05.2022 - Congregatio de Propaganda Fide 1622-2022

Katedra Misjologii UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II, we współpracy z portalem misyjne.pl
 
zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Misjologiczną Congregatio de Propaganda Fide 1622-2022
 
20 maja 2022 r., forma online - portal Misyjne.pl (Youtube) oraz platforma Zoom
 
 
9.45 Otwarcie konferencji – słowo wstępne: ks. dr Jarosław Sobkowiak, Prodziekan WT
 
9.50-11.15 Sesja I – prowadzenie: ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 
- Congregatio de Propaganda Fide a dialog międzyreligijny - ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO
- Kongregacja Rozkrzewiania Wiary a bernardyńska misja „sui iuris” na Sachalinie - ks. dr hab. Krzysztof Sitnik, UPJP II w Krakowie
- Znaczenie terytoriów misyjnych dla dzieła misyjnego - ks. dr hab. Franciszek Jabłoński
 
11.30-13.00 Sesja II – prowadzenie: ks. mgr lic. Radosław Zawadzki
 
- Jan Paweł II „do narodów” na temat chrześcijańskiej rodziny - ks. dr hab. Zdzisław Struzik, IPJPII
- Rola i zadania agencji informacyjnej FIDES - ks. dr Dawid Stelmach, UAM
- Inicjatywy Kongregacji Propaganda Fide dla Afryki Środkowo-Wschodniej w XIX wieku - ks. dr Jacek Górka OFM, Jordan University College, Tanzania
- Colegios de la Propaganda Fide w Nowym Świecie - ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW
 
13.15-14.45 Sesja III – prowadzenie: ks. prof. UKSW, dr hab. Wojciech Kluj
 
- Wkład papieża Grzegorza XV w powstanie Congregatio de Propaganda Fide - ks. mgr Piotr Froelich
- Wkład Francesco Ingoli w rozwój Congregatio de Propaganda Fide - ks. mgr Mariusz Zakrzewski
- Znaczenie Seminarium Misji Zagranicznych w Paryżu dla rozwoju misji w Azji - ks. mgr Daniel Jeżak
- Instrukcja Kongregacji Rozkrzewiania Wiary dla Wikariuszy Apostolskich, udających się do prowincji - chińskich: Tonkinu i Kochinchiny (1659) - ks. mgr lic. Radosław Zawadzki
- Reforma struktur Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary wg papieża Franciszka - ks. mgr Michał Kacprzyk
 
Komitet organizacyjny:
ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, UKSW, ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW, ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW, dr Paweł Szuppe, UKSW
 
Komitet naukowy konferencji:
ks. dr hab. Zdzisław Struzik, IPJPII, ks. dr hab. Piotr Piasecki, prof. UAM, ks. dr Mariusz Boguszewski

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach