2017 II 24 - Międzynarodowa sesja naukowa ,,Religious plurality and Religious identity’’

Międzynarodowa sesja naukowa ,,Religious Plurality and Religious Identity’’ (Różnorodność religijna i tożsamość religijna)

W piątek 24 lutego 2017 roku. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, zatytułowana "Różnorodność religijna i tożsamość religijna" . Wzięli w niej udział byli misjolodzy z różnych stron świata oraz członkowie społeczności akademickiej UKSW. Sesja naukowa odbyła się w języku angielskim.

Pierwsza część konferencji odbyła się przez wideo rozmowę, którą poprowadził ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj. Prelegentami byli profesor Austin Cooper z katolickiego uniwersytetu w Melbourne w Australii, dr Andrew Reception z Filpin, ks. Claude Perera i dr Amarakirthi Liyanage z Sri Lanki, Joseph A. Samaraone z Indii oraz ks. Claudio Bertuccio z Tailandii. Tematyka pierwszej serii referatów skupiała się na przeżywaniu różnorodności religijnej w Azji i Oceanii.

Po pół godzinnej przerwie rozpoczęła się druga część, którą poprowadził poświecona przeżywaniu doświadczenia różnorodności religijnej w Europejskiej. Prelegentami byli: dr Vaza Vardidze z Gruzji, Dr Frans Wijsen z Holandii, dr Stefan Voges z Niemiec, dr prof. Klaus Vellgut z Niemiec oraz prof. Cristian Sonea z Rumunii.

Następnie uczestnicy sesji naukowej mieli możliwość obejrzenia wystawy misyjnej przygotowanej przez Naukowe Koło Misjologów UKSW przy współpracy z Muzeum Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie. Zainteresowani zobaczyli makietę wioski misyjnej (redukcji jezuickiej) San Javier z Boliwii, której towarzyszyły banery wyjaśniające funkcjonowanie takiej wioski oraz film o redukcjach w Boliwii. Druga część wystawy dotyczyła publikacji książkowych warszawskiego ośrodka misjologicznego (ATK / UKSW). W gablotach oraz na przygotowanym w tym celu banerze, zaprezentowano kilkadziesiąt pozycji książkowych.  

O godzinie 14.00 rozpoczęła się pierwsza popołudniowa część, którą poprowadził ks. dr hab. Franciszek Jabłoński. Prelegentami byli prof. Gianni Colzani z z Urbaniana, dr Zbigniew Paszta z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy, ks. prof. dr hab. Krzysztof Kietliński oraz ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień z UKSW. Ostatnią sesję poprowadził dr Klaus Vellgutt. Prelegentami byli ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, ks. dr hab. Tomasz Szyszka oraz doktoranci UKSW, ks. mgr lic. Useni  Aboreng pochodzący z Kamerunu i mgr lic. Sergiey Anoszko z Białorusi.

Z przedstawionych referatów wynika, że różnorodność religijna jest rzeczywistością, której nie można negować.  Żyjemy w świecie, gdzie ludzie się przymieśczają z jednego miejsca na inne. W świecie, gdzie panują różne konflikty, poznanie innych religii jest konieczne, aby ludzie mogli żyć w pokoju i wspólnie działać dla dobra innych. Prelegenci zwracali szczególną uwagę na poszanowanie innych religii, bo tylko we wzajemnym poszanowaniu można prowadzić dialog między religiami. Dialog ten jest wezwaniem dla kościołów oraz poszczególnych członków wszystkich religii. 

Eric H. SVD

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach