22-24.06.2021 - Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Katedra Misjologii UKSW oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich

zapraszają na sympozjum naukowe

Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego

w dniach 22- 24 czerwca 2021 r.

Warszawskie Spotkania Misjologiczne - 2 VI 2021 r.

Katedra Misjologii UKSW oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich serdecznie zapraszają na XIX Warszawskie Spotkanie Misjologiczne

Święci chrześcijańscy w kulcie Vodou na Haiti

Spotkanie z dr hab. Ewą Martą Mączka

2 czerwca (środa) 2021, godz. 20.00

on-line; transmisja dostępna na Platformie Zoom oraz na YouTube: misyjne.pl

Warszawskie Spotkania Misjologiczne - 5 V 2021 r.

Katedra Misjologii UKSW oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich

zapraszają serdecznie na XVIII Warszawskie Spotkania Misjologiczne: Ku nowej kulturze

Spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Pawlikiem SVD

5.05.2021, godz. 20.00 - on-line, transmisja dostępna na Platformie Zoom oraz na YouTube: misyjne.pl

Warszawskie Spotkania Misjologiczne - WZNAWIAMY

Drodzy Misjologowie!

Wznawiamy dawną tradycję Warszawskich Spotkań Misjologicznych. Katedra Misjologii UKSW oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich zapraszają na comiesięczne spotkania w pierwsze środy miesiąca. 

13 marca 2021 r. - Webinarium: o. Roman Malek SVD (1951-2019)

Stowarzyszenie Sinicum zaprasza na webinarium, podczas którego będziemy wspominać o. Romana Malka SVD, spiritus movens Stowarzyszenia, z okazji pierwszej rocznicy jego śmierci.

10 XII 2020 r. - Jan Paweł II w Togo i Beninie

Instytut Papieża Jana Pawła II, Katedra Nauk o Rodzinie (WT UWM) oraz Katedra Misjologii (WT UKSW)

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową (on-line)

Jan Paweł II w Togo i Beninie

I sesja (15.00-16.30) prowadzi ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, prof. UKSW

21 XI 2020 r. - Laudato si and Missions

International Association of Catholic Missiologists i Katedra Misjologii UKSW

zapraszają 21 listopada 2020 r. na konferencję (on-line) 

Laudato si' and Missions

Klaus Vellguth / Wojciech Kluj - Welcome & Introduction

Frans Wijsen - The Ecological Concern as a Common Challenge - Muslims and Christians in Indonesia

28 X 2020 r. - panel "Lepszy świat w jedności"

Z okazji 55 rocznicy ogłoszenia deklaracji "Nostra Aetate" zapraszamy na panel:

Lepszy świat w jedności. Od 'Nostra Aetate' do 'Fratelli Tutti'

Panel organizowany jest przez Dunaj Instytut Dialogu oraz Katedrę Misjologii UKSW

W programie wystąpią:

O. prof dr hab. Jarosław Różański OMI, Historia i teraźniejszość dialogu międzyreligijnego w świetle 'Nostra Aetate"

12 X 2020 - Misyjne drogi świętości (W. Błeńska, M. Żelazek SVD)

Stowarzyszenie Misjologów Polskich (SMP) już od ponad dekady spotyka się corocznie w różnych ośrodkach akademickich i kościelnych Polski, w celu omówienia wyzwań z zakresu misjologii oraz przedyskutowania aktualnych tematów misjologicznych. Przy okazji Walnego Zebrania SMP, na którym spotykają się wyłącznie członkowie zrzeszeni w SMP, jest też organizowana konferencja misjologiczna, w której biorą udział członkowie SMP oraz osoby zainteresowane poruszaną tematyką. 

5 III 2020 - Jan Paweł II na Kubie

INSTYTUT PAPIEŻA JANA PAWŁA II oraz KATEDRA MISJOLOGII (Instytut Nauk Teologicznych)

zapraszają na ogólnopolską konferencję misjologiczną 

Jan Paweł II na Kubie

5 marca 2020

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5 / sala 223

9.45. Otwarcie konferencji / ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, prodziekan WT UKSW

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach