ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI, prof. UKSW

Ur. 1966 w Gdyni. Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, święcenia kapłańskie 1991, wikariusz 1991-1992, studia w Ottawie (Kanada) 1992-1996, formator w WSD w Obrze 1996-2000, staż misyjny na Madagaskarze 2000-2001, formator w Obrze 2001-2005, wykładowca misjologii w UKSW w Warszawie od 2005 r.
 

I. Dane osobowe

 1. Imię i nazwisko: ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI
 2. Wydział: Teologiczny
 3. Katedra: Misjologii
 4. Stanowisko: profesor nadzwyczajny UKSW
 5. Rok uzyskania:
 • Tytułu zawodowego magistra (trzy razy): 1) w systemie polskim - 1991, 2) w systemie kanadyjskim – z teologii (Master of Art in Theology) - 1996, 3) w systemie kanadyjskim – z misjologii (Master of Art in Missiology) - 1996
 • Stopnia naukowego doktora: 1999
 • Stopnia naukowego doktora habilitowanego: 2013
 • Stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW: 2014
   
 • ORCID: 0000-0002-3888-7669

II. Działalność naukowa

1. Wykaz autorskich publikacji naukowych

a) Książki

 1. Wojciech Kluj (red.), Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 r., Poznań, UAM – Wydział Teologiczny, 1999.
 2. Wojciech Kluj i Jarosław Różański (red.), Polscy oblaci w służbie Polonii Kanadyjskiej, Pelplin, Bernardinum, 2007.
 3. Wojciech Kluj, Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II, 2008.
 4. Wojciech Kluj, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Warszawa, Missio Polonia, 2013. 
 5. Damian Cichy, Wojciech Kluj, Jarosław Różański, Kazimierz Szymczycha (red.), Polscy misjonarze w świecie. 50 lat od Dekretu soborowego "Ad gentes", t. 1 - Afryka i Madagaskar; t. 2 - Ameryka Łacińska, Karaiby i Kanada; t. 3 - Azja i Oceania , Górna  Grupa, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, 2015.
 6. Wojciech Kluj & Jarosław Różański (red.), Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej​, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii, 2016.
 7. Zdzisław Struzik (red. naczelny), Wojciech Kluj (red. naukowy), Jan Paweł II w Tajlandii, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018.
 8. Wojciech Kluj (ed.), Religious Plurality and Religious Identity, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019 (European Mission Studies 1).
 9. Frans Wijsen & Wojciech Kluj (eds.), Europe: A Mission Continent?, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020 (European Mission Studies 2).
 10. Klaus Vellguth, Wojciech Kluj, Frans Wijsen (eds.), Laudato si' and Missions, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021 (European Mission Studies 3)

b) Artykuły naukowe

 1. "Forms of Work of the Oblates of Mary Immaculate Among Polish Immigrants in the Prairies of Canada (1898-1926)", Vie Oblate Life 56 (1997) s. 363-401 oraz 57 (1998) s. 27-76.
 2. "Teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego w nauczaniu Jana Pawła II", Collectanea Theologica 68 (1998) nr 2, s. 75-107.
 3. "Chrystologiczne podstawy teologii misji w 'Redemptoris missio'", Nurt SVD 32 (1998) nr 3, s. 33-50.
 4. "Studia nad tradycyjną religią afrykańską. Zarys problematyki i sposoby badań", Collectanea Theologica 69 (1999) nr 3, s. 181-185.
 5. "Udział oblatów w dialogu międzyreligijnym", w: Wojciech Kluj (red.), Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 r., Poznań, UAM – Wydział Teologiczny, 1999, s. 133-137.
 6. "Wspólna modlitwa wyznawców różnych religii", w: Wojciech Kluj (red.), Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 r., Poznań, UAM – Wydział Teologiczny, 1999, s. 149-156.
 7. "Początki pracy Misjonarzy Oblatów M.N. wśród polskich emigrantów na kanadyjskich preriach - parafia Ducha Świętego w Winnipeg 1898-1926", Collectanea Theologica 70 (2000) nr 2, s. 127-151.
 8. "Antropologiczne treści teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II", Nurt SVD 34 (2000) nr 2, s. 69-88.
 9. "Eklezjologiczne podstawy teologii misji w nauczaniu Jana Pawła II", Colloquia Theologica Adalbertina 1, z. 2 (2000) s. 59-75.
 10. "Określenie działalności misyjnej w 'Redemptoris missio'", Collectanea Theologica 71 (2001)
  nr 2, s. 157-172].
 11. "Pneumatologiczne perspektywy teologii misji w 'Redemptoris missio'", Collectanea Theologica 71 (2001) nr 2, s. 59-76.
 12. Marian Lis, Roman Krauz, Wojciech Kluj, "Vingt années de présence des Oblats de Marie Immaculée
  a Madagascar", Vie Oblate Life 60 (2001) (Aout/August) s. 205-232.
 13. „Misjologiczne perspektywy teologii królestwa Bożego w nauczaniu encykliki Jana Pawła II Redemptoris missio”, Collectanea Theologica 71 (2001) nr 4, s. 99-116.
 14. „Koncepcja Istoty Najwyższej – Boga w tradycyjnej religii afrykańskiej według Johna S. Mbitiego”, Annales Missiologicae Posnanienses 12 (2001) s. 59-77.
 15. „Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie i ich misyjny charakter”, Collectanea Theologica 72 (2002) nr 2, s. 45-62.
 16. „Szkolnictwo misyjne w diecezji Toamasina (Tamatave) na Madagaskarze”, w: Andrzej Halemba i Jarosław Różański (red.), Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce Subsaharyjskiej, Warszawa, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, 2003, s. 101-118.
 17. „Ewangelizacyjne i społeczne znaczenie pierwszego malgaskiego tłumaczenia Biblii”, w: Andrzej Halemba i Jarosław Różański (red.), Między przekładem biblijnym a teologią afrykańską, Warszawa, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, 2003, s. 53-69.
 18. „Świadectwo, dialog, inkulturacja i promocja ludzka w działalności misyjnej Kościoła w ujęciu ‘Novo millennio ineunte’” Światło Narodów 23 (2003) nr 2 (129), s. 47-61.
 19. „Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na misjach w Azji”, Annales Missiologici Posnanienses 13 (2003) s. 141-157.
 20. „Przewodnie idee adhortacji Ecclesia in America w kontekście jej źródeł i odnośników”,
  w: Jarosław Różański (red.), Ecclesia in America. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa, Missio-Polonia, 2003, s. 223-242.
 21. „Godność każdej kultury. Rozmowa z Wojciechem Klujem OMI” [rozmawiał Paweł Kozacki OP o encyklice „Slavorum Apostoli”], w: Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, Komentarze Maciej Zięba OP. Rozmawiał Paweł Kozacki OP, Poznań, W drodze 2003, s. 67-83.
 22. „Formowanie się lokalnego duchowieństwa na Madagaskarze”, w: Jarosław Różański i Paweł Szuppe (red.), Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską, Warszawa, Missio Polonia 2003, s. 159-175. (Seria: Studia i Materiały Misjologiczne, nr 2)
 23. „Przygotowanie do pracy misyjnej w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”, w: Jarosław Różański (red.), Przygotowanie misjonarzy – założenia i praktyka, Warszawa, Missio-Polonia, 2004, s. 83-93.
 24. „Misjonarz XXI wieku – założyciel lokalnych wspólnot chrześcijańskich”, w: Andrzej Miotk SVD (red.), Misjologia XXI wieku. W 20 rocznicę śmierci ojca Feliksa Zapłaty SVD – twórcy misjologii w Polsce. Materiały sympozjum misjologicznego w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie 8-12 listopada 2002, Warszawa, Verbinum 2004, s. 167-177.
 25. „Wzór misjonarza – wybrane modele pracy misjonarza na przestrzeni wieków”, w: Eugeniusz Śliwka (red.), „Wypłyń na głębię”. Materiały Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego Zakonów i Zgromadzeń Męskich i Żeńskich. T. 2 – Refleksja (Sesja Naukowa), Gdańsk-Pieniężno, Fundacja Misyjno - Charytatywna im. św. Józefa z Szantungu i Referat Misyjny Księży Werbistów, 2004, s. 87-98.
 26. „Zmienne dzieje Kościoła w Azji Środkowej”, w: Jarosław Różański (red.), Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, Warszawa, Missio Polonia, 2004, s. 143-159.
 27. „Maryjna pobożność Kościoła na Madagaskarze”, Annales Missiologici Posnanienses 14 (2004) s. 97-114.
 28. „Lenkiewicz Mikołaj”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10 – Krzyszkowski-Lozay, Lublin, TN KUL, 2004, kol. 754-755.
 29. „Leontiew Maksim”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10 – Krzyszkowski-Lozay, Lublin, TN KUL, 2004, kol. 804.
 30. „Le Saux Henri”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10 – Krzyszkowski-Lozay, Lublin, TN KUL, 2004, kol. 835-836.
 31. „Lichtenstein Izaak”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10 – Krzyszkowski-Lozay, Lublin, TN KUL, 2004, kol. 995.
 32. „Dzieci-żołnierze” w dyskusjach na forum międzynarodowym”, w: Jarosław Różański (red.), Dzieci – ofiary wojny, Warszawa, Komisja Misyjne Episkopatu ds. Misji i Missio Polonia, 2005, s. 105-120.
 33. „Wkład świętowojciechowych misjonarzy w ewangelizację misyjną Kościoła powszechnego", Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Czasopismo Referatu Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie 10 (2005), nr 1, s. 18-39.
 34. „Tragedia oblatów polskiej prowincji w czasie wojny 1939-1945”, w: Józef Pielorz, Martyrologium polskich oblatów 1939-1945. Historia polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy w czasie II wojny światowej byli deportowani do obozów koncentracyjnych, zabici, aresztowani lub umarli z powodu wojny, Poznań, Wydział Teologiczny UAM, 2005, s. 19-35 (Seria: Studia i materiały, 79).
 35. „Chrześcijaństwo w starożytności i średniowieczu na terytoriach współczesnego Turkmenistanu”, w: Tadeusz Bodio (red.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa, Instytut Nauk Politycznych Zakład Badań Wschodnich UW, 2005, s. 479-485.
 36. „Problemy jurysdykcyjne w czasie wychodzenia z systemu misji patronackiej na przykładzie tzw. ‘schizmy goańskiej’ na Cejlonie”, Collectanea Theologica 75 (2005) nr 4, s. 182-188.
 37. „Rozwój polskiej terminologii misyjnej na przykładzie słów ‘katecheci/katechiści’”, Collectanea Theologica 75 (2005) nr 4, s. 208-212.
 38. „Praktyka dialogu międzyreligijnego w świecie (ważniejsze wydarzenia)”, Biuletyn Ekumeniczny nr 35 (2006), nr 1 (137), s. 53-63.
 39. „Misje” [hasło], w: Eugeniusz Sakowicz (red.), Jan Paweł II – Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006, s. 335-353.
 40. „Duchowość misyjna. Między ‘Ad gentes’ a ‘Redemptoris missio’”, Annales Missiologici Posnanienses 15 (2006) s. 19-36.
 41. „Wstęp do adhortacji Ecclesia in Asia” w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane – t. II, adhortacje, Kraków 2006, s. 727-729.
 42. „Markowice”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 11 – Lu An-„Maryawita”, Lublin, TN KUL, 2006, kol. 1408.
 43. „Martin William Alexander Parsons”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 11 – Lu An-„Maryawita”, Lublin, TN KUL, 2006, kol. 1463-1464.
 44. „Nauczanie Jana Pawła II na temat sytuacji głodu i niedożywienia w świecie na podstawie jego orędzi na Światowy Dzień Wyżywienia”, w: Jarosław Różański (red.), Dzieci głodujące i bez imienia, Warszawa, Komisja Episkopatu ds. Misji, Missio Polonia, 2007, s. 19-29.
 45. „Początki rozwoju polskich placówek duszpasterskich na preriach Kanady (1898-1927)” w: Jarosław Różański i Wojciech Kluj (red.), Polscy oblaci w służbie Polonii Kanadyjskiej, Pelplin, Bernardinum, 2007, s. 40-54.
 46. „50 lat historii encykliki Fidei donum – analiza jej wyzwań i znaczenie dla Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce”, Światło Narodów 28 (2008) nr 1/148, s. 16-31.
 47. „Logos Spermatikos – Semina Verbi w nauczaniu Jana Pawła II i jego recepcja w Kościele”, Nurt SVD 42 (2008) nr 1-2, s. 213-228.
 48. „Polish Oblates on Mission in Asia” Vie Oblate Life 67 (2008) nr 2, s. 209-229.
 49. “Problematyka ‘przekładalności’ wiary w kontekście działalności misyjnej” w: Małgorzata Rybka (red.), Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008, s. 37-47.
 50. “Rzymska koncepcja misji w XIX w.” w: Piotr Artur Sokołowski (red.), Misje w XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Pieniężno, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2008, s. 85-101.
 51. „Merw”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12 – Maryja-Modlitwa, Lublin, TN KUL, 2008, kol. 587-588.
 52. „Metzler Josef OMI”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12 – Maryja-Modlitwa, Lublin, TN KUL, 2008, kol. 667-668.
 53. „Miarinarivo”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12 – Maryja-Modlitwa, Lublin, TN KUL, 2008, kol. 766.
 54. „Wstęp do pielgrzymek do Azji”, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. XIII – Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Azja, Afryka, Australia i Oceania, Kraków, Wydawnictwo „M” 2009, s. 13-21.
 55. „Wstęp do pielgrzymek do Oceanii”, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. XIII – Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Azja, Afryka, Australia i Oceania, Kraków, Wydawnictwo „M” 2009, s. 979-981.
 56. „Mity misyjne – błędne stereotypy stawiające pod znakiem zapytania sens misji”, w: Piotr Artur Sokołowski (red.), „Kontrchrześcijaństwo” jako kontekst misji w XXI wieku, Pieniężno, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2009, s. 177-184.
 57. "Témoignage d´une Église d´Afrique au service de la Réconciliation", w: Joseph Ndi-Okalla (red.), Le deuxi?me synde africain face aux défis socio-économiques et éthiques du continent, Paris, Karthala, 2009, s. 185-193.
 58. „Obraz mieszkańców Madagaskaru w perspektywie najdawniejszych religijnych tekstów w języku francuskim”, w: Paweł Zając (red.), Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, 2009, s. 119-127.
 59. „Montgomery Helen”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 217-218.
 60. „Morice Adrien Gabriel OMI”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 300.
 61. „Morombe”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 305.
 62. „Morondava”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 305.
 63. „Nommensen”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 – Modlitwa-Nostryfikacja, Lublin, TN KUL, 2009, kol. 1368-1369.
 64. „Pole pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Cejlonie w XIX w.”, Annales Missiologici Posnanienses 17 (2010) s. 51-69.
 65. „Pierwsze tłumaczenia chrześcijańskie na język malgaski”, w: Grzegorz Cyran i Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red.), Meandry tożsamości. Język. Religia. Tożsamość IV, Gorzów Wielkopolski – Szczecin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim i Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny, 2010, s. 385-396.
 66. „Mandaty misyjne”, w: Ludwik Fąs SVD (red.), Biblia a misje, Pieniężno 2010, s. 203-220.
 67. „Nowa Kaledonia”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14 – Nouet-Pastoralis officii, Lublin, TN KUL, 2010, kol. 16.
 68. „Nunez Barreto Jao”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14 – Nouet-Pastoralis officii, Lublin, TN KUL, 2010, kol. 130-131.
 69. „Pallu François”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14 – Nouet-Pastoralis officii, Lublin, TN KUL, 2010, kol. 1172-1173.
 70. „Modele odpowiedzialności za zakładanie Kościołów lokalnych”, w: Józef Stala (red.), Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, Lublin, Polihymnia 2011, s. 91-103.
 71. „Translations of verbal expressions of faith as the prophetic dimension of missionary work”, w: Mariano Delgado i Michael Sievernich (red.), Mission und Prophetie in Zeiten der Interkulturalität. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen 1911-2011, St. Ottilien, EOS Klosterverlag 2011, s. 279-289.
 72. „Eklezjologiczne uzasadnienie działalności misyjnej”, Lumen gentium. Zeszyty misjologiczne 31 (2011) nr 2, s. 125-149.
 73. „Problematyka tłumaczeń biblijnych, katechetycznych i liturgicznych na główne języki na Filipinach”, w: Grzegorz Cyran i Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red. naukowa), W kręgu języka religii i wiary. Język. Religia. Tożsamość V, Gorzów Wielkopolski – Szczecin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim i Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny, 2011, s. 109-119.
 74. „Biblijne odniesienia encykliki ‘Redemptoris missio’”, Studia Theologica Varsaviensia 99 (2011) nr 2, s. 79-98.
 75. „Perroton Françoise”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 316-317.
 76. „Petitjean Bernard Thadée”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 388-389.
 77. „Pigneau de Béhaine Pierre Joseph Georges”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 567.
 78. „Piotr od Matki Bożej”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 682.
 79. „Plasencia Portocarrero Juan”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15 – Pastoralna psychologia-Porphyreon, Lublin, TN KUL, 2011, kol. 797.
 80. "Cel misji w perspektywie teologii Królestwa Bożego", Lumen gentium. Zeszyty Misjologiczne 32 (2012) nr 1, s. 132-149.
 81. "Polscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na Madagaskarze jako budowniczowie lokalnych wspólnot", w: Grzegorz Krzyżostaniak i Jarosław Różański (red.), W kręgu pracy polskich oblatów na Madagaskarze, Warszawa 2012, s. 149-164.
 82. "Pole pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Afryce w XIX w.", Annales Missiologici Posnanienses 18 (2012) s. 113-128.
 83. "Etyka i ekonomia - nowy paradygmat finansowania misji?", w: Antoni Jucewicz (red.), Kontekst kulturowo-moralny współczesnej działalności misyjnej i ewangelizacji, Pieniężno: Misyjne Seminarium Duchowne, 2012, s. 317-325.
 84. „Redemptoris missio”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16 – Porpora-Reptowski, Lublin, TN KUL, 2012, kol. 1279-1280.
 85. „Ricoldo z Montecroce”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 17 – Republika-Serbia, Lublin, TN KUL, 2012, kol. 96-97.
 86. "Missiology in Poland", w: Michael Nai-Chiu Poon, Marek A. Rostkowski & John Roxborogh (red.), Mission, Memory and Communion. Documenting World Christianity in the Twenty-First Century, Singapore, Trinity Theological College, 2013, s. 145-155.
 87. "Le travail des Oblats dans l'Apostolat de la mer a Toamasina (Tamatave), Madagascar", Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 2 (2013) nr 2, s. 221-227.
 88. "Kapłaństwo w najstarszych świętych tekstach Indii - Wedach", w: Waldemar Cisło & Jarosław Różański (red.), Kapłaństwo w religiach świata, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii, Wydział Teologiczny UKSW, 2013, s. 173-192.
 89. "Misje inter gentes jako azjatycka próba uwspółcześnienia misji ad gentes", w: Ludwik Fąs (red.), Początki doktrynalne misji, Pieniężno, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2013, s. 311-318.
 90. „Sinczu”, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18 – Serbowie-Szczepański, Lublin, TN KUL, 2013, kol. 217-218.
 91. "A New Paradigm of the Parish as a Result of the Pastoral Openness of the Missionary Oblates of Mary Immaculate to the Phenomenon of Polish Immigrants in Canada", w: Chandler H. Im & Amos Yong (red.), Global Diasporas and Mission (Regnum Edinburgh Centenary Series, vol. 23) Oxford, UK: Regnum Books International, 2014, s. 158-165.
 92. "Dialog międzyreligijny w pierwszych dokumentach i gestach papieża Franciszka", Veritati et Caritati [Częstochowa] 2 (2014) s. 91-104.
 93. "Wpływ języka malgaskiego na rozwój rodzimej teologii", w: Grzegorz Cyran & Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red.), Język doświadczenia religijnego, t. VII, Gorzów Wielkopolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim & Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014, s. 211-220.
 94. "Dialog międzyreligijny a przepowiadanie Jezusa Chrystusa - dwa podstawowe dokumenty i dwa wydarzenia", w: Jarosław Różański (red.), Misje i religie. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Kowalakowi SVD z okazji 45-lecia działalności misjologii w ATK i UKSW w Warszawie, Górna Grupa, Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów, 2014, s. 109-124.
 95. "Wrota torii jako szintoistyczna ikona przestrzenna", w: Waldemar Cisło & Jarosław Różański (red.), Miejsca modlitwy i miejsca święte w religiach świata, Pelplin, Bernardinum, 2014, s. 263-277.
 96. "Pole pracy misji ad gentes Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w XIX wieku w Ameryce Północnej", Annales Missiologici Posnanienses 19 (2014) s. 137-166.
 97. "Czy istnieją teologiczne wytyczne dla tłumaczeń?", w: Grzegorz Cyran & Elżbieta Skorupska-Raczyńska (red.), Język . Religia. Tożsamość [t.] XII, Gorzów Wielkopolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim & Instytut bpa Wilhelma Pluty, 2015, s. 92-103.
 98. "Jan z Montecorvino i pierwsza stolica biskupia w Pekinie", w: Andrzej Zając (red.), Między papieżem a Wielkim Chanem. O franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej, Kraków, Instytut Studiów Franciszkańskich, 2015, s. 153-176. (Seria: "Terytoria", t. 2).
 99. "Polscy misjonarze w Azji i Oceanii", w: Kazimierz Szymczycha (koordynator), Polscy misjonarze w świecie. 50 lat od Dekretu soborowego "Ad gentes", t. 3 - Azja i Oceania, Górna Grupa 2015, s. 5-18.
 100. "Modlitwa szintoistyczna", w: Waldemar Cisło & Jarosław Różański (red.), Modlitwa w religiach świata, Warszawa, UKSW ; Pelplin, Bernardinum, 2015, s. 273-293.
 101. "Wizualizacja wiary na przykładzie sztuki chrześcijańskiej w Chinach", w: Waldemar Cisło, Dagmara Jaszewska & Aldona Piwko (red.), Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW, 2015, s. 201-215.
 102. "Rozwój myśli misjologicznej w Polsce", w: Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. IV Krajowy Kongres Misyjny, Warszawa, 12-14 czerwca 2015, Górna Grupa, Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, 2015, s. 177-190.
 103. "Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na misjach w Azji i Oceanii", w: Wojciech Kluj & Jarosław Różański (red.), Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii, 2016, s. 99-125.
 104. "Reflections, Studies and Oblate Publications on the Theme of Inculturation. An Appeal to New Generations", Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 5 (2016) nr 1, s. 75-85.
 105. "Lux ex Oriente - polska działalność ewangelizacyjna / misyjna na przestrzeni wieków", w: Marek Rostkowski (red.), Polska i Stolica Apostolska - 1050 lat historii. Lux in Oriente - Lux ex Oriente. Poland and the Holy See - 1050 years of history, Gdańsk, Muzeum Narodowe 2016, s. 48-64.
 106. "Początki wiary na Cejlonie", w: Małgorzata Golicka-Jabłońska, Zapomniany misjonarz. Opowieść o życiu oblata o. Andrzeja Cierpki, Poznań, Wydawnictwo Misyjne Drogi, 2016, s. 113-131.
 107. "Development of 'Hail Mary' in Malagasy language", w: Mariano Delgado, Michael Sievernich, Klaus Vellguth (red.), Transformationen der Missionswissenschaft. Festschrift zum 100. Jahrgang de ZMR [Zeitschrift fur Missionswissenschaft und Religionswissenschaft], St. Otillien, EOS Verlag, 2016, s. 306-315.
 108. "Komitet Pomocy Polskim Misjom - unikatowa inicjatywa polonijna z Ottawy", w: Waldemar Gliński (red.), Polonia kanadyjska. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016, s. 319-330.
 109. "Fundamentalizm islamski w Indonezji i na Filipinach", w: Jarosław Różański (red.), Ekstremizm muzułmański - nowe wyzwanie do dialogu?, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2016, s. 21-43.
 110. "The Polish Province Congregation’s [of the Missionary Oblates of Mary Immaculate - OMI] Missionary Spirit", Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 5 (2016) nr 3, s. 707-720.
 111. "Perspektywa misyjna adhortacji 'Evangelii gaudium'", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 36 (2016) nr 2 (171) s. 7-37.
 112. "Działalność publicystyczna Komisji Episkopatu Polski ds. Misji", w: Świeccy a misje. Akta sympozjum naukowego zorganizowanego w roku 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na UKSW, Warszawa 21 czerwca 2017 r., Górna Grupa, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów 2017, s. 253-270.
 113. "Polscy misjonarze świeccy", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 37 (2017) nr 2, s. 29-50.
 114. "Azjatyckie próby wyjaśnienia prawdy o Trójcy Świętej", w: Tomasz Szyszka (red.), Trójca Święta w kontekstach kulturowych, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018, s. 135-156.
 115. "The Georgian missionary spirit in the light of the Encyclical 'Slavorum Apostoli'", w: Aldona Piwko (red.), Poland - Georgia. Society - culture - faith - history, Warszawa-Tbilisi, Instytut Dialogu Kultury i Religii, 2018, s. 37-51.
 116. "The Septuagint as a Model of Inculturation", Missio Inter Gentes 4 (2018) no. 1, s. 33-46. (Logos Publications)
 117. "Polish Lay Missionaries", w: Marek Tatar & Tomasz Atłas (ed.), Missio Ad gentes and Laity, Warsaw, Pontifical Mission Societies, 2018, p. 43-66.
 118. "Oficjalne relacje tajsko-watykańskie do czasu wizyty Jana Pawła II", w: Zdzisław Struzik (red. naczelny) & Wojciech Kluj (red. naukowy), Jan Paweł II w Tajlandii, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018, s. 37-49.
 119. "Polscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wśród Rodzimej Ludności Kanady", Studia Misjologiczne 8 (2018) s. 111-123.
 120. "Ofiary szintoistyczne", w: Waldemar Cisło & Jarosław Różański (red.), Ofiara w religiach świata, Warszawa, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Wydawnictwo Naukowe UKSW; Pelplin, Bernardinum, 2019, s. 201-220.
 121. "Tłumaczenia Biblii w ewangelizacji misyjnej", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 39 (2019) nr 2, s. 5-21.
 122. "Dorobek naukowy Katedry Misjologii ATK/UKSW w perspektywie półwiecza", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 40 (2020) nr 1, s. 75-172.
 123. "OMI [Oblates of Mary Immaculate] in Poland and Interreligious Dialogue with Islam", Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 9 (2020) nr 1, s. 99-105.
 124. "Evangelizare media misit nos - Proclamation of the Gospel on the Digital Continent", w: Frans Wijsen & Wojciech Kluj (eds.), Europe: A Mission Continent?, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020 (European Mission Studies, No. 2), s. 169-184.
 125. "Nadzwyczajny miesiąc misyjny (październik 2019). Od "Maximum illud" do "Querida Amazonia", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 40 (2020) nr 2, s. 5-26.
 126. "Cyryl i Metody jako patronowie przygotowania misjonarzy - przyczynek do refleksji misjologicznej", Nurt SVD 54 (2020) nr 2, s. 47-68.
 127. Wojciech Kluj, Małgorzata Laskowska, Marek Rzotkiewicz, "Access to water as common good of humanity in the context of Catholic social teaching", w: Katarzyna Cichos, Jarosław A. Sobkowiak, Ryszard F. Sadowski, Beata Zbarachewicz, Radosław Zenderowski, Stanisław Dziekoński (eds), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN's Agenda 2030, London and New York, Routledge. Taylor & Francis Group, 2021, s. 87-101.
 128. "Jakim słowem o Bogu na Madagaskarze? Andriamanitra versus Zanahary", Nurt SVD 55 (2021) nr 1, s. 84-96.
 129. "Ecological Conversion and Missions. Expression 'Ecological Conversion' in Polish Internet", w: Klaus Vellguth, Wojciech Kluj, Frans Wijsen (eds.), Laudato si' and Mission, Warsaw, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021 (European Mission Studies, No. 3), s. 37-51.
 130. "Obra. St. Bernard Scholasticate / Univeristy of Warsaw [UKSW], Poland", Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 10 (2021) nr 1, s. 89-96.
 131. "Chrześcijańsko-muzułmańskie relacje w Azji Centralnej do czasów Timura (XIV wiek)", Poznańskie Studia Teologiczne 39 (2021) s. 161-183.
 132. "Wietnamski katechizm de Rhodesa i pierwsze katechizmy misyjne dalekiej Azji", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 41 (2021) nr 2, s. 81-96.
 133. "Wykaz katechizmów i modlitewników w językach Indian Ameryki Północnej", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 41 (2021) nr 2, s. 97-120.
 134. "Areopagi misji w świetle adhortacji 'Ecclesia in Asia'", w: Modele  misji i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego (Akta sympozjum naukowego zorganizowanego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w dniach 22-24 czerwca 2021 roku), Górna Grupa, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, 2021, s. 131-148.
 135. "Introduction", w: Antonio Gilberto Marqueses SVD and Suzette Nellas (eds.), Mission and Asia. Proceedings of the Continental Conferences of the International Association of Catholic Missiologists (IACM) - Asia, Manila: Logos Publications 2022, s. I-VI.
 136. "Хρистианская вера в Центρальной Азии" [po rosyjsku], w: Под сенью Креста. 25 лет католической миссии в Туркменистане, Poznań: Oblaci Maryi Niepokalanej, 2022, s. 13-23.
 137. "Historia powstania Congregatio de Propaganda Fide", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 42 (2022) nr 1-2, s. 5-35.
 138. "55 lat działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji", Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 42 (2022) nr 1-2, s. 265-286.
 139. "Znaczenie synodów dla ewangelizacji Azji i Oceanii", w: Zdzisław Struzik i Tomasz Szyszka (red.), Droga synodalna w Kościołach pozaeuropejskich, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2023, s. 43-59.
 140. "Kontekst powstania Instrukcji Kongregacji Propaganda Fide z 1659 roku", w: Sławomir Zieliński (red.), Jezus Chrystus i wiele kultur. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Janowi Górskiemu, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2023, s. 78-89. [Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 101].
 141. "Rola referencji i przypisów w papieskich encyklikach na przykładzie 'Fides et ratio'", Studia Theologica Varsaviensia 61 (2023) nr 1, s. 108-147 [Równolegle tłumaczony na język angielski: "The Role of References and Footnotes in Papal Encyclicals on the Example of 'Fides et Ratio'"]
 142. "Zbiorowe beatyfikacje i kanonizacje męczenników od czasów Soboru Watykańskiego II", w: Paulina Jabłońska i Paweł Szuppe (red.), Misjonarze męczennicy a wolność religijna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2023, s. 187-209.

 

c) Wybrane publikacje popularno-naukowe:

 • Adhortacja „Ecclesia in Asia”, Misyjne Drogi 2000, nr 1, s. 14-15.
 • „Pan króluje... radujcie się liczne wyspy”. Kościół na wyspach Oceanii. Misyjne Drogi 2002, nr 2, s. 17-20.
 • Maryja w tradycji i kulcie malgaskim, Misyjne Drogi 2002, nr 3, s. 20-21.
 • „Mała trzódka”. Kościół w Azerbejdżanie, Misyjne Drogi 2002, nr 4, s. 4-6.
 • Kościół ubogich. Gwatemala dzisiaj, Misyjne Drogi 2002, nr 5, s. 19-21.
 • Drugi pod względem wielkości katolicki kraj świata, Misyjne Drogi 2002, nr 6, s. 4-7.
 • Biblia najlepszym misjonarzem. Ewangelizacyjne i społeczne znaczenie pierwszego tłumaczenia Biblii na język malgaski, Misyjne Drogi 2003, nr 3, s. 10-13.
 • Ewangelizacja Chin, Misyjne Drogi 2003, nr 6, s. 17-19.
 • Godność każdej kultury. Rozmowa z Wojciechem Klujem OMI [rozmawiał Paweł Kozacki OP o encyklice „Slavorum Apostoli”], W drodze 2003, nr 4 (356), s. 8-19.
 • Nowa teologia misji? [o encyklice „Redemptoris missio”], W drodze 2003, nr 8 (360), s. 23-30.
 • Jeszcze o Kościele w Chinach, Misyjne Drogi 2004, nr 1, s. 44-45.
 • Przywrócić utraconą nadzieję. Świadectwo oblatów w Azji po tsunami, Misyjne Drogi 2005, nr 2, s. 18-22.
 • Trudna sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej, Misyjne Drogi 2006, nr 3, s. 19-21.
 • Jubileusz jezuitów. Ich wielki wkład w dzieło misyjne Kościoła, Misyjne Drogi 2006, nr 5, s. 12-15.
 • Turcja dziś. Sytuacja chrześcijaństwa, Misyjne Drogi 2007, nr 2, s. 12-15.
 • Nowy dokument misyjny [Nota doktrynalna na temat niektórych aspektów ewangelizacji], Misyjne Drogi 2008, nr 2, s. 42-43.
 • Brońmy razem wolności religijnej w świecie. Spotkanie [Benedykta XVI w Waszyngtonie] z wyznawcami różnych religii, Misyjne Drogi 2008, nr 4, s. 20-21.
 • Niełatwe dzieje ewangelizacji Chin, Misyjne Drogi 2009, nr 1, s. 6-7.
 • Rewolucja różańcowa na Filipinach, Civitas Christiana 2013, nr 5, s. 25-26.
 • Program misyjny [papieża] Franciszka, Misje Dzisiaj 2014, nr 2, s. 39.
 • Oblicza Kościoła w Azji, Misje Dzisiaj 2017, nr 1, s. 4-7.
 • Gen misyjności. Duszpasterstwo [polskich oblatów] w Europie, Misyjne Drogi 2019, nr 2, s. 22-24.
 • Powracający misjonarze, Misyjne Drogi 2020, nr 5, s. 28-30.
 • To tu się zaczęło. Wschodnie Wybrzeże Madagaskaru, Misyjne Drogi 2021, nr 3, s. 20-24.
 • Misja na pustyni [25 lat oblatów MN w Turkmenistanie], Misyjne Drogi 2022, nr 5, s. 14-18.

 

2. Redakcja czasopism naukowych

 • Redaktor naczelny Annales Missiologici Posnanienses, t. 13 (2003) - 18 (2012)
 • Członek redakcji Studia Theologica Varsaviensia, (2008-   , sekretarz 2008-2012)
 • Członek redakcji Kultura Media Teologia (2014-2016)

 

3. Wypromowani:

a) doktorzy (7)

 • 2016 - ks. mgr lic. Bogdan Michalski, Fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w służbie ewangelizacji
 • 2019 - ks. mgr lic. Useni James Aboreng, Contemporary Christian-Muslim relations in Northern Nigeria: A Roman Catholic perspective
 • 2019 - p. mgr lic. Mariola Krystecka, Działalność misyjna Kościoła na podstawie materiału ilustracyjnego zamieszczonego w czasopiśmie "Misje Dzisiaj" w latach 1980-2015
 • 2020 - ks. mgr lic. Zachary Ndegwa Kabatha, Agikuyu understanding of the Last Things in the lights of Catholic Eschatology
 • 2020 - ks. mgr lic. Marek Głąb, Misyjne wyzwania Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • 2021 - ks. mgr lic. Samuel Mugisa, The Gospel of Prosperity and Healing Ministry in African Pentecostalism. A theological and pastoral challenge to the Catholic Church in Uganda
 • 2023 - ks. mgr lic. Shi Xiaowang, Duszpasterstwo imigrantów chińskich w Polsce w latach 2000-2020

b) licencjat kanoniczny (13)

 • 2016 - 1 (Aboreng)
 • 2018 - 1 (Kowol)
 • 2019 - 1 (Etebo Aya)
 • 2020 - 3 (Okuku Mangeni, Mugisa, Xiaowang)
 • 2021 - 1 (Makundi)
 • 2022 - 2 (Jeżak, Drzewińska)
 • 2023 - 4 (Aisu, Gebremichael, Kacprzyk, Froelich)

c) magistrzy (56)

 • 2003 – 1 (Jurewicz)
 • 2004 – 4 (Figaj, Chojnowski, Kokot, Podolan)
 • 2005 – 2 (Wasiliew, Sypion)
 • 2006 – 2 (Koman, Świątek)
 • 2007 – 4 (Kupczak, Migalska, Kwiatkowska, Żukowski)
 • 2008 – 1 (Zofka)
 • 2009 – 11 (Wnęk, Błażejewska, Kalczyńska, Gawrońska, Kamińska, Targos, Żerek, Skowrońska, Grupińska, Szocińska, Yang)
 • 2010 – 6 (Zakharchenko, Dulak, Kostrzewa, Kołodziej, Borzęcka, Tancangco)
 • 2011 – 6 (Chrobot, Borucka, Kowalczyk, Ostrowska, Jastrzębowska, Kunka)
 • 2012 – 2 (Szlacheta, Jaroszyk)
 • 2013 – 3 (Ciołek, Głocka, Kobylińska)
 • 2014 - 1 (Szredzińska)
 • 2015 - 1 (Pawlina)
 • 2016 - 3 (Halicka, Aboreng, Michalak)
 • 2017 - 1 (Wycech)
 • 2018 - 1 (Etebo Aya)
 • 2019 - 1 (Giersz)
 • 2022 - 2 (Jeżak, Drzewińska)
 • 2023 - 4 (Aisu, Gebremichael, Kacprzyk, Froelich)
d) licencjat zawodowy (10)
 • 2014 - 6 (Jabłoński, Grabowska, Migda, Szymanek, Szymańska, Utko)
 • 2015 - 2 (Kruszyńska, Smoleński)
 • 2016 - 2 (Jerzy, Kąkol)
 
4. Działalność organizacyjna
 • Opiekun Akademickiego Koła Misjologicznego (UAM – Poznań) (2003-2005)
 • Opiekun Naukowego Koła Misjologów (UKSW) (2005-2007, 2013-2014)
 • Dyrektor Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW (2016-2019)
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych WT UKSW (od 2019)

 

5. Funkcje w zgromadzeniu i w Kościele

 • Formator w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze (1996-2005)
 • Członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi wchodzącej w skład Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego (od 2001)
 • Członek Association d’études et de recherches oblates – Association for Oblate Studies and Research (2002-2012, w latach 2006-2012 sekretarz stowarzyszenia)
 • Członek Komitetu Naukowego ogólnopolskiej misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (od 2005)
 • Członek-założyciel Stowarzyszenia Misjologów Polskich (wiceprzewodniczący w latach 2006-2017, przewodniczący od 2022)
 • Członek International Association of Catholic Missiologists (od 2007, w latach 2007-2013 członek zarządu, w latach 2017-2022 przewodniczący)
 • Członek International Association for Mission Studies (od 2008)
 • Sekretarz Konferencji Oblackich Przełożonych Wyższych Europy - Conférence Interprovinciale d’Europe (2007-2011)
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach