Konferencja naukowa Kapłaństwo w religiach świata

INSTYTUT DIALOGU KULTURY I RELIGII

zaprasza na konferencję naukową Kapłaństwo w religiach świata, dnia 29 listopada 2013 r.,

1. Dr hab. Anna Kuśmirek, Kapłani, rabini i inni
2. Ks. dr hab. Waldemar Cisło, Kapłaństwo w katolicyzmie
3. Ks. dr Choromański, Kapłaństwo w prawosławiu
4. Ks. dr hab. Marek Tatar, Kapłaństwo w anglikanizmie
5. Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, Duchowieństwo w Kościele protestanckim reformowanym (kalwinizmie)

6. Dr Aldona Piwko, Duchowieństwo w islamie sunnickim
7. Dr Anna Bylińska-Naderi, Struktura szyickiego duchowieństwa
8. Ks. dr hab. Wojciech Kluj, Kapłaństwo w najstarszych świętych tekstach Indii - Rigwedach
9. Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic, Kapłaństwo w buddyzmie
10.Ks. dr Grzegorz Krzyżostaniak, Kapłaństwo w tradycyjnych społeczeństwach malgaskich
11.Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański, Kapłaństwo w tradycyjnych religiach Afryki
12.S. Anna Miśkowiec FMM, Kapłaństwo u Inków
13. Ks. dr Tomasz Szyszka, Kapłaństwo w tradycyjnych religiach andyjskich
14. Prof. dr hab. Wiesław Macek, O kapłanstwie shintó

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach