Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału

Konferencja naukowa z okazji IV Krajowego Kongresu Misyjnego - 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, UKSW, ul. Dewajtis 5

 

Część pierwsza - aula Jana Pawła II

9.30 - Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

9.40 - Przywitanie i wprowadzenie w tematykę obrad - bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

10.00 - Aktualność misji "ad gentes" - kard. Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Watykan

10.50 - Odpowiedzialni za misje - abp Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski

11.15 - Animacja i współpraca misyjna - bp Jan Piotrowski, biskup kielecki

11.45 - Dyskusja

12.30 - Obiad

 

Część druga - panele dyskusyjne "Odnowić zapał misyjny" (godz. 14.00)

Grupa I - Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce - moderator ks. dr Franciszek Jabłoński, Gniezno

Grupa II - Nowe spojrzenie na misje "ad gentes" - moderator o. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, UKSW

Grupa III - Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych - moderator o. dr Tomasz Szyszka SVD, UKSW

Grupa IV - Rola i miejsce Papieskich Dzieł Misyjnych w posłudze misyjnej Kościoła w Polsce - moderator ks. prał. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM

Grupa V - Problematyka misyjna w przygotowaniu do kapłaństwa. Czy w seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy? - moderator ks. mgr Stanisław Wojdak, WSD Tarnów

Grupa VI - Osoby konsekrowane w służbie misjom - moderatorka s. Elżbieta Sołtysik SSPC

Grupa VII - Misjonarze świeccy, rodzina, wolontariusze - moderatorka p. Barbara Uszko-Dudzińska

Grupa VIII - Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej - moderator ks. mgr Jerzy Limanówka SAC

Grupa IX - Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych. Co katecheta może uczynić dla animacji misyjnej? - moderatorka p. dr Aneta Rayzacher-Majewska, UKSW

Grupa X - Zaplecze finansowe i materialne misji - moderator ks. dr Krzysztof Czermak, Tarnów

 

Godz. 18.00 - Msza św. w katedrze św. Floriana pod przewodnictwem abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski z Częstochowy pod przewodnictwem bp. Adama Szala, biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach