Sympozjum - Od "Ad gentes" do "Evangelii gaudium" - 17 X 2014 r.

W ramach przygotowania do Kongresu Misyjnego i Misjologicznego zapraszamy na sympozjum

Od dekretu soborowego „Ad Gentes” do adhortacji „Evangelii Gaudium”

 

Godz. 10.00  –  Msza św. pod przewodnictwem bpa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalengo Konferencji Episkopatu Polski w kościele na Bielanach

Godz. 11.00  -  I sesja

– Główne idee dekretu misyjnego „Ad Gentes”, Adam Parszywka SDB

– Rozwój idei misyjnej w posoborowych dokumentach papieskich, ks. prof. UO Józef Urban

– Rozwój myśli misjologicznej w Polsce, prof. UKSW Wojciech Kluj OMI

– dyskusja

Godz. 13.00  –  obiad

Godz. 14.00  -  II sesja

– W jaki sposób głosimy Ewangelię?, dr Tomasz Szyszka SVD

– Do kogo jesteśmy posłani?, Aleksandra Jacoń, UKSW

– Udział polskich misjonarzy w dziele misyjnym Kościoła powszechnego po Soborze Watykańskim II, ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych

– dyskusja

Godz. 15.30  –  kawa

Godz. 16.00  –  dyskusja panelowa  Od „Ad Gentes” do „Evangelii gaudium”

Uczestnicy: bp Jerzy Mazur, bp Jan Piotrowski, ks. dr Franciszek Jabłoński, ks. prof. Jan Górski, ks. dr Grzegorz Młodawski SAC, Monika Mostowska (Fundacja Salvatti)

Godz. 17.00  –  Film o festiwalu baroku misyjnego (ok. 20 min)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach