Dusza polska. W stulecie niepodległości

Polski

Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW

zaprasza na konferencję

Dusza polska. W stulecie odzyskania niepodległości

22 marca 2019 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, sala 46

Sesja I – 9:45-11:15

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, "Kto Ty jesteś? Polak mały!" Rzecz o wychowaniu do polskości...

Ks. dr hab. Paweł Zając (UAM), O przyczynach upadku XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej na progu niepodległości

Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, Dusza polska ,,Deo et Patriae”. Początki KUL

Dr Dagmara Jaszewska, Dusza polska niedojrzała? Gombrowicza koncepcja polskości

Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka, Personalizm polski wobec personalizmu europejskiego

Sesja II – 12:00-13:30

Ks. dr hab. Norbert Mojżyn, Patriotyczna wymowa twórczości architektonicznej Józefa Piusa  Dziekońskiego na przełomie XIX i XX wieku

Dr hab. Ewa Ryś, prof. AJP, O duszy nauczycielstwa u progu niepodległości

Dr hab. Karol Mausch, prof. US, Duchowość Żołnierzy Niezłomnych-szkic psychologiczny

Prof. dr hab. Maciej Ząbek (UW), Polscy antropolodzy wobec niepodległości

Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, Cechy charakterystyczne pracy polskich misjonarzy w Afryce

Sesja III i podsumowanie – 14:00-15:00

Ks. dr hab. Tomasz Szyszka, Polscy duszpasterze w Ameryce Łacińskiej w okresie porozbiorowym

Ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW, Polscy misjonarze w Azji dwudziestolecia międzywojennego

 

 

datakonferencji: 
piątek, Marzec 22, 2019
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach