29-30.01.2024 - Wokół koncepcji teologii personalistycznej

Ogólnopolska konferencja naukowa

Wokół koncepcji teologii personalistycznej

29-30 stycznia 2024 r.

29 stycznia (poniedziałek)
 
18.00-21.00 Prezentacja możliwosci badawczych I
• ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW, ‘Osobopodobni’. Podmiot ludzki w czasach posthumanizmu. Refleksje psychologiczne
• dr hab. Dominika Zukowska-Gardzinska, prof. UKSW, Modelowanie personalistyczne – próba zdefniowania obszaru badań na tle traktatu o stworzeniu
• ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka (UKSW), Relacyjny wymiar osoby podstawą komunikacji międzyosobowej
• ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, Bóg i człowiek w refleksji Tomasa Halika. Perspektywa personalistyczna
• ks. dr Roman Tomanek (Instytut Mazenodianum), Personalistyczny teizm a pojęcie osoby
 
30 stycznia (wtorek)
 
09.00-10.30 dr Sebastian Duda (IBL PAN), Miejsce osoby w teologii współczesnej – wyzwania i wątpliwości
11.00-12.30 ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk SVD (KUL), Wokół koncepcji metody teologicznej
 
Obiad
 
14.00-15.30 mufti dr Youssef Chadid, Koncepcja osoby w islamie
16.00-17.30 dr Paweł Mazur (UAM, filozof, Wydział Filozoficzny), Koncepcja osoby w judaizmie
 
18.00-20.30 Prezentacja mozliwosci badawczych II
 
• dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, prof. UKSW, Komunikowanie wiary. Personalistyczny wymiar tekstów teatralnych
• ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW, Personalizm jako problem i szansa dla teologii azjatyckich
• ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW, Napięcia na styku andyjsko-chrześcijańskiej koncepcji osoby
• ks. prof. dr hab. Jarosław Rózanski (UKSW), Osoba i społeczenstwo – kontekst tradycyjnych kultur Afryki Subsaharyjskiej
 
 
Konferencja realizowana w ramach projektu „Personalistyczny model teologii w służnie komunikacji międzyosobowej". Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu "Społeczna odpowiedzialność nauki"
 
Debaty świętokrzyskie 
Organizatorzy: Zakład Dialogu Religijnego WT UKSW, Instytut Mazenodianum
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach