Kościół w Amazonii okresu synodalnego - 18 .11.2021

Polski

Katedra Misjologii UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II, Stowarzyszenie Misjologów Polskich, International Association of Catholic Missiologists, we współpracy z portalem misyjne.pl

mają zaszczyt zaprosić na sympozjum misjologiczne

Kościół w Amazonii okresu synodalnego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, sala 223

Forma hybrydowa: Na platformie Zoom, za pośrednictwem portalu Misyjne.pl

 

Blok A

9.45-11.15

Otwarcie sympozjum, ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW, Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych

1. ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW, Przeszłość i przyszłość Kościoła w Amazonii

2. dr Alicja Fijałkowska-Myszyńska (OSA-UW), Sytuacja polityczno-społeczna we współczesnej Amazonii

3. ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW (IPJPII), Wizja Kościoła w Amazonii według adhortacji "Querida Amazonia" papieża Franciszka

 

Blok B

11.30-13.00

1. ks. dr hab. Piotr Piasecki, prof. UAM, Wyzwania i perturbacje w pełnym zrozumieniu adhortacji "Querida Amazonia"

2. ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL, Metoda teologiczna latynoamerykańska w pracach Synodu Amazońskiego i "Querida Amazonia"

3. ks. prof. dr hab. Jan Górski (UŚ), Elementy prozy i poezji autochtonicznej w "Querida Amazonia"

4. dr Karl-Heinz Arenz SVD (Santarém), Kościelne instytuty badawczo-naukowe w Amazonii

 

Blok C

14.00-15.30

1. ks. mgr Grzegorz Paderewski (Manaus), Rola laikatu w duszpasterstwie miejskim, na przykładzie Manaus

2. mgr lic. Bożena Stencel FMM (Brazylia), Aspekty tradycji synodalnej w Amazonii

3. ks. mgr lic. Radosław Zawadzki (UKSW), Tworzenie i rozbudowa parafialnych struktur duszpastersko-ewangelizacyjnych, na przykładzie parafii w Iquitos

4. mgr Barbara Furgał FMM (Brazylia), Znaczenie kursów formacyjnych dla wzrostu kościoła lokalnego w Amazonii

 

Blok D

15.45-17.15

1. mgr Marzena Drzewińska (UKSW), Architektura i sztuka sakralna w Amazonii

2. ks. dr Bogusław Kieżel, Polscy fideidoniści w brazylijskiej Amazonii: 1965-2020

3. ks. dr Grzegorz Adamiak, Posługa polskich fideidonistów w hiszpańskojęzycznej Amazonii

4. ks. mgr Mariusz Zakrzewski (UKSW), Zaangażowanie ewangelizacyjne pallotynów w Amazonii

5. mgr lic. Agnieszka Klimek (UKSW), Amazonia zamknięta w kadrze filmowym

 

Komitet organizacyjny:

ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW; ks. prof. dr hab. Jarosław Różański; ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW; mgr lic. Agnieszka Klimek; mgr Aneta Tunderska; ks. mgr lic. Radosław Zawadzki

Komitet naukowy:

ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW; ks. prof. dr hab. Jan Górski; ks. dr hab. Marcin Wrzos; ks. dr Mariusz Boguszewski

 

 

datakonferencji: 
czwartek, Listopad 18, 2021
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach