Licencjacko-magisterskie

Nazwa studiów: Specjalistyczne Studia Teologiczne - Misjologia

Czas trwania: 2 lata

Opis: Wydział Teologiczny UKSW prowadzi na kierunku teologia Specjalistyczne Studia Teologiczne, m.in. w zakresie misjologii. Przedmioty proponowane na misjologii dzielą się na trzy grupy: kanon, przedmioty ze specjalizacji oraz przedmioty fakultatywne.

Studia kończą się zdobyciem stopnia Licencjata Kanonicznego (kościelnego) w zakresie misjologii oraz magistra Specjalistycznych Studiów Teologicznych w zakresie misjologii. 

Przedmioty ogólno-teologiczne zgrupowane są w tzw. kanonie, natomiast w zakres studiów misjologicznych wchodzą wykłady specjalistyczne: z teologii misji, historii misji, antropologii misyjnej, religioznawstwa ogólnego (buddyzm, hinduizm, islam, sintoizm, religie ludów pierwotnych, religie synkretyczne, nowe ruchy [para]religijne), etnografii Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii oraz problematyki społeczno-ekonomicznej Trzeciego Świata.

Absolwenci teologii mają możliwość zdobycia uprawnień pedagogiczno-katechetycznych, jak również są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz zajmujących się problematyką misji i pomocy w rozwoju.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach