Sympozja i konferencje misjologiczne

03/03/2004 Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich
02/18/2004 Przygotowanie misjonarzy – historia, współczesność, postulaty
11/05/2003 Ecclesia in America. Wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II
03/11/2003 Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią
05/15/2002 Duchowość współczesnego Kościoła
02/20/2002 Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce subsaharyjskiej
04/24/2001 Maryja w kulturze i kulcie afrykańskim
05/18/1994 700-lecie spotkania europejsko-chińskiego
05/19/1992 500-lecie przybycia Kolumba do Ameryki
05/20/1989 Dwadzieścia lat misjologii na ATK w Warszawie
05/09/1984 Nowe religie
05/14/1983 Akomodacja misyjna
05/16/1982 Misjonarze polscy w świecie
05/10/1981 Współczesne dzieło misyjne
05/11/1980 Rodzina katolicka w świecie niechrześcijańskim

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach