15.06.2023 - Wyzwania rodziny w kulturach pozaeuropejskich

Międzynarodowa konferencja misjologiczna Wyzwania rodziny w kulturach pozaeuropejskich

15 czerwca 2023 r. - UKSW, Dewajtis 5, sala 320, dostęp też na platformie Zoom

Organizatorzy: Katedra Misjologii UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Institutum Mazenodianum, we współpracy z portalem misyjne.pl

 

Otwarcie konferencji - ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI, prof. UKSW (prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich)

 

Blok pierwszy (9.45-11.15)

ks. mgr lic. Daniel Jeżak OMI (Institutum Mazenodianum, Luksemburg), Rodzina w posynodalnych adhortacjach Jana Pawła II Ecclesia in Asia i Ecclesia in Oceania

ks. prof. dr Zbigniew Wesołowski SVD (Monumenta Serica Institute, Sankt Augustin, Niemcy), Rodzina chińska w obszarze napięć pomiędzy tradycją a współczesnością

s. dr Miriam Maria Długosz SSpS (Divine Word University, Madang, Papua New Guinea), Rodzina w Enga (PNG) w kontekście lokalnych tradycji oraz przemian społeczno-kulturowych i religijnych

ks. dr hab. Zdzisław Struzik (IPJPII), Wyzwania rodziny w kulturach pozaeuropejskich na podstawie nauczania papieskiego w posynodalnych adhortacjach Jana Pawła II Ecclesia in America i Ecclesia in Africa

 

Blok drugi (11.30-13.00)

ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), Wyzwania rodziny afrykańskiej według św. Jana Pawła II

ks. dr Louis Mbuyeh (Kamerun), The challenges of the family in the Diocese of Kumbo

ks. dr Constantine Rupiny (Uganda Martyrs' National Major Seminary - Alokolum, Gulu), Challenges of Families in Nebbi Catholic Diocese, Uganda

o. dr Marceli Gęśla OFM (WSSG w Przeworsku), Wyzwania rodziny w dobie przemian w Afryce subsaharyjskiej - aspekt religijno-kulturotwórczy

 

Blok trzeci (13.45-15.30)

ks. dr Adam Wiński (diecezja Bayamo, Kuba), Troska wspólnoty Kościoła o rodzinę na Kubie

ks. mgr lic. Radosław Zawadzki (WSD w Płocku, Iquitos w Peru), Kontekst społeczno-kulturowy funkcjonowania rodziny w Amazonii

ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, prof. UKSW, Rodzina na boliwijskim Altiplano w kontekście transformacji polityczno-społeczno-kulturowych

 

Komitet naukowy: ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW; ks. dr hab. Zdzisław Struzik; ks. dr hab. Marcin Wrzos

Komitet organizacyjny: ks. prof. dr hab. Jarosław Różański; ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW; ks. dr Adam Wiński; ks. mgr lic. Piotr Froelich

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach