10 XII 2020 r. - Jan Paweł II w Togo i Beninie

Instytut Papieża Jana Pawła II, Katedra Nauk o Rodzinie (WT UWM) oraz Katedra Misjologii (WT UKSW)

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową (on-line)

Jan Paweł II w Togo i Beninie

I sesja (15.00-16.30) prowadzi ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, prof. UKSW

21 XI 2020 r. - Laudato si and Missions

International Association of Catholic Missiologists i Katedra Misjologii UKSW

zapraszają 21 listopada 2020 r. na konferencję (on-line) 

Laudato si' and Missions

Klaus Vellguth / Wojciech Kluj - Welcome & Introduction

Frans Wijsen - The Ecological Concern as a Common Challenge - Muslims and Christians in Indonesia

28 X 2020 r. - panel "Lepszy świat w jedności"

Z okazji 55 rocznicy ogłoszenia deklaracji "Nostra Aetate" zapraszamy na panel:

Lepszy świat w jedności. Od 'Nostra Aetate' do 'Fratelli Tutti'

Panel organizowany jest przez Dunaj Instytut Dialogu oraz Katedrę Misjologii UKSW

W programie wystąpią:

O. prof dr hab. Jarosław Różański OMI, Historia i teraźniejszość dialogu międzyreligijnego w świetle 'Nostra Aetate"

12 X 2020 - Misyjne drogi świętości (W. Błeńska, M. Żelazek SVD)

Stowarzyszenie Misjologów Polskich (SMP) już od ponad dekady spotyka się corocznie w różnych ośrodkach akademickich i kościelnych Polski, w celu omówienia wyzwań z zakresu misjologii oraz przedyskutowania aktualnych tematów misjologicznych. Przy okazji Walnego Zebrania SMP, na którym spotykają się wyłącznie członkowie zrzeszeni w SMP, jest też organizowana konferencja misjologiczna, w której biorą udział członkowie SMP oraz osoby zainteresowane poruszaną tematyką. 

5 III 2020 - Jan Paweł II na Kubie

INSTYTUT PAPIEŻA JANA PAWŁA II oraz KATEDRA MISJOLOGII (Instytut Nauk Teologicznych)

zapraszają na ogólnopolską konferencję misjologiczną 

Jan Paweł II na Kubie

5 marca 2020

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5 / sala 223

9.45. Otwarcie konferencji / ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, prodziekan WT UKSW

24 X 2019 - 100-lecie Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie

Dom Misyjny św. Wojciecha w Pieniężnie - Misyjne Semianrium Duchowne Księży Werbistów 

oraz Katedra Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW

mają zaszczyt zaprosić na konferencję:

100-lecie Domu Misyjnego Świętego Wojciecha w Pieniężnie - Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów

24 października 2019 r. 

11-12 X 2019 - 50 lat misjologii na ATK / UKSW

50 lat misjologii na ATK / UKSW  (11-12.10.2019)

11 października 2019 - KONFERENCJA

11.15    powitanie gości

Sesja  I: 11.30 - 13.00

28 III 2019 - Creator-Man-Creation in Islam and Christianity

Institute of Dialogue of Culture and Religion, Faculty of Theology, UKSW & Dunaj Institute of Dialogue & Polish Council of Catholics and Muslims & Institute of European Islam, UW

cordially invite you to a symposium / debate: 

Creator-man-creation in Islam and Christianity

25 I 2019 - Kościół katolicki w dialogu z religiami. Od współzawodnictwa do współpracy

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję Kościół katolicki w dialogu z religiami. Od współzawodnictwa do współpracy

25 stycznia 2019 r.

UKSW, ul. Dewajtis 5, sala 223

Organizatorzy:

24 I 2019 - Na drogach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego

NA DROGACH DIALOGU CHRZEŚCIJAŃSKO – MUZUŁMAŃSKIEGO

Naukowe Koło Misjologów

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  serdecznie zaprasza
na spotkanie oraz dyskusję
z wybitnymi postaciami dialogu w Kościele Katolickim

Strony

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach